Zamknij
REKLAMA

piątek, 14.08

Od 11.07.2020 do 1.12.2020

Muzeum Zamojskie w Zamościu

W 2020 roku obchodzimy 400. rocznicę śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Z tej okazji Muzeum Zamojskie w Zamościu od 11 lipca udostępnia do zwiedzania wystawę czasową:

„Hetman powinien stojący umierać... Życie i dokonania Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) (Wystawa w 400. rocznicę śmierci)"

Wystawę można zwiedzać od 11 lipca do grudnia 2020 r. w salach wystaw czasowych.

Wystawa prezentuje osobę hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) w 400. rocznicę bohaterskiej śmierci w bitwie pod Cecorą 7 X 1620 roku. Na wystawie zgromadzono eksponaty z muzeów polskich i zagranicznych, obejmujące najważniejsze momenty z życia hetmana oraz dokonania Stanisława Żółkiewskiego w sferze polityki i wojskowości. Obok przedstawienia rodu Żółkiewskich herbu Lubicz i jego związków rodzinnych z rodami Zamoyskich i Sobieskich, zobrazowany został udział Stanisława Żółkiewskiego w życiu politycznym Rzeczypospolitej, na tle najważniejszych wydarzeń z przełomu XVI i XVII wieku. Postać hetmana przeszła do legendy, już w XVII wieku, a szczególnie w XIX i XX stuleciu. Stała się symbolem bohaterstwa, wytrwałości i bezinteresowności w służbie Ojczyzny, stąd na wystawie zaprezentowane są pamiątki związane z legendą walecznego hetmana. Ważną częścią wystawy są również ryciny, fotografie i druki przywołujące miejsca historycznie związane ze Stanisławem Żółkiewskim oraz jego upamiętnieniem. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego we Lwowie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Zamojskiego w Zamościu.


niedziela, 7 czerwca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

środa, 8 lipca 2020niedziela, 30 sierpnia 2020

piątek, 10 lipca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

sobota, 11 lipca 2020wtorek, 1 grudnia 2020

środa, 15 lipca 2020sobota, 12 września 2020

sobota, 18 lipca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

sobota, 1 sierpnia 2020czwartek, 27 sierpnia 2020