Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
13:09, 21.10.2021
Szukamy obsady pediatrii! Prezydent Andrzej Wnuk dodał dzisiaj (21.10.2021 r.) ogłoszenie zapraszające kadrę medyczną do współpracy.
16:27, 20.10.2021
Zarząd Dróg Grodzkich przekazał place budowy pod ostatnie zadania realizowane w ramach Budżetów Obywatelskich 2021.Są to:
16:22, 20.10.2021
Z powodu niskich temperatur (bliskie 0 i poniżej) zostaną zdemontowane dwie fontanny z Parku Miejskiego oraz urządzenia fontanny na Rynku Wodnym.
16:18, 20.10.2021
Miasto Zamość podpisało umowę z Wykonawcą II etapu oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu.
16:10, 20.10.2021
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
REKLAMA
16:06, 20.10.2021
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
15:59, 20.10.2021
Zarząd Dróg Grodzkich dokonał nasadzeń 22 sztuk drzew - jarząbów w pasie drogowym ul. Legionów, w okolicy przejazdu kolejowego.
7
11:45, 14.10.2021
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami o podjęciu przez Radę Miasta Zamość uchwały anty-LGBT, Przewodniczący Rady Miasta Zamość Piotr Błażewicz przesłał stanowisko Rady Miasta. Treść pisma publikujemy poniżej. 
1
14:36, 12.10.2021
W dniach 9-20 października 2021 r. MZK Zamość testuje na regularnych liniach w pełni elektryczny autobus marki Solaris.
9
15:25, 06.10.2021
Miasto Zamość odebrało inwestycję polegającą na remoncie konserwatorskim – przebudowie Placu Melchiora Stefanidesa, ul. Bazyliańskiej (odcinek od ulicy Łukasińskiego do ulicy Ludwika Zamenhofa) oraz ulicy Łukasińskiego w Zamościu. W trakcie prowadzenia czynności odbiorowych komisja odbiorowa z udziałem Państwa Prezydentów posadziła 6 szt. drzew (głogów dwuszyjkowych) na ulicy Łukasińskiego. Inwestycja była dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 5 590 279,00 zł. Koszty inwestycji to 12 115 364,83 brutto. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. Zakres rzeczowy odebranej inwestycji obejmował wykonanie robót budowlanych w branżach: architektura, drogowa, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna, teletechniczna. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów, ulic i placu, wykonanie monitoringu wizyjnego, przebudowę kolizji oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, przebudowę kanalizacji kablowej, przebudowę i wykonanie oświetlenie Placu Melchiora Stefanidesa, ulicy Łukasińskiego, przebudowę wodociągu, gazociągu i kanalizacji deszczowej, rozbiórkę kantoru (dawna kasa biletowa), nasadzenia drzew i wykonanie zieleni (trawników).
REKLAMA
12
22:53, 01.10.2021
Rondo na skrzyżowaniu ulic Łukasińskiego, Okopowa, Partyzantów od dzisiaj jest przejezdne.
1
14:42, 01.10.2021
27 września 2021 o godzinie 13:00 w sali Consulatus odbyła się XXXVI Sesja Rady Miasta Zamość. Jednym z punktów Sesji była zmiana uchwały Nr XIV/217/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zamość. W przyszłości przewodniczący Rady Miasta będzie miał tylko jednego zastępcę. 
13:29, 30.09.2021
Urząd Miasta Zamość zwrócił się do nas z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości informacji o bezpłatnej akcji szczepień przeciwko grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutycznego, nauczycieli, pracowników żłobków, seniorów, pensjonariuszy DPS organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia.
13:10, 30.09.2021
Osoby, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy lub wcześniej nie  pracowały a chcą być aktywne zawodowo mogą zgłosić się do udziału w bezpłatnej kompleksowej rehabilitacji. Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa w programie umieszczono w poniższych załącznikach.
1
15:17, 29.09.2021
W październiku br. PGK Sp. z o. o. w Zamościu będzie prowadzić mobilną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz "elektrośmieci" w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie miasta Zamość:
REKLAMA
REKLAMA