Zamknij
REKLAMA

sobota, 21.03, godz. Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

Lublin

Bilety: 199zł - 239zł

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju 21-22 marca 2020 - prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe

- dla studentów, doktorantów i naukowców

- aktualna i ważna tematyka

- prace badawcze i przeglądowe

- wartościowe wykłady specjalne

- wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów

- publikacja rozdziałów

- profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań.

Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

-obszar nauk przyrodniczych;

-obszar nauk ścisłych;

-obszar nauk technicznych;

-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

-obszar nauk humanistycznych;

-obszar nauk społecznych;

-obszar sztuki.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja odbywa się w turach:

II tura potrwa do 23 stycznia 2020

III tura potrwa do 20 lutego 2020

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach: http://www.konferencja-tygiel.pl/

https://www.facebook.com/TYGIEL.Lublin/

Kontakt: [email protected] tel. +48 733 933 416


piątek24 kwietnia

piątek8 maja
pią 08 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

piątek15 maja
pią 15 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

piątek22 maja
pią 22 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji
pią 22 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji
© roztocze.net | Prawa zastrzeżone