Zamknij
REKLAMA

Wystawa ilustracji "Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło"

Wystawa ilustracji "Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło"
  • piątek 27 lipca
  • 10.07.2020 - 31.08.2020
  • BWA Galeria Zamojska
BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę ilustracji zatytułowaną "Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło".

Wystawa towarzyszy obchodom 440 rocznicy  założenia Zamościa. W roku 2005 minęło 400 lat od chwili śmierci Jana Zamoyskiego. Rok ten został także ogłoszony „Rokiem Zamościa”.

Dla uczczenia tak ważnej dla naszego miasta rocznicy, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w 2004 roku zorganizowała XX edycję Pleneru Ilustratorów pod hasłem „Jan Zamoyski – Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło” . Wśród uczestników z różnych ośrodków w kraju znaleźli się także twórcy z Zamościa oraz Łucka na Ukrainie.

Dzięki udziałowi artystów ukraińskich plener stał się imprezą miedzy-narodową.

Plener oraz katalog towarzyszący wystawie poplenerowej sfinan-sowano przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej,w ramach realizacji projektu PHARE.

Autorem tekstu w katalogu jest profesor Jerzy Kowalczyk.

Pierwsza edycja wystawy poplenerowej miała miejsce w Muzeum Wołyńskim w Łucku na Ukrainie. Kolejny pokaz wystawy odbył się w salach wystawowych BWA-Galerii Zamojskiej we wrześniu 2005 roku.

Na wystawie prezentowanej obecnie - od 10 lipca do 30 sierpnia 2020 roku, prezentowanych jest kilkadziesiąt prac 19 artystów m.in. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego, Andrzeja Heidricha, Franciszka Maśluszczaka, Jolanty Marcolli, Marka Terleckiego, Jerzego Tyburskiego, Dariusza Łukasika, Jacka i Stanisława Pasiecznych, Marka Rzeźniaka i Agnieszki Harczuk oraz artystów z Ukrainy - Wołodymyra Marczuka, Leonida Chwedczuka, Jarosławy Halkun i Aleksandra Jenia.

Wystawa czynna od 10 lipca do 31 sierpnia.

listopad 2020


11.07 sobota 1.12 wtorek
Wystawa: Hetman powinien stojący umierać...

Wystawa: Hetman powinien stojący umierać...

11 lipca 2020  - 1 grudnia 2020

Czytaj więcej
1.08 sobota 31.12 czwartek
Wystawa muzealna ZGF: Zamość w fotografii Jana Bułhaka i współczesnej
1.08 sobota 31.12 czwartek
Wojna 1920 roku. W 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej
27.11 piątek
28. Rocznica wysiedleń na Zamojszczyźnie

grudzień 2020


20.12 niedziela
Wigilia dla mieszkańców Zamościa

listopad 2021