Zamknij
REKLAMA

Maciej Spozowski o "nielegalnych" płatnych parkingach

20:02, 09.09.2020 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Maciej Spozowski zorganizował dzisiaj konferencję prasową poświęconą nowym płatnym parkingom, w sprawie jak podkreślił Przewodniczący osiedla Stare Miasto "BEZPRAWNEGO POWIĘKSZENIA STREFY 1 PŁATNEGO PARKOWANIA". Konferencja odbyła się na jednym z nowych „nielegalnych płatnych parkingów” zlokalizowanym na skwerze S. Mikołajczyka („parking przy PZU) w Zamościu.

Maciej Spozowski podczas konferencji stwierdził m.in. "Strefa ta jest nielegalna!", "(...) te parkingi pozostają nadal w świetle prawa parkingami bezpłatnymi,".

[ZT]342700[/ZT]

Treść wystąpienia poniżej:

Na wstępie dziękuję za przybycie.

 

Zwołałem tę konferencję prasową, ponieważ w mojej ocenie jest to bardzo ważna rzecz co się dzieje z przestrzeganiem prawa w Zamościu, od strony Magistratu.

 

Sprawa dotyczy płatnego parkowania, powiększenia strefy płatnego parkowania, akurat jest to parking, na którym się znajdujemy jest to skwer Stefana Mikołajczyka, drugim miejscem jest parking pod parkiem. W tym roku zostaliśmy poinformowani, że od 1 września w tych dwóch miejscach będzie płatne parkowanie, czyli de facto strefa płatnego parkowania zostaje poszerzona.

 

Proszę państwa jest to niezgodne z uchwałą Rady Miasta z 27 marca 2017 roku, o czym już wspominałem po części w mediach społecznościowych. Strefa ta jest proszę państwa nielegalna! Nielegalna z tego względu, że znajduje się przede wszystkim poza strefą Starego Miasta w tak zwanej strefie buforowej.

 

W uchwale z 2017 roku możemy przeczytać, że na drogach publicznych na terenie miasta Zamościa ustala się strefy płatnego parkowania. Strefa I obejmująca obszar Starówki. Obszar Starówki jest słowem kluczowym w tym momencie. Zanim dotarłem do reszty dokumentów, które potwierdzają to co mówię, odnalazłem taką mapkę, tak mapka jest z planu zarządzania starym miastem jak na niej dokładnie widać i co można sobie w internecie też na stronach Urzędu Miasta sprawdzić.

 

Strefa I powinna obejmować - obejmowała przynajmniej do tej pory - to co kiedyś było ograniczone bastionami, starą zabudowę i ten akurat rawelin, który mamy za sobą kończył strefę I zgodnie z tą mapą. Konfrontując tę mapę z mapką, która niedawno pojawiła się na stronie Zarządu Dróg Grodzkich - można odczytać, że to jest załącznik do uchwały Rady Miasta z 2017 roku - uchwała odnośnie do strefy płatnego parkowania nie zawierała przede wszystkim mapki. Były konkretnie wyznaczone parkingi, o czym radni rozmawiali na sesji rady miasta, wszyscy wiedzieli której strefy to dotyczy, nawet przetargi, które były na obsługę strefy rozpisywane wyznaczyły tę strefę jako: Prowadzenie obsługi strefa płatnego parkowania, które obejmuje obszar strefa pierwsza Plac Wolności, Plac Stefanidesa, ulica Kolegiacka, ulica Grecka, Grodzka, Bazyliańska, Kościuszki i Pereca i tak było do tej pory.

 

Znaki stały dużo bliżej niż w tym momencie co również potwierdza mapa organizacji ruchu o którą zeszłego roku poprosiłem Zarząd Dróg Grodzkich przy innej okoliczności. Akurat chodziło wtedy o utworzenie strefy zamieszkania na nich są też zaznaczone wszystkie znaki jakie stały poprzednio i w których miejscach stary poprzednio. Nagle proszę państwa dowiadujemy się że zostaje poszerzona, powiększona strefa, o dwa dodatkowe parkingi co w ogóle nie pokrywa się z uchwałą Rady Miasta z wcześniejszymi dokumentami.

 

Nie rozumiem dlaczego nie jest stosowane prawo które zostało ustanowione w naszym mieście i próbuję się od mieszkańców w mojej ocenie wyciągnąć po prostu pieniądze ze względu nie wiem czy na kryzys. Chociaż też można się zastanawiać, ponieważ przetarg, jaki został ogłoszony na obsługę strefy płatnego parkowania na lata 2020-2022 był już przygotowany w grudniu 2019 roku i termin realizacji zamówienia jest to od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 więc to zamierzenie powstało dużo wcześniej aniżeli rozpoczęto przygotowania do remontu parkingów, tych aktualnie płatnych. Proszę państwa taki stan rzeczy nie ma prawa mieć miejsca, jest to działanie niezgodne z prawem, te parkingi pozostają nadal w świetle prawa parkingami bezpłatnymi, a więc mówimy tu o parkingu tak zwanym pod PZU, oraz parkingu tak zwanym pod parkiem. Nie wiem jak Urząd Miasta wyprostuje tą sytuację! Są dwa wyjścia z tej sytuacji, albo podejmować nową uchwałę i powiększać de facto strefę, gdzie nie sądzę, aby radni się na to zgodzili.

 

Przeczytam państwu jeszcze głosowanie, jakie się odbyło w sprawie tej pierwszej uchwały i kto podjął decyzję odnośnie do utworzenia strefy płatnego parkowania w Zamościu. A więc tak podczas głosowania "ZA" byli Budzyńska Joanna, Ireneusz Godzisz, Kucharska Elżbieta Kurzępa Piotr, Kutyła Adam, Łóżka Leszek, Małysz Piotr, Matwiejczuk Jan Wojciech, Nizioł Jerzy Dorota Nowosad, Sędłak Wanda, Sowa Krzysztof, Stręciwilk Gościcka Maria. Reszta radnych nie oddała głosu lub była przeciwnym.

 

Ta konferencja służy temu proszę państwa, żeby mieszkańcy się o tym wszystkim dowiedzieli, naprawdę jest mi, nawet nie wiem, czy mi jest wstyd, czy jest mi przykro na takie zachowanie. Tym bardziej że na ostatniej sesji rady miasta, kiedy o tym wspominałem to urząd zaprzeczył, wypowiadał się wtedy pan dyrektor Nowak, z zarządu drug grodzkich, mówił, że wszystko jest zgodnie z prawem zgodnie z uchwałą, no proszę państwa jest pełno dokumentów, świadczących o tym, że tak nie jest.

 

W sumie tyle chciałem państwu przekazać, dziękuję bardzo za przybycie i oby ta wiadomość dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, a Miasto zaczęło działać zgodnie z prawem i wedle podjętych uchwał. Artykuł 7 konstytucji stanowi jasno, że organy władzy publicznej działają na podstawie i granicach prawa i taka rzecz to jest kuriozum.

 

Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich.

Nawiązując do treści przekazywanych przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto i informacji wprowadzających Mieszkańców w błąd, przestawiamy poniżej stanowisko Miasta Zamość w przedmiocie poboru opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy PZU.

Strefa 1 płatnego parkowania została ustalona na mocy Uchwały XXVIII/334/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 roku (Dz. U. woj. lubelskiego z 2017 r., poz. 1731). Zgodnie z jej treścią strefa 1 obejmuje obszar Starówki. Pojęcie „Starówki”, w odniesieniu do Zespołu Staromiejskiego Miasta Zamość należy rozumieć zgodnie z jej definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, zgodnie z którą cyt.: „starówka - najstarsza dzielnica miasta z zabytkową zabudową”. Zabytkową dzielnicę miasta z kolei, w odniesieniu do Miasta Zamość, definiuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamościa (MPZP), przyjęty Uchwałą nr XLV/499/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku Rady Miasta Zamość. Zgodnie z Działem II, Rozdziałem 1 § 5., ust. 3. MPZP, strefa A pełnej ochrony konserwatorskiej jest to „obszar objęty wpisami do rejestru zabytków nr A/47 i A/48 oraz na listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii Rzeczpospolitej Polskiej”. Stanowi zatem dzielnicę miasta z zabudową zabytkową i zgodnie z cytowaną powyżej definicją, określany jest jako „Starówka”. Parkingi przy parku miejskim oraz przy PZU zlokalizowane są wewnątrz strefy pełnej ochrony konserwatorskiej, należą zatem do strefy 1 płatnego parkowania określonej jako obszar Starówki w Uchwale  XXVIII/334/2017 z dnia 27 marca 2017 roku.

 

Zgodnie z art. 13b ust. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 470 ze zm.), organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach wyznacza w strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na postój pojazdów. W przypadku Miasta Zamościa kompetencje te posiada Prezydent Miasta. Nie ma zatem potrzeby procedowania przez Radę Miasta Zamość nowej uchwały w sprawie płatnego parkowania, ponieważ strefa 1 nie uległa poszerzeniu. Dokonano jedynie zmiany organizacji ruchu wewnątrz strefy znakując ulice i parkingi w sposób umożliwiający zgodny z prawem pobór opłat w dodatkowych miejscach. Warto również zauważyć, że Uchwała XXVIII/334/2017 w sprawie płatnego parkowania pojazdów na drogach publicznych Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 roku, w §2 ust. 1, powtarza zapis ustawy o drogach publicznych, który brzmi: „Prezydent Miasta Zamość wyznaczy w strefach płatnego parkowania miejsca przeznaczone na parkowanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.”

 

Reasumując, pobór opłat za postój na parkingach przy parku miejskim oraz przy PZU jest zgodny z przepisami. Nawoływanie do niepłacenia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto jest działaniem narażającym kierowców na konsekwencje w postaci nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł za brak opłaconego postoju w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w dni robocze, w godzinach określonych w Uchwale Rady Miasta.

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (8)

AmbaAmba

3 7

Czy to prawda, że spozo nie mieszka już na starym mieście? 08:14, 10.09.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

STRSTR

4 4

Bhe, a co ma piernik do wiatraka?Konfidencie.Ważne że walczy o nasze sprawy.Bo Radni z okręgu mają nas gdzieś. 12:28, 10.09.2020


AmbaAmba

1 6

Bo jeśli nie mieszka to utracił bierne prawo wyborcze. Konfidencie? Do damy? 22:24, 10.09.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Ambado Amba

0 0

Wskaż mondralo podstawę prawną.Potrafisz.
17:39, 11.09.2020


MS do AmbaMS do Amba

5 2

Ja również chętnie przeczytam podstawę prawną mojej "utraty biernego prawa wyborczego". 17:43, 11.09.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BamboBambo

2 2

MS ty nie manipuluj, "biernego prawa wyborczego nie utracisz" bo będziesz mógł startować na Przewodniczącego Osiedla Św. Piątka, po tym jak Rada Miasta pozbawi Cię funkcji Przewodniczącego Stare Miasto.
13:47, 16.09.2020


RODORODO

2 2

Jak to, sołytys z Psiej Wólki ma być sołysem w Kociej Wólce. A co na to mieszkańcy ? 12:29, 16.09.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MS do BamboMS do Bambo

0 0

Wskaż podstawę prawną tego o czym piszesz. Oczywiście nie wskażesz bo nawet nie wiesz gdzie szukać. Główkuj dalej bo piszesz kocopoły. 11:03, 18.09.2020


REKLAMA
REKLAMA