Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
17:51, 07.05.2021
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed wręczył nagrody laureatkom czterech konkursów wielkanocnych dla Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego, organizowanych przez Jednostkę Regionalną Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
15:23, 06.05.2021
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Michał Mulawa wręczyli dziś osiem umów na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii dla gmin: Księżpol, Frampol, Biszcza, Tuczna, Wohyń, Łabunie, Łukowa oraz Niemce. Wartość projektów w tym naborze to blisko 32 mln zł z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 to prawie 17 mln zł.
14:19, 05.05.2021
Rusza III edycja konkursu "Kobieta Gospodarna Wyjątkowa", którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tegorocznym motywem są lubelskie zioła. Termin nadsyłania zgłoszeńto 31 maja br. Pula nagród wynosi ponad 88 tysięcy złotych.
18:27, 16.04.2021
Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali kolejnych podróżnych, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe dokumenty. Od początku roku ujawnili podczas prowadzonych kontroli już ponad trzysta fałszerstw.
1
13:36, 15.04.2021
Samorząd Województwa Lubelskiego przekazał na Ukrainę sprzęt medyczny do walki z pandemią COVID-19. Chodzi o aparaturę do obsługi punktów poboru gazów medycznych. Darowizna trafi do Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Szpitala Infekcyjnego we Lwowie. To efekt prośby jaką do naszego województwa skierował Departament Ochrony Zdrowia Obwodowej Administracji Lwowskiej. Wartość przekazanego sprzętu to blisko 50 tysięcy złotych.
REKLAMA
11:56, 08.04.2021
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się dziś wideokonferencja, której tematem były stypendia artystyczne Marszałka Województwa Lubelskiego. W tegorocznej edycji stypendia, w wysokości 1000 złotych brutto, dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami przyznano łącznie 145 osobom.
2
15:37, 01.04.2021
W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie odbyła się wideokonferencja z udziałem marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy. Jej tematem były negocjacje Kontraktu Programowego dla Województwa Lubelskiego. Chodzi o Fundusze Europejskie na lata 2021 -2027.
15:42, 16.03.2021
Do 16 kwietnia można zgłaszać kandydatów do XXII edycji konkursu ?Ambasador Województwa Lubelskiego? za rok 2020. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku, poprzez swoją działalność, wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju lub za granicą. Laureatów poznamy 8 maja podczas uroczystej gali w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (gala odbędzie się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych).
12:39, 11.03.2021
Każdego roku co najmniej 8 milionów ton plastiku trafia do mórz i oceanów, zagrażając ponad 600 gatunkom morskim. Naukowcy szacują, że w 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb! W walce o zmniejszenie zanieczyszczeń zagrażających naszemu zdrowiu i życiu niezwykle ważne są odpowiednie działania i uświadamianie społeczeństwa o wielkiej skali tego globalnego problemu. VIVO! Lublin, z myślą o promowaniu proekologicznych postaw wśród swoich klientów, zorganizowało w przestrzeni lokalu Project Art Gallery wyjątkową wystawę fotografii autorstwa Daniela Petryczkiewicza #NoBeautyInPlastic. Ekspozycję można podziwiać do końca kwietnia.
20:10, 10.02.2021
Dla większości obwodnic, które powstaną w woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, trwają już prace przygotowawcze. Najwcześniej kierowcy pojadą obwodnicami Dzwoli i Gorajca.
REKLAMA
21:47, 01.02.2021
Do 21 lutego br. potrwają konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku (RSI) - dokumentu wyznaczającego kierunki polityki innowacyjnej regionu, stanowiącego podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie. W związku ze stanem epidemii spowodowanym COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się w formie on-line.
21:43, 01.02.2021
1 lutego ruszył nabór do jubileuszowej XV edycji programu gospodarczego ?Marka Lubelskie?, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego od 2007 roku. Celem projektu jest promocja produktów i usług wytwarzanych lub świadczonych na terenie województwa lubelskiego. Nadanie prestiżowego znaku towarowego LUBELSKIE to szansa na rozpoznawalność dla regionalnych przedsiębiorców, docenienie ich wkładu w rozwój gospodarczy Lubelszczyzny oraz promocja najlepszych produktów i usług na skalę ogólnopolską. Zgłoszenia należy składać do 31 marca br.
18:05, 30.01.2021
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się w piątek konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa - najważniejszego dokumentu określającego, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na realizację m.in. nowego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)na lata 2021-2027. Województwo lubelskie jest piątym regionem, w którym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie online z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, organizacjami samorządowymi i mieszkańcami.
11:16, 23.01.2021
W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie rozpoczął się w czwartek DemoDay#4, podczas którego prezentują się przedstawiciele 39. innowacyjnych projektów, które ukończyły IV rundę programu inkubacji Platformy Startowej Unicorn Hub. Prowadzone działania mają na celu wsparcie startupów z branż IT, Smart City/Transport oraz Medycyna i Zdrowie Publiczne. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
22:25, 22.01.2021
Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Lubelskiego (TPST), który ma być odpowiedzią na działania zmierzające do neutralności klimatycznej do 2050 roku, określane mianem Europejski Zielony Ład. Plan stanowić będzie zarys przebiegu procesów modernizacyjnych gospodarki wydobywczo-energetycznej w regionie do 2030 roku. Powstanie dokumentu jest kluczem do otrzymania wsparcia z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, którego łączny budżet to ponad 4,4 mld euro.
REKLAMA
REKLAMA