Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
11:05, 03.08.2021
W ciągu kwartału o ponad 15 procent wzrosła liczba cudzoziemców, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń w Oddziale ZUS w Biłgoraju. Od ponad roku liczba ubezpieczonych obcokrajowców nieprzerwanie rośnie.
16:29, 29.07.2021
Województwo lubelskie jako pierwsze w kraju poddaje do konsultacji społecznych projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, które oficjalnie otworzyła 28 lipca 2021 r. konferencja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
15:37, 29.07.2021
Dziś podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Parku Zdrojowym w Nałęczowie, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski poinformował o ogłoszeniu przetargu na obwodnicę tego miasta. W pierwszym etapie inwestycji powstanie ponad 5 kilometrów trasy, która odciąży ruch w centrum.
15:34, 29.07.2021
Podpisano pierwsze 40 umów, na łączną kwotę ponad 3 mln zł, z ponad 90, które zostaną zawarte w bieżącym roku.
16:02, 20.07.2021
Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o trzecim już zwiększeniu alokacji w konkursie w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZEw przedsiębiorstwach. Tym razem chodzi o ponad 2,8 mln zł. Oznaczato, że kolejni przedsiębiorcy, 23 firmy z listy rezerwowej konkursu Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP), otrzymają dofinansowanie.
REKLAMA
15:57, 20.07.2021
Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji połączenia szpitali podległych samorządowi województwa. Mają być gotowe do końca sierpnia br.
1
14:06, 15.07.2021
Masz w domu zbędne przedmioty które zbierają tylko kurz i nie wiesz co z nimi zrobić... daj im szansę na znalezienie nowego domu.
13:25, 14.07.2021
Najważniejszymi punktami XXVII Sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, która odbyła się 13 lipca 2021 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym była dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020 władzom województwa. Sejmik w obu przypadkach opowiedział się po stronie Zarządu Województwa Lubelskiego.
21:21, 10.07.2021
Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowę na realizację projektu Razem przeciwko COVID-19!-II, którego celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w domach pomocy społecznej, instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej i schroniskach dla osób bezdomnych.
1
13:59, 06.07.2021
Podczas briefingu prasowego, który odbył się we wtorek (6 lipca br.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, marszałek Jarosław Stawiarski ogłosił, że Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,273 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
REKLAMA
2
13:34, 02.07.2021
Jeszcze w tym roku na regionalnych liniach kolejowych pojawi się 9 sztuk nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) serii Impuls 2, wyprodukowanych przez firmę NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu. Pojazdy zostaną zakupione przez województwo lubelskie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość to ponad 165 mln zł, z czego środki unijne to ponad 130 mln zł.
13:29, 02.07.2021
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Gminą Wojsławice zapraszają do udziału w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu ?Nasze kulinarne dziedzictwo - smaki regionów? na najlepszy regionalny produkt żywnościowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lipca br., a finał odbędzie się 24 lipca br. na terenie gminy Wojsławice. Patronat Honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14:00, 29.06.2021
?Uwzględniając wspólne dziedzictwo i historię regionu oraz ideę Inicjatywy Trójmorza, jak również realizowany w jej ramach projekt korytarza transportowego Via Carpatia wyrażamy wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania siły gospodarczej obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, opartej na zintegrowanych i skoordynowanych działaniach, zmierzających do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju poszczególnych jej regionów w ramach Unii Europejskiej? ? głosi Deklaracja.
20:36, 23.06.2021
Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego po raz kolejny przeprowadziła w tym roku konkurs dla Partnerów KSOW. Wpłynęło 38 wniosków na kwotę blisko 1,6 mln zł. Po ocenie każdego z nich środki zostały przyznane na realizację 23 projektów na łączną kwotę blisko 781 tysięcy zł.
12
22:51, 18.06.2021
Dzięki tej inwestycji Tomaszów Lubelski i Bełżec zostaną włączone do sieci kolejowej, a Zamość i Krasnystaw do sieci połączeń dalekobieżnych. Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na prace przygotowawcze do budowy kluczowego fragmentu tzw. szprychy nr 5 na wschodzie Polski.
REKLAMA
REKLAMA