Zamknij
REKLAMA

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Woj. Lubelskiego na lata 2021-2030

14:00, 20.03.2020 | źródło: UM Zamość
Skomentuj
REKLAMA

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego.

Celem tego działania jest rozpoznanie potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, których identyfikacja pozwoli na lepsze zaprogramowanie w Strategii mechanizmów interwencji publicznych, a także aktywniejsze wspieranie przyszłych realizatorów w nowym okresie programowania oraz lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój regionu.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest natomiast równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Jakie projekty są poszukiwane?

Zgodnie z zasadą współrządzenia i dzielenia się odpowiedzialnością rozwiązywanie problemów i pobudzanie potencjałów powinno następować w oparciu o partnerską współpracę samorządów, środowiska biznesu, społeczeństwo obywatelskie oraz przedstawicieli świata nauki. Stąd ważne jest tworzenie partnerstw i zawieranie porozumień dla realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Dlatego w nowym okresie programowania priorytet i jeszcze większy akcent położony będzie na przedsięwzięcia oparte na partnerstwie terytorialnym i międzysektorowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, można zgłaszać przedsięwzięcia:

  • wymiarze  ponadlokalnym czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów;
  • charakterze  partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i  prywatnego.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty z terenu województwa lubelskiego – podmioty publiczne i prywatne

Jak można zgłosić projekt?

Zgłoszenie propozycji przedsięwzięcia następuje wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza (załącznik, Dokument Microsoft Word, 89,3 KB) i przesłanie go do dnia 30 kwietnia 2020 roku pocztą elektroniczną na adres email  [email protected]

Wszelkie pytania należy kierować do pracowników Oddziału Programowania Strategicznego w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL, telefonicznie pod numerem 81 44 16 744 oraz 81 44 16 545 lub poprzez adres email: [email protected]

(źródło: UM Zamość)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA