Zamknij
REKLAMA

sobota, 29.02, godz. 12:00

Ruda Żurawiecka

29 lutego 2020 r. odbędzie się bieg przełajowy na odcinku 10 km przebiegający przez lasy i pola.

- Trasa wymagająca ale nie ma tego złego... Profesjonalnego pomiaru czasu nie planujemy ale sam pomiar będzie zapewniony, nagrody za pierwsze miejsca i medale będą zapewnione. Na zakończenie imprezy zapraszamy na ognisko koło młyna, kiełbaski, grochówa lub bigos, kawa, herbata, zwiedzanie wnętrza młyna i wspólna zabawa przy ognisku do wieczora. - zachęcają organizatorzy.

Razem z biegaczami startuje również marsz nordic walking tą samą trasą. W trakcie imprezy planowane jest losowanie nagród wśród uczestników, poczęstunek na mecie, punkt odżywczy w Teniatyskach, wspólna kąpiel koło młyna.

I Bieg Morsa i Sołtysa

REGULAMIN
biegu oraz marszu Nordic Walking na 10 km

Cel imprezy:

- popularyzacja biegów oraz marszów Nordic Walking jako jednej z form zdrowego i aktywnego stylu życia
- promocja Miasta i Gminy Lubycza Królewska
- Integracja środowiska biegaczy i miłośników nordic walking.
- promocja morsowania jako zdrowego podejścia do życia.

Patronat:

Burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński
Rada Miasta Lubycza Królewska
Stowarzyszenie Morsy Spod Młyna

Organizator:

Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej
Burmistrz Lubyczy Królewskiej
Stowarzyszenie Morsy spod Młyna
Sołtys miasta Lubycza Królewska, Ruda Żurawiecka oraz Teniatyska.

Miejsce, trasa, termin:

- marsz i bieg przebiegał będzie na trasie od świetlicy w Rudzie Żurawieckiej do Teniatysk i okrężną drogą do miejsca startu.
- trasa marszu przebiega w 99% terenem leśnym nieutwardzonym o różnym stopniu nierówności.
- trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co jeden kilometr oraz taśmami w wyznaczonych miejscach.
- punkt wodny i żywieniowy na 4 km trasy.
- zawody odbędą się 29 lutego 2020r. roku (sobota) w godz. 12.00 do 14.30
- biuro zawodów będzie czynne w dniu 29 luty 2020r. roku w godzinach 09,00 -11.30 na terenie świetlicy lub okolicy budynku.
- uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
- zawody będą prowadzone w formie rekreacyjnej, klasyfikacja 3 x kobiet i Mężczyzn w biegu oraz 3 x uczestnicy w marszu z pomiarem czasu stoperem.
- uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora.
Trasa przebiega traktami leśnymi i polnymi o różnym stopniu trudności i jest zależna od pogody. Na trasie biegu i marszu znajduje się błoto, nierówny teren, asfaltu praktycznie w ogóle a w niektórych miejscach nawet drogi - biegniemy przez ściernisko krawędzią lasu. Nie ma na trasie podbiegów.
Podczas dużych opadów śniegu zadbamy o częściowe odśnieżenie trasy.


Program imprezy:

godz. od 09.00 do 11.30 – rejestracja uczestników.
Godz. 11.30 - powitanie uczestników biegu
godz. 11.45 - rozgrzewka
godz. 12.00 – start zawodników
godz. 14.30 - 15 – zakończenie - dekoracja, losowanie nagród.
ok. godz. 15.00 – wspólne morsowanie przy młynie.

Zgłoszenie uczestnictwa - rejestracja:

Zapisy odbędą się poprzez zgłoszenie mailowe [email protected] poprzez podanie Imienia i Nazwiska oraz nr.Pesel.
opłata startowa wynosi 30 zł która będzie przeznaczona na nagrody, organizację oraz poczęstunek.

Opłatę prosimy przelewać na konto
12 9617 0005 0010 6917 2000 0001
z dopiskiem Darowizna na cele statutowe - Imię i Nazwisko.

Z opłaty zwolnieni są członkowie stowarzyszenia Morsy Spod Młyna opłacający składkę.


Nagrody, upominki i inne świadczenia dla uczestników marszu:

1. Nagrody za pierwsze miejsca oraz medale będą wręczone po biegu w postaci :
- trzy miejsca kobiet w biegu morsa i sołtysa
- trzy miejsca mężczyzn w biegu morsa i sołtysa
- pierwsze miejsce dla kobiety w marszu nordic walking
- pierwsze miejsce dla mężczyzny w marszu nordic walking.

2. Losowanie nagród wśród uczestników zawodów.
3. Gorący posiłek na mecie dla każdego, ciepła herbata i kawa.
4. Ognisko przy młynie wraz kąpielą.
5. Coś słodkiego.

Warunki uczestnictwa w zawodach:

W imprezie biegowej mogą brać udział osoby które:
1. podpisały oświadczenie o właściwym stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność.
2. podpisały oświadczenie o zgodzie na publikacje wizerunku na potrzeby organizatorów marszu (publikacje prasowe, internetowe)

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
3. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 

Morsy Spod Młyna to grupa ludzi z Lubyczy Królewskiej oraz Tomaszowa Lubelskiego których łączy wspólne morsowanie. Kąpią się koło młyna na rzece Sołokija w Rudzie Żurawieckiej.


piątek24 kwietnia

piątek8 maja
pią 08 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

piątek15 maja
pią 15 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

piątek22 maja
pią 22 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji
pią 22 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji
© roztocze.net | Prawa zastrzeżone