Zamknij
REKLAMA

Czy Koalicja Polska "załatwi" obniżenie cen towarów i usług? Konferencja Posła Jarosława Sachajko dot. obniżenia stawek VAT z 23% do 15% i z 8% do 5%

09:09, 23.06.2020 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

22 czerwca Koalicja Polska złożyła w Sejmie projekt uchwały obniżającej stawki VAT z 23% do 15% i z 8% do 5% na czas kryzysu w Polsce, w ślad za innymi Państwami UE. Zmniejszenie wysokości podatku VAT w praktyce oznacza obniżenie cen towarów i usług.

W uzasadnieniu projektu ustawy za wprowadzeniem tymczasowej obniżki stawek VAT od 1 lipca bieżącego roku do końca 2020 r. do minimalnego poziomu stawek wymaganego przez Unię Europejską, projektodawca zwraca uwagę, że obniżka stawek VAT ma na celu obniżenie ciężaru podatkowego Obywateli. W szerokim znaczeniu, obniżka VAT ma na celu skompensowanie strat, jakie ponieśli Polacy w związku z decyzją rządu o „zamknięciu gospodarki" podyktowaną pandemią choroby COVID-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Straty wynikające z decyzji rządu o „zamknięciu gospodarki" dotyczą ogółu Obywateli. Dlatego, zdaniem projektodawcy, obniżenie podatku VAT, który w ekonomicznym sensie płacą wszyscy Polacy, jest najlepszym z możliwych instrumentów, jakie może zastosować rząd by obniżyć obciążenie podatkowe ogółu Obywateli. W obliczu kryzysu COV1D-19, obniżenie stawek VAT do końca 2020 r. zostało wprowadzone już przez szereg państw Unii Europejskiej. Powszechną obniżkę stawek VAT od 1 lipca do końca 2020 r. przyjęły Niemcy, natomiast Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Portugalia oraz Rumunia przegłosowały punktowe obniżki stawek VAT na wybrane towary i usługi. W wielu krajach UE obniżka VAT jest na etapie legislacyjnym lub w fazie konsultacji. Przykładowo zerowa stawka VAT na żywność jest przedmiotem dyskusji w Irlandii.

Zgodnie z proponowanym projektem, stawki VAT do końca roku byłyby następujące:

 • jedna obniżona stawka VAT — 5% zamiast obecnych 5% i 8%.
 • podstawowa stawka VAT — 15% zamiast obecnych 23%.

Tego rodzaju obniżenie stawek VAT oznaczałoby, że Polska miałaby najniższe w Unii Europejskiej stawki VAT.

Na obniżenie VAT zdecydowały się następujące państwa UE:

 • Austria: obniżka do 5% VAT na prasę, restauracje (z obecnych 10%), kina (z obecnych 13%) i obniżka do 10% VAT na napoje bezalkoholowe (z obecnych 20%),
 • Belgia: obniżka do 6% VAT od gastronomii (z obecnych 12%)
 • Bułgaria: obniżka do 9% VAT na restauracje (z. obecnych 20%)
 • Cypr: obniżka do 5% VAT od turystyki (z obecnych 9%)
 • Czechy: obniżka do 10% VAT na usługi hotelowe i na wstęp na wydarzenia sportowe i kulturalne (z obecnych 15%)
 • Niemcy: obniżka do 16% podstawowej stawki VAT (z obecnych 19%) i obniżonej stawki VAT do 5% (z obecnych 7%)
 • Portugalia: obniżka do 6% VAT od usług oferowanych przez siłownie (z obecnych 23%)
 • Rumunia: obniżka do 0% VAT na usługi hotelowe (z obecnych 5%)

Wielka Brytania zapowiedziała obniżkę VAT na czas kryzysu. Szczegóły wkrótce; brana jest pod uwagę obniżka VAT z 20% do 17-15% plus większy katalog produktów i usług z 0% VAT. UK dołączy więc do grona państw UE, które już obniżyły VAT.

Zdaniem projektodawcy, w obliczu kryzysu COVID-19, który dodatkowo został spotęgowany decyzją rządu o „zamknięciu gospodarki", obowiązkiem polskiego rządu jest dołączenie do grona państw Unii Europejskiej obniżających podatkowe obciążenia nałożone na Obywateli.

W praktyce obniżka stawek VAT będzie oznaczać dla konsumentów następujące przykładowe zmiany w opodatkowaniu VAT towarów i usług:

 • ubrania i obuwie dla dziecka 23% -> 15%

 • paliwo  23% -> 15%

 • prąd 23% -> 15%

 • woda butelkowana 23% -> 15%

 • kawa, herbata 23% -> 15%

 • sprzęt RTV i AGD 23% -> 15%

 • naprawa samochodu 23% -> 15%

 • żywność z wyjątkiem wyrobów cukierniczych  5 lub 8% -> 5%

 • bilet do kina lub teatru 8% -> 5%

 • posiłek w restauracji 8% -> 5%

 • prasa 8% -> 5%

 • strzyżenie u fryzjera 8% -> 5%

 • nocleg w hotelu 8% -> 5%

Obniżka stawek VAT, oprócz charakteru powszechnej ulgi podatkowej dla wszystkich Obywateli, będzie mieć znaczący pozytywny wpływ na działalność polskich przedsiębiorców. Zmiana ta jest szczególnie wyczekiwana przez mały i średni polski biznes, który przez niemal kwartał stanu „zamrożenia gospodarki" poniósł wymierne straty w związku z utrudnieniami w działalności lub wręcz w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia  ....  2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 

Projekt

 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.0 z 2020 r. poz. 106 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) ust. 1 art. 146aa otrzymuje następujące brzmienie:

„W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, z zastrzeżeniem art. I46ab:"

 

2) po art. 146aa dodaje się art. I46ab o następującym brzmieniu:

„W okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 15%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 5%;

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 5%;

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. I, wynosi 4,75%;"

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 r.

- Jako Koalicja Polska-PSL-Kukiz'15 z naszym kandydatem na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz składamy w Sejmie projekt obniżenia stawek VAT na czas kryzysu w Polsce z 23% do 15% i z 8% do 5%. - informuje Poseł Jarosław Sachajko.

Decyzja rządu o zamknięciu gospodarki uderzyła w wiele sektorów w Polsce. Branże, które najbardziej ucierpiały, to przede wszystkim:

 

- Transport i gospodarka magazynowa;

- Kultura, rozrywka i rekreacja;

- Handel, naprawa pojazdów;

- Specjaliści do spraw sprzedaży;

- Specjaliści do spraw finansowych;

- Agenci i pośrednicy finansowi.

 

W tych najbardziej dotkniętych stratami branżach pracuje ponad 4 miliony osób, czyli 25 procent polskich pracowników. W wyniku zamknięcia gospodarki spowolniono niemal każdą jej gałąź, doprowadzając wielu przedsiębiorców na skraj bankructwa. W naszym regionie od marca, czyli miesiąca, w którym „zamrożono” wiele działalności, powoli, ale systematycznie wzrasta bezrobocie - to reperkusja „zamrożenia gospodarki”, a tendencja ta będzie się jeszcze uwidaczniać w kolejnych miesiącach w całej Polsce.

 

Bezrobocie w Zamościu i Powiecie Zamojskim od marca systematycznie rośnie. W maju w Zamościu było zarejestrowanych 2744 bezrobotnych, podczas gdy w marcu było to 2447 osoby, podobnie w powiecie Zamojskim w maju było zarejestrowanych 4022 osoby, a w marcu 3688 osoby.

 

Dlatego jako Koalicja Polska PSL i Kukiz’15 uważamy, że selektywna obniżka VAT nic nie zmieni, obniżka VAT musi mieć charakter radykalny i musi objąć wszystkie gałęzie gospodarki, gdyż VAT jest podatkiem powszechnym i ekonomicznie ponoszonym przez wszystkich Obywateli, którzy nabywają towary i usługi.

 

Radykalna obniżka VAT jest najlepszym instrumentem, jakim w tej chwili może posłużyć się rząd, by obniżyć obciążenie podatkowe ogółowi Obywateli, by zrekompensować Polakom tych kilka tygodni, podczas których nie mieli możliwości zarabiać. W obliczu pandemii i wywołanego nim kryzysu gospodarczego wiele państw europejskich już teraz wprowadziło niższe stawki VAT, np.: Niemcy, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czech czy Portugalia. Uważamy, jako Koalicja Polska, że obowiązkiem rządu jest obniżenie obciążeń podatkowych nałożonych na Obywateli, stąd projekt ustawy opracowany przez Koalicję Polską PSL i Kukiz’15, który zakłada obniżenie stawek VAT do 15 i 5 procent.

 

Z pewnością obniżka stawek VAT będzie mieć znaczący pozytywny wpływ na polskich przedsiębiorców, tu na zmiany oczekują zwłaszcza małe i średnie firmy, bo te szczególnie ucierpiały z powodu zamrożenia gospodarki, wiele z nich bowiem nie miało możliwości prowadzić swej działalności, wiele jest na skraju bankructwa. Skutki obniżenia VAT dla wielu Państw przyniosły korzyści, i tak dla przykładu: w 2015 roku Rumunia obniżyła stawki VAT na żywność z 24 procent na 9 procent, skutkowało to tym, że spadły ceny artykułów spożywczych o 11 procent, a sprzedaż wzrosła o 17 procent wobec poziomu sprzed obniżki VAT. W związku z eliminacją szarej strefy obniżka VAT przyczyniła się do wzrostu wpływów budżetowych z VAT w Rumunii, a nie do ich spadku. Spodziewamy się, że obniżenie stawek VAT przyniesie Polsce podobne korzyści, a także uszczelni system podatkowy w Polsce.

 

Należy dodać, iż obecny rok jest kolejnym w którym przesunął się Dzień Wolności Podatkowej. W roku 2018 był to 5 czerwca, w roku 2019 – 8 czerwca, a w 2020 – 10 czerwca. Przytoczone dane pokazują, że już 161 dni w roku pracujemy, oddając wszystkie pieniądze państwu w podatkach i daninach. W USA czy bliskiej nam Estonii jest to kwiecień, na Węgrzech, Litwie czy Hiszpanii – maj.

 

Na zakończenie wspomnę o najwyższej w UE inflacji w Polsce, zgodnie z danymi Eurostatu w maju inflacja w Polsce była na poziomie 3,4%, podczas gdy w średnia w UE to 0,6%. Inflacja w Szwecji to 0,1%, Litwie 0,2, Niemcy 0,5. W wielu krajach UE mamy do czynienia z deflacją czyli spadkiem cen, wspomniana wcześniej Estonia - -1,8%, Hiszpania - -0,9%, Chorwacja - -0,7%. Tak wysoki poziom inflacji w Polsce powoduje, iż siła nabywcza naszych poborów spada, dlatego proponowana przez Koalicję Polską PSL – Kukiz`15 doprowadzi z jednej strony do obniżki cen produktów, z drugiej zaś pobudzi gospodarkę i ochroni miejsca pracy.

 

Poseł Jarosław Sachajko


 

[ZT]342296[/ZT]

 

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA