Zamknij

poniedziałek, 03.08

Od 10.07.2020 do 31.08.2020

BWA Galeria Zamojska

BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę ilustracji zatytułowaną "Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło".

Wystawa towarzyszy obchodom 440 rocznicy  założenia Zamościa. W roku 2005 minęło 400 lat od chwili śmierci Jana Zamoyskiego. Rok ten został także ogłoszony „Rokiem Zamościa”.

Dla uczczenia tak ważnej dla naszego miasta rocznicy, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w 2004 roku zorganizowała XX edycję Pleneru Ilustratorów pod hasłem „Jan Zamoyski – Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło” . Wśród uczestników z różnych ośrodków w kraju znaleźli się także twórcy z Zamościa oraz Łucka na Ukrainie.

Dzięki udziałowi artystów ukraińskich plener stał się imprezą miedzy-narodową.

Plener oraz katalog towarzyszący wystawie poplenerowej sfinan-sowano przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,w ramach realizacji projektu PHARE.

Autorem tekstu w katalogu jest profesor Jerzy Kowalczyk.

Pierwsza edycja wystawy poplenerowej miała miejsce w Muzeum Wołyńskim w Łucku na Ukrainie. Kolejny pokaz wystawy odbył się w salach wystawowych BWA-Galerii Zamojskiej we wrześniu 2005 roku.

Na wystawie prezentowanej obecnie - od 10 lipca do 30 sierpnia 2020 roku, prezentowanych jest kilkadziesiąt prac 19 artystów m.in. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego, Andrzeja Heidricha, Franciszka Maśluszczaka, Jolanty Marcolli, Marka Terleckiego, Jerzego Tyburskiego, Dariusza Łukasika, Jacka i Stanisława Pasiecznych, Marka Rzeźniaka i Agnieszki Harczuk oraz artystów z Ukrainy - Wołodymyra Marczuka, Leonida Chwedczuka, Jarosławy Halkun i Aleksandra Jenia.

Wystawa czynna od 10 lipca do 31 sierpnia.


niedziela, 7 czerwca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

środa, 8 lipca 2020niedziela, 30 sierpnia 2020

piątek, 10 lipca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

sobota, 11 lipca 2020wtorek, 1 grudnia 2020

środa, 15 lipca 2020sobota, 12 września 2020

piątek, 17 lipca 2020środa, 5 sierpnia 2020

piątek, 17 lipca 2020środa, 12 sierpnia 2020

sobota, 18 lipca 2020niedziela, 31 stycznia 2021

niedziela, 2 sierpnia 2020sobota, 8 sierpnia 2020