Zamknij
REKLAMA

piątek, 15.05, godz. Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

Lublin

Bilety: 249zł - 299zł

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona środowiska - rozwiązania i perspektywy Lublin, 15 maja 2020 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona Środowiska - rozwiązania i perspektywy.

Celem spotkania jest naukowa dyskusja dotycząca problematyki ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost świadomości społeczeństwa w kontekście tej dyscypliny, jednak wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się także nowe zagrożenia. W gronie specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin nauki będziemy dyskutować nad ich identyfikacją, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami. Konferencja będzie okazją do konfrontacji dotychczasowych oraz nowych możliwości zarówno w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska.

Podczas wydarzenia podjęta zostanie także dyskusja na temat m.in. edukacji społeczeństwa, aspektów prawnych oraz idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, a także przedstawicieli administracji publicznej, bezpośrednio i pośrednio związanych z daną tematyką.

Udział w Konferencji umożliwi wymianę poglądów, merytoryczną dyskusję oraz prezentację wyników badań własnych w postaci wystąpień ustnych oraz posterów naukowych.

Zagadnienia merytoryczne:

  • przyczyny oraz identyfikacja zanieczyszczeń środowiska
  • metody oczyszczania środowiska
  • katastrofy ekologiczne
  • symptomy, prewencja, przyczyny, skutki, usuwanie
  • przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów
  • wpływ gatunków zagrożonych i inwazyjnych
  • rola rozwoju cywilizacyjnego oraz nowych technologii
  • prawne aspekty ochrony środowiska
  • edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska

I tura rejestracji trwa do 30 stycznia 2020 r.

II tura rejestracji trwa do 19 marca 2020 r.

III tura rejestracji trwa do 22 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja-srodowisko.pl/

https://www.facebook.com/KonferencjaOchronaSrodowiska/

Kontakt: [email protected] +48 733 933 178


piątek24 kwietnia

piątek8 maja
pią 08 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

piątek15 maja
pią 15 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

piątek22 maja
pią 22 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji
pią 22 maj
Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji
© roztocze.net | Prawa zastrzeżone