Zamknij
REKLAMA

Mieszkańcy Płoskiego, Zawady... protestują przeciw rozbudowie DK 74

19:57, 09.01.2022 | Redakcja, źródło: www.gov.pl/web/gddkia-lublin/
Skomentuj dokumentacja projektu
REKLAMA

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów - Zamość o długości 17,8 km wzbudza ogromne emocje wśród mieszkańców. Zebrano już kilkaset podpisów pod protestem. Komitet protestacyjny planuje zbierać podpisy, zaprasza do udziału w akcji wolontariuszy, zapowiada również blokady drogi, aż do skutku - dopóki nie zostanie osiągnięty cel. Więcej w materiale VIDEO z 08.01.2022 roku na końcu artykułu. 

Mieszkańcy obawiają się m.in. ograniczenia lewoskrętu i prawoskrętu, zmniejszenia bezpieczeństwa, zwiększenia prędkości - droga będzie dostosowana do parametrów klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Niektóre działki zostaną pomniejszone o kilkanaście metrów w związku z poszerzeniem pasa drogowego. Pomiędzy domami zaprojektowano również zbiorniki otwarte na deszczówkę. Mieszkańcy obawiają się również, że przebudowa DK 74 spowoduje, że nie powstanie obwodnica, która miałaby odciążyć tę trasę. Więcej w materiale VIDEO z 08.01.2022 roku na końcu artykułu.

Działania informacyjne dotyczące zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów - Zamość od km 256+231 do km 271+013 (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym) z wyłączeniem przebudowy mostu przez rz. Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów zakończyły się 31 grudnia 2021 roku.

Do Gminy Zamość mieszkańcy złożyli 176 wniosków z pytaniami i uwagami odnośnie proponowanych rozwiązań projektowych. Gmina Zamość informowała mieszkańców o działaniach informacyjnych m.in. na stronie www i wysyłając do mieszkańców wiadomości SMS. Wójt Gminy Ryszard Gliwiński zapowiedział, że w poniedziałek zebrane wnioski zostaną wysłane wraz z pismem, w którym Gmina prosi o wydłużenie konsultacji i zorganizowanie otwartego spotkania GDDiK i projektanta z mieszkańcami.

Na spotkaniu z mieszkańcami 08.01.2022 roku, również Poseł Zawiślak zapewnił, że wystąpi do GDDKiA o przedłużenie działań informacyjnych.

[ZT]347790[/ZT]

W ramach inwestycji droga będzie dostosowana do parametrów klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), co oznacza, że wymieniona zostanie nawierzchnia ze wzmocnieniem konstrukcji do przenoszenia obciążeń pojazdów o nacisku 11,5 tony/oś. 

Poprawiony zostanie również system odwodnienia drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez m. in. przebudowę geometrii wlotów dróg niższych kategorii, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zatok autobusowych, a także budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych.

W zakres inwestycji wchodzi m.in.: 

•    rozbudowa drogi krajowej nr 74, 

•    przebudowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i budowa nowych,

•    przebudowa/budowa zatok autobusowych,

•    przebudowa istniejących zjazdów,

•    przebudowa istniejących skrzyżowań z drogą krajową,

•    budowa urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome,

•    budowa przepustów i zbiorników,

•    odtworzenie i budowa systemu odwodnienia pasa drogowego wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,

•    przebudowa i budowa oświetlenia drogowego.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2024-2025.

[ZT]345007[/ZT]

[ZT]345483[/ZT]

Projektowana inwestycja o nazwie "Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów-Zamość od km 256+231 do km 271+013 z wyłączeniem przebudowy mostu przez rzekę Świnkę w km 257+202 w m. Bodaczów" o łącznej długości około 14,782 km (w tym 3,490 km na terenie zabudowanym), jest jednym z etapów dostosowania parametrów technicznych i użytkowych drogi krajowej nr 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy "GP" (główna ruchu przyspieszonego).

 

Podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś oraz poszerzenie jezdni do szerokości 7,00 (obecnie szerokość zmienna - minimalna 6,0 m) przy jednoczesnej poprawie systemu odwodnienia drogi oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. przebudowę geometrii wlotów dróg niższych kategorii, budowę nowych i przebudowę istniejących chodników oraz zatok autobusowych a także ewentualną budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych.

 

Jest to szczególnie istotne ze względu na:

  • konieczność udrożnienia ruchu tranzytowego na DK74 w kierunku przejścia drogowego w Zosinie i przejścia drogowego w Hrebennem na granicy polsko-ukraińskiej,
  • dostosowanie drogi w zakresie przenoszonych obciążeń do wymogów unijnych,
  • konieczność zastosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu i komfort użytkownika.

 

Realizacja celu podstawowego pozwoli na rozwiązanie problemów lokalnych użytkowników dróg i lokalnej społeczności oraz przyczyni się do przyspieszenia osiągnięcia celu głównego, jakim jest poprawa dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny poprzez dostosowanie DK74 do sprawnego i bezpiecznego powiązania regionu z krajowym i międzynarodowym systemem transportowym.

źródło: DK74 (hwy.com.pl)

Treść protestu:

PROTEST

 

przeciwko rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Klemensów – Zamość

do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

 

 

Stanowczo protestujemy przeciw planom rozbudowy drogi nr 74 Zamość- Klemensów oraz podniesieniu jej statusu z drogi głównej na przyspieszoną.

Jest to pomysł szalony i absurdalny.

 

Droga ta na prawie całym 17,4 km odcinku pełni funkcję nie tylko szosy, ale przede wszystkim ulicy dojazdowej do setek znajdujących się przy niej posesji, z których każda ma wyjazd na szosę 74.

 

Cały odcinek od Zamościa, przez Płoskie, Zawadę, Wielączę, Bodaczów i Klemensów to jedna wielka ulicówka, bardzo gęsto zabudowana domami mieszkalnymi, gospodarstwami rolnymi, a także budynkami publicznymi (szkoły, kościoły, sklepy). Ponadto posiada znaczną, bardzo gęstą sieć przecinających ją lokalnych dróg podporządkowanych oraz przejść dla pieszych.

 

Odcinków niezabudowanych w zasadnie nie ma, a wszystkie miejscowości przechodzą jedna w drugą i stanowią jedną wielką ulicówkę. Nie ma też miejsca na dalsze jej poszerzanie, albowiem zabudowa wzdłuż szosy leży bezpośrednio przy niej.

 

Obecne natężenie ruchu lokalnego w połączeniu z tranzytowym, w tym międzynarodowym, jest jednym z największych na Zamojszczyźnie(13500 pojazdów) i jest nieznośne oraz bardzo niebezpieczne dla mieszkańców.

 

Rozbudowa drastycznie pogorszy ten stan, a także spowoduje ogromny wzrost uciążliwości dla mieszkańców, bardzo wiele posesji będzie miało wyjazd tylko w jednym kierunku, a także może nieść groźne utrudnienia dla bardzo licznych działających przy niej małych i średnich przedsiębiorstw. Z drogi tej korzystają również mieszkający tu rolnicy przemieszczając nią- wobec braku alternatywy- ogromne, a wolnobieżne maszyny.

 

Również budowa ścieżki rowerowej wzdłuż krawędzi tak ruchliwej szosy nie ma sensu. Ścieżka Zamość- Nielisz to świetny pomysł, ale powinna prowadzić przez ciche, malownicze i bezpieczne tereny na północ od DK 74.

 

Nie zgadzamy się również na planowane prawie na całej długości drogi zajęcia naszej ziemi, znaczne szkody w postaci burzenia ogrodzeń, a nawet budynków i zniszczenie ogrodów stanowiących naturalną ochronę przed niezwykle uciążliwym hałasem. Nie ma takiej potrzeby, a szkody będą ogromne!

 

Cały ten odcinek jest też jednym z największych w Polsce i Europie siedliskiem bardzo rzadkiego, podlegającego ochronie prawnej chomika europejskiego (Cricetus cricetus). Najnowsze badania przyrodnicze monitorujące występowanie tego gatunku potwierdzają ten fenomen.

 

Jedynym rozwiązaniem poprawiającym drożność i bezpieczeństwo tego szlaku jest planowana wcześniej i oczekiwana od lat budowa obwodnicy od okolic Sitańca lub Chomęcisk z łącznikiem od Sitańca, wzdłuż linii LHS do wysokości Zawady, a dalej omijając Zawadę, Wielączę, Bodaczów i Klemensów do połączenia jej z planowaną obwodnicą Szczebrzeszyna, która przejmie cały ruch tranzytowy oraz część lokalnego, pozostawiając na starej szosie niezbędny ruch lokalny oraz przekształcenie tego odcinka w drogę wojewódzką.

 

Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani tym pomysłem. Nastroje przejawiają pełną determinację, a nawet desperację, aby nie dopuścić do realizacji tego absurdalnego i niebezpiecznego planu. Nie zgadzamy się, aby przez środek pięciu miejscowości stanowiących jeden połączony obszar zamieszkały przez kilkanaście tysięcy ludzi przechodziła rozcinając je na pół droga szybkiego ruchu!

 

Domagamy się bezzwłocznego rozpoczęcia budowy obiecanej, a niezbędnej obwodnicy i użyjemy wszelkich dostępnych w ramach prawa środków, aby bronić naszych praw. To jedyne sensowne i konieczne rozwiązanie

 

 

Mieszkańcy Gminy Zamość i Szczebrzeszyn

(Płoskie, Zawada, Wielącza, Bodaczów, Klemensów

i przyległych zależnych komunikacyjnie).

 

(Redakcja, źródło: www.gov.pl/web/gddkia-lublin/)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (19)

MieszkaniecMieszkaniec

3 15

Brawo !!! Walczymy 22:40, 09.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

planplan

17 5

o co walczycie?? Żeby nie było nowej bezpieczniejszej lepszej drogi z chodnikami? 06:53, 10.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

4 1

Miała być obwodnica omijająca te miejscowości a teraz próbują przeforsować wariant po starej drodze 74 o to tu chodzi 10:43, 10.01.2022


z Płoskiegoz Płoskiego

13 2

jeśli chodzi o bezpieczeństwo tej drogi, to gorzej niż jest obecnie być nie może. Pytanie do protestujących: jest nędza i ma zostać nędza? 08:59, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

akak

13 1

Byłem kiedyś na spotkaniu w sprawie łącznicy kolejowej z tymi ludźmi. *%#)!& nigdzie nie brakuje ale takiego oszołomstwa nie ma chyba nigdzie. 09:56, 10.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

er8er8

0 3

szczególnie zarękawki szczekają! 11:52, 10.01.2022


ciekawyciekawy

6 2

a na kogo głosowaliście w wyborach?? 500 plus oczy zamydliło??? 10:15, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GoskaGoska

2 2

jeZeli nie było konsultacji a tak wynika z tej relacji to po prostu olali mieszkańców i robią tak jak chcą,dobra zmiana działa 10:29, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BodaczowiakBodaczowiak

0 5

Jest nendza ale to nasza nendza ! 11:51, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TKTK

19 3

Ale o co Wy walczycie? O to, żeby Wam drogi nie przebudowali na lepszą, bez dziur, bezpieczniejszą, z chodnikiem i ścieżką rowerową, z nowoczesnym oświetleniem, dobrze oznakowanymi przejściami i nowymi przystankami autobusowymi? Przecież obwodnica Zamościa jest już w przygotowaniu a co za tym idzie ciężki ruchu pójdzie obwodnicą a u Was zostanie piękna droga tylko dla mieszkańców, a wy protestujecie, żeby została nędza :D Głupota ludzka nie zna granic :) 12:05, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

2 16

Tak walczymy aby nasza miejscowość Płoskie nie została podzielona na pół! wszyscy wiemy, że Płoskie a także dalsze miejscowości są zabudową jednorodzinną, zabudową gęstą. To co zostało zaplanowane to m. in. pasy lewoskrętu, które niestety ograniczają dostępność do naszych działek, posesji czy prowadzonych działalności gospodarczych. Dodatkowo w obrębie skrzyżowań planowane są przejścia dla pieszych przez trzy pasy ruchu (w tym lewoskręt) co jest bardzo niebezpiecznym rozwiązaniem. Część działek zostanie zabrana pod budowę elementów drogi w tym zostaną rozebrane ogrodzenia, wycięte drzewka itd. Planowane są zbiorniki na wody odpadowe zlokalizowane nie na wolnych terenach z dala od zabudowań tylko pomiędzy domami!!!! Mieszkańcy chcą wprowadzenia terenu zabudowanego!!! Płoskie jest miejscowością podmiejską a nie możemy dopuścić do takich rozwiązań które nam utrudnią funkcjonowanie i codzienne życie w naszej miejscowości. W pierwszej kolejności planowana OBWODNICA!!!!! rozbudowa może być ale nie w takim stopniu jak zostało to zaproponowane przez Projektanta i GDDKiA o/Lublin. Będziemy dalej protestować.
Ps. ja wiem sami wybraliśmy miejsce gdzie mieszkamy i to że przy głównej drodze ale czy można nam odbierać wjazd bądź wyjazd na posesję? przez lewoskręty do Zamościa trzeba będzie jechać w przeciwną stronę i zawracać gdzie! czy to jest ok??? łatwo się komuś pisze czy mówi bo nie oddaje swojego kawałka ziemi, pięknego ogrodzenia czy ogrodu!!!! 12:19, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Jano i WitoJano i Wito

16 2

Ludzie, będzie bezpieczniej dzięki tej przebudowie! Zobaczcie jak zrobili Frampol - Gorajec!! Nie myślicie tylko o sobie i swoim kawałku ogrodzenia!!! 15:01, 10.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GoskaGoska

1 6

Frampol,Gorajec nie przecina wsi na pół ,jest taka różnica a tu planista nie trudząc się i w realu nie widząc podejrzewam, przeciął wioski na pół będzie tak jak przed Lublinem a przy dużym natężeniu ruchu to jeszcze przed oknami im postawią ekrany ,zresztą miała być obwodnica dlaczego nie będzie?? 16:50, 10.01.2022


REKLAMA

Wstałem z kolanWstałem z kolan

3 1

Czy tą przebudową zajmuję się , może Pan Sasin ? 17:50, 10.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

akak

2 1

Wstałeś z kolan o od razu walnąłeś się w łeb. Tu się mówi o drodze a nie o polityce. 21:03, 10.01.2022


Wstałem z kolanWstałem z kolan

2 1

Łeb to ma koń lub ty , to dlaczego zawsze nowo wybudowaną drogę otwierają politycy , ksiądz ? Tą , też otworzą politycy zobaczysz aby tylko wybudowali . 21:25, 10.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Krzysiek Krzysiek

5 0

To powinna być droga o standardzie zbliżonym do przyszłej S17 i powinna iść do przejścia granicznego w Zosinie. Zamość powinien mieć 2 krzyżujące się drogi ekspresowe. Projektowana droga powinna w sposób maksymalnie możliwy omijać miejscowości, tymbardziej że dla wielu z nich (Zamościa, Szczebrzeszyna) i tak przewidywana jest obwodnica. Powiem więcej wybudowanie nowej drogi sprawi, że nie trzeba będzie robić kółka po obwodnicy Zamościa, zapewni kierowcom jadącym tranzytem, że nie będą musieli nakładać kilometrów. Tyle mówi się o korzyściach dla Lubelszczyzny z ViaCarpatii podczas gdy droga ta całkowicie omija Zamojszczyznę. Koszty tego nowego asfaltu w porównaniu z tym jakie pieniądze idą na drogi w kraju naprawdę nie są duże, a korzyść dla mieszkańców i kierowców przeogromna. Lepiej od razu zrobić solidnie, a nie rozdrabniac się na drobnne tak jak było w przypadku Tomaszowa Lubelskiego, że wpierw jeden pas zrobili, a teraz robią drugi. Strata czasu i
pieniędzy. ZAMOJSZCZYZNA głosowała na PiS, a tymczasem najwięcej inwestycji dalej okolice Lublina i Chełma. S74 do granicy państwa w Zosinie niewątpliwie podniosło by rangę regionu, lepiej skomunikowalo Zamojszczyzne z resztą kraju, byłby to niewątpliwy ukłon w stronę mieszkańców. Lokalni politycy powinni się zainteresować tym tematem...
01:57, 11.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ad111Ad111

4 1

@Krzysiek, lokalni politycy to pisiesyny, które palcem nie kiwną, bo im dobrze na pisich synekurkach za publiczne pieniądze. Tylko kompletny dyletant mógł wpaść na pomysł budowania drogi o podwyższonej prędkości przez środek wiejskich i podmiejskich miejscowości. Równie dobrze można by zaplanować obwodnicę Zamościa przez Rynek Wielki. 08:31, 11.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wójtwójt

0 2

Proponuję przebudować drogę przez Sitaniec -Wolicę do standardu trasy szybkiego ruchu...
11:41, 17.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%