Zamknij
REKLAMA

piątek, 15.05, godz. Dokładna godzina zostanie podana po zatwierdzeniu harmonogramu konferencji

Od 15.05.2020 do 15.05.2020

Lublin

Bilety: 249zł - 299zł

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona środowiska - rozwiązania i perspektywy Lublin, 15 maja 2020 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona Środowiska - rozwiązania i perspektywy.

Celem spotkania jest naukowa dyskusja dotycząca problematyki ochrony środowiska oraz jej roli we współczesnym świecie. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost świadomości społeczeństwa w kontekście tej dyscypliny, jednak wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się także nowe zagrożenia. W gronie specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin nauki będziemy dyskutować nad ich identyfikacją, nowymi rozwiązaniami oraz perspektywami. Konferencja będzie okazją do konfrontacji dotychczasowych oraz nowych możliwości zarówno w zakresie technologii, jak i metodologii stosowanej w ochronie środowiska.

Podczas wydarzenia podjęta zostanie także dyskusja na temat m.in. edukacji społeczeństwa, aspektów prawnych oraz idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, a także przedstawicieli administracji publicznej, bezpośrednio i pośrednio związanych z daną tematyką.

Udział w Konferencji umożliwi wymianę poglądów, merytoryczną dyskusję oraz prezentację wyników badań własnych w postaci wystąpień ustnych oraz posterów naukowych.

Zagadnienia merytoryczne:

  • przyczyny oraz identyfikacja zanieczyszczeń środowiska
  • metody oczyszczania środowiska
  • katastrofy ekologiczne
  • symptomy, prewencja, przyczyny, skutki, usuwanie
  • przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów
  • wpływ gatunków zagrożonych i inwazyjnych
  • rola rozwoju cywilizacyjnego oraz nowych technologii
  • prawne aspekty ochrony środowiska
  • edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska

I tura rejestracji trwa do 30 stycznia 2020 r.

II tura rejestracji trwa do 19 marca 2020 r.

III tura rejestracji trwa do 22 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja-srodowisko.pl/

https://www.facebook.com/KonferencjaOchronaSrodowiska/

Kontakt: [email protected] +48 733 933 178


niedziela, 7 czerwca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

wtorek, 23 czerwca 2020piątek, 17 lipca 2020

środa, 8 lipca 2020niedziela, 30 sierpnia 2020

piątek, 10 lipca 2020czwartek, 16 lipca 2020

piątek, 10 lipca 2020czwartek, 23 lipca 2020

piątek, 10 lipca 2020poniedziałek, 31 sierpnia 2020

sobota, 11 lipca 2020wtorek, 1 grudnia 2020

sobota, 11 lipca 2020piątek, 31 lipca 2020

środa, 15 lipca 2020sobota, 12 września 2020