Zamknij
REKLAMA

Głosowanie tradycyjne na projekty zgłoszone do BO! Znamy harmonogram zebrań!

15:29, 06.09.2021 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

16 września 2021 r. rozpocznie się głosowanie tradycyjne na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość na 2022 rok. Znamy harmonogram zebrań. 

Wybór projektu do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu na zebraniach osiedlowych oraz głosowaniu internetowym. Do 15 września 2021 r. trwa głosowanie internetowe. Głosowania tradycyjne na każdym osiedlu Miasta Zamość potrwa do 24 września br.

1,6 mln zł jest przeznaczonych na realizację projektów osiedlowych przy czym dla każdego z 16 osiedli Miasta Zamość została przypisana kwota w wysokości 100 tys. zł. Na realizację projektu ogolnomiejskiego przeznaczono 950 000 zł. Łączna kwota to 2 550 000 zł.

Głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez stronę internetową budzet24.pl/umzamoscbo/ (od 9 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r.)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ sprawozdawczych, oraz wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. (od 16 do 24 września 2021r.)

1.    Zamczysko    DATA    16.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Świetlica Osiedlowa ul. Obronna 15    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ireneusz Godzisz, Franciszek Josik, Piotr Małysz, Wiesław Nowakowski, Andrzej Szpatuśko, Zdzisław Wojtak, Dariusz Zagdański
2.    Promyk    DATA    16.09.2021    GODZ    16:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Luneta ul. Łukasińskiego 2E  
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ireneusz Godzisz, Franciszek Josik, Piotr Małysz, Wiesław Nowakowski, Andrzej Szpatuśko, Zdzisław Wojtak, Dariusz Zagdański
3.    Nowe Miasto     DATA    17.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Świetlica Osiedlowa ul. Lwowska 23    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ireneusz Godzisz, Franciszek Josik, Piotr Małysz, Wiesław Nowakowski, Andrzej Szpatuśko, Zdzisław Wojtak, Dariusz Zagdański
4.    Janowice    DATA    17.09.2021    GODZ    16:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Oczyszczalnia ul. Aleje 1 Maja 16    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agnieszka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Wojciech Matwiejczuk
5.    Powiatowa    DATA    20.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Szkoła Katolicka ul. Sikorskiego 11    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grzegorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Monika Zawiślak, Rafał Zwolak
6.    Św. Piątka    DATA    20.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Luneta ul. Łukasińskiego 2E    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ireneusz Godzisz, Franciszek Josik, Piotr Małysz, Wiesław Nowakowski, Andrzej Szpatuśko, Zdzisław Wojtak, Dariusz Zagdański
7.    Zamoyskiego    DATA    21.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Okrąglak ul. Wyszyńskiego 28A    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ćwik Sławomir, Marek Kudela, Adam Pawlik, Maria Stręciwilk Gościcka, Marek Walewander
8.    Karolówka    DATA    21.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.B. Prusa 10    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agnieszka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Wojciech Matwiejczuk
9.     Stare Miasto    DATA    22.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Sala Consulatus Rynek Wielki 13    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agnieszka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Wojciech Matwiejczuk
10.    Planty    DATA    22.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Luneta ul. Łukasińskiego 2E    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ćwik Sławomir, Marek Kudela, Adam Pawlik, Maria Stręciwilk Gościcka, Marek Walewander
11.    Rataja    DATA    23.09.2021    GODZ    17:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Szkoła Katolicka ul. Sikorskiego 11    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grzegorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Monika Zawiślak, Rafał Zwolak
12.    Partyzantów    DATA    23.09.2021    GODZ    17:00     MIEJSCE GŁOSOWANIA    ZDK ul. Partyzantów 13    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ćwik Sławomir, Marek Kudela, Adam Pawlik, Maria Stręciwilk Gościcka, Marek Walewander
13.    Majdan    DATA    24.09.2021    GODZ    16:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Szkoła Katolicka ul. Sikorskiego 11    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grzegorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Monika Zawiślak, Rafał Zwolak
14.    Orzeszkowej - Reymonta    DATA    24.09.2021    GODZ    16:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    PGK ul. Krucza 10    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Jolanta Fugiel, Szczepan Kitka, Agnieszka Klimczuk, Tadeusz Lizut, Jan Wojciech Matwiejczuk
15.    Kilińskiego    DATA    24.09.2021    GODZ    18:00    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Książnica Zamojska ul. Kamienna 20  
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Piotr Błażewicz, Janusz Kupczyk, Grzegorz Podgórski, Krzysztof Sowa, Monika Zawiślak, Rafał Zwolak
16.    Słoneczny Stok    DATA    24.09.2021    GODZ    18:30    MIEJSCE GŁOSOWANIA    Świetlica Osiedlowa ul. Lwowska 23    
RADNI UCZESTNICZĄCY W ZEBRANIU    Ireneusz Godzisz, Franciszek Josik, Piotr Małysz, Wiesław Nowakowski, Andrzej Szpatuśko, Zdzisław Wojtak, Dariusz Zagdański
 

 

LISTA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 ROKU na 2022 ROK ZAOPINIOWANYCH POZYTYWNIE

Osiedle / Tytuł projektu

 1. Planty/ "Remont parkingu w rejonie budynków ul. Peowiaków 78, 80, 80A, 80B - Działka 23/6"
 2. Planty/ "Plac zabaw RADOŚĆ DZIECKA"
 3. Orzeszkowej - Reymonta/"Oświetlenie drogi wewnętrznej" (ul. Tartaczna, ul. Reymonta)" 
 4. Orzeszkowej —Reymonta/ "Remont ciągu pieszo — jezdnego od skrzyżowania ulicy Wąskiej w kierunku ulicy J. Piłsudskiego oraz drogi dojazdowej łączącej ciąg pieszo — jezdny z ulicą Wiejską " 
 5. Orzeszkowej — Reymonta/ "Remont ciągu pieszo — rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej (Etap I)" 
 6. Orzeszkowej — Reymonta/ "Książkomat - całodobowy dostęp do biblioteki" 
 7. Orzeszkowej — Reymonta/ "Kładka pieszo — rowerowa przy ul. Leopolda Lisa Kuli, Etap I"
 8. Kilińskiego/ "Wykonanie monitoringu oraz klombu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy Kamiennej"
 9. Kilińskiego/ "Utwardzenie terenu stanowiącego dojazd do posesji przy ulicy bocznej Powiatowej"
 10. Kilińskiego/ "Remont parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42" 
 11. Zamoyskiego/ "Remont parkingu i chodnika oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Gminnej (rejon budynków nr 38 i 44 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)"
 12. Zamoyskiego/ "Wybieg dla psów" (osiedle fioletowe)  (PIERWOTNIE ZAOPINIOWANY NEGATYWNIE)
 13. Zamoyskiego/ "Plac Parkingowy" (Zamoyskiego, Wyszyńskiego)" 
 14. Karolówka/ "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śląskiej, etap II" 
 15. Karolówka/ "Budowa zbiornika na deszczówkę przy ul. Traugutta" 
 16. Karolówka/ "Budowa odcinka drogi na działkach nr ew. 4/3, 5/4 w ark. mapy nr 27 przy ulicy Społecznej w Zamościu" 
 17. Powiatowa/ "Wykonanie monitoringu na osiedlu Powiatowa, w rejonie ulic Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Wybickiego" 
 18. Powiatowa/""Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap" 
 19. Powiatowa/ "Remont drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 8, ul. Szwedzka 31, 33, 35 " 
 20. Powiatowa/ "Remont ulicy Dąbrowskiego, remont i przebudowa przyległych zatok parldngowych" 
 21. Powiatowa/ "Bezpieczna droga do szkoty" (działka nr 63, uL Akacjowa)
 22. Promyk/ "Modernizacja ulicy Spółdzielczej i terenów zielonych wzdłuż ulicy"
 23. Promyk/ "Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie remontu chodnika przy ulicy Sienkiewicza" 
 24. Promyk/ "Budowa i remont chodników wraz z wjazdami na posesje przy ulicy Podwale i Koźmiana na odcinku od uL Krysińskiego do ul Sienkiewicza oraz remont nawierzchni ulicy Podwale" 
 25. Rataja/ "Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego"
 26. Nowe Miasto/ "Kontynuacja remontu ulicy Poprzecznej w Zamościu" 
 27. Nowe Miasto/ "Remont nawierzchni kwarty południowo - zachodniej, ut Nowy Rynek" 
 28. Słoneczny Stok/ "Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 10 w Zamościu, uL Lwowska 17"
 29. Słoneczny Stok/ "Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu"
 30. Partyzantów/ "Przebudowa ulicy Szymonowica H etap"
 31. Partyzantów/ "Przebudowa ulicy Konopnickiej"
 32. Stare Miasto/ "Remont nawierzchni dróg osiedlowych — ulica Podleśna (kontynuacja)"
 33. Janowice/ "Budowa bezpiecznej kładki pieszo — rowerowej nad rzeką Labuńką, etap I"
 34. Świętego Piętka/ "Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu- Świętego Piątka na terenie Szkoty Podstawowej nr 6"
 35. Świętego Piętka/ "Budowa parkingu ogólnodostępnego (25 miejsc postojowych) przy ul. Orlej w Zamościu"
 36. Majdan/Kontynuacja przebudowy bocznej ul Majdan" 36. Zamczysko/"Remont nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap" 

Projekty ogólnomiejskie:

 1. "Bezpieczny i modny asfaltowy tor rowerowy dla każdego Pumptrac ict Park. Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji"
 2. "Budowa kompleksu miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie krytej pływalni, szkoty "Elektryk" oraz Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej na os. Zamoyskiego oraz przy ul. Infułackiej" 
 3. "Remont i modernizacja niezagospodarowanego budynku miejskiego na halę do Judo, umożliwiając w ten sposób masowe uprawianie sportu w mieście"
 4. "Remont i doposażenie obiektów sportowych"
 5. "Budowa ulicy Czesława Miłosza"
 6. "Remont Ubezpieczalni - montaż windy"
 7. "Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi (strefa trampolin, kręgielnia zewnętrzna, skale park street workout, boisko do siatkówki i koszykówki, strefa wypoczynku, zieleń)"
 8. "Budowa kładki pieszo — rowerowej na rzece łabuńce ulica Lipska przy zbiegu trzech osiedli — Promyk, świętego Piątka, Zamczysko"
 9. "Zamoyska Strefa Aktywności - budowa i modernizacja kompleksu sportowo — rekreacyjnego przy ZSP nr 3 (Elektryk) w Zamościu"
 10. "Remont Domu Centralnego w stulecie przyjazdu B. Leśmiana do Zamościa (1922)" 

Urząd Miasta Przypomina:

1) prawo do udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Miasta Zamość,

2) uprawnionemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos, który może oddać wyłącznie na projekt osiedla, na którym zamieszkuje oraz jeden głos, który może oddać wyłącznie na jeden projekt ogólnomiejski,

3) dla ważności głosu oddanego w sposób elektroniczny, głosujący zobowiązany będzie najpierw do podania swoich danych, następnie wskazania jednego projektu osiedlowego i jednego projektu ogólnomiejskiego do realizacji w 2022 roku.

Aby móc zatwierdzić oddany głos, mieszkaniec otrzyma na podany przez siebie numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło. Na wskazany numer telefonu hasło będzie wysłane tylko raz.

[ZT]345568[/ZT]

Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu!

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

AlbinAlbin

0 0

Niepełna lista projektów podana jest 09:34, 16.09.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%