Zamknij
REKLAMA

Wystawa: Hetman powinien stojący umierać...

Wystawa: Hetman powinien stojący umierać...
  • wtorek 20 lipca
  • 11.07.2020 - 1.12.2020
  • Muzeum Zamojskie w Zamościu
W 2020 roku obchodzimy 400. rocznicę śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Z tej okazji Muzeum Zamojskie w Zamościu od 11 lipca udostępnia do zwiedzania wystawę czasową:

„Hetman powinien stojący umierać... Życie i dokonania Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) (Wystawa w 400. rocznicę śmierci)"

Wystawę można zwiedzać od 11 lipca do grudnia 2020 r. w salach wystaw czasowych.

Wystawa prezentuje osobę hetmana wielkiego koronnego i kanclerza Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) w 400. rocznicę bohaterskiej śmierci w bitwie pod Cecorą 7 X 1620 roku. Na wystawie zgromadzono eksponaty z muzeów polskich i zagranicznych, obejmujące najważniejsze momenty z życia hetmana oraz dokonania Stanisława Żółkiewskiego w sferze polityki i wojskowości. Obok przedstawienia rodu Żółkiewskich herbu Lubicz i jego związków rodzinnych z rodami Zamoyskich i Sobieskich, zobrazowany został udział Stanisława Żółkiewskiego w życiu politycznym Rzeczypospolitej, na tle najważniejszych wydarzeń z przełomu XVI i XVII wieku. Postać hetmana przeszła do legendy, już w XVII wieku, a szczególnie w XIX i XX stuleciu. Stała się symbolem bohaterstwa, wytrwałości i bezinteresowności w służbie Ojczyzny, stąd na wystawie zaprezentowane są pamiątki związane z legendą walecznego hetmana. Ważną częścią wystawy są również ryciny, fotografie i druki przywołujące miejsca historycznie związane ze Stanisławem Żółkiewskim oraz jego upamiętnieniem. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego we Lwowie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Zamojskiego w Zamościu.


październik 2020


11.07 sobota 1.12 wtorek
Wystawa: Hetman powinien stojący umierać...

Wystawa: Hetman powinien stojący umierać...

11 lipca 2020  - 1 grudnia 2020

Czytaj więcej
1.08 sobota 31.12 czwartek
Wystawa muzealna ZGF: Zamość w fotografii Jana Bułhaka i współczesnej
1.08 sobota 31.12 czwartek
Wojna 1920 roku. W 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej
30.10 piątek
Za Horyzont Wyobraźni - Michał Gołkowski

listopad 2020


23.11 poniedziałek
9. Przegląd filmowy ,,Alchemia Kina"
27.11 piątek
28. Rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie

grudzień 2020


20.12 niedziela
Wigilia dla mieszkańców Zamościa

listopad 2021