Zamknij
REKLAMA

LIII Sesja Rady Miasta Zamość. W porządku obrad m.in. "Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”, "Zamojski Bon Żłobkowy" i petycja...

14.56, 24.11.2022 Redakcja, źródło: Urząd Miasta Zamość Aktualizacja: 11.00, 28.11.2022
Skomentuj
REKLAMA

Przewodniczący Rady Miasta zawiadomił o zwołaniu LIII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

W porządku obrad między innymi zaawansowanie rzeczowe i finansowe projektu „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”, "Zamojski Bon Żłobkowy" i petycja dotycząca rozwiązania Straży Miejskiej. 

[ZT]351533[/ZT]

[FOTORELACJA]2934[/FOTORELACJA]

Transmisję będzie można oglądać tutaj: 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez miasto Zamość, w tym o wynikach egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok 2021/2022.

9. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie przyznania i wykorzystania dotacji dla zamojskich stowarzyszeń sportowych za lata 2019, 2020, 2021,

2) rozpatrzenia petycji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej,

3) pozostawienia bez rozpatrzenia skargi z dnia 19 września 2022 r.,

4) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

5) zmiany uchwały nr XLIII/632/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.,

6) szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,

7) przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”,

8) wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość,

9) uchylenia uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zamość,

10) ustanowienia świadczenia "Zamojski Bon Żłobkowy",

11) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość,

12) zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Zamość uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów,

13) uchwalenia Programu Współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

 załącznik

14) przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

15) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Zamościu przy ul. Grunwaldzkiej 30-30A-32-34-36,

16) zmiany uchwały nr XXXV/445/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Zamość Programu "Zamojska Karta Seniora",

17) utworzenia jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych w Zamościu" oraz nadania jej statutu,

18) ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu,

19) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

20) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.

11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

12. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Komunikaty i informacje.

15. Zamknięcie obrad.

(Redakcja, źródło: Urząd Miasta Zamość)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (17)

MIESZKANIEC GRODUMIESZKANIEC GRODU

3 0

REWITALIZACJA TO PRZYWRUCENIE CZYNNOSCI ZYCIOWYCH CZYLI TEN OBIEKT AKADEMI ZAMOJSKIEJ ARCHITEKTURA JEJ WINNA BYC DO PIERWOZORU BUDOWY A NIE ROBIENIE CYRKU MODERNIZACYJNEGO ARCHITEKTONICZNEGO TO PRZESTAJE BYC ZABYTKIEM TYLKO SZTUKO BUDOWLANA .... 18:51, 24.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WyborcaWyborca

3 0

Jeśli PiS myśli, że żelazny elektorat zagłosuje na PiS bo nie ma na kogo, to informuję, że oddamy nieważne głosy po tym co robicie. W Zamościu również. 19:56, 24.11.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

GosiewskaShowGosiewskaShow

1 0

Tak właśnie duopol zaprogramował w części Polaków myślenie, że nie ma alternatywy dla po/pis.
Jednak jak patrzę się na resztę sceny politycznej to zostaje chyba tylko Konfederacja, tak usilnie zohydzana ostatnio przez pis.. Czego ta pseudo-prawica się obawia?.. 13:01, 25.11.2022


Do GosiewskashowDo Gosiewskashow

1 0

Konfederacja z posłem "szczęść Boże", który na asystenta społecznego powołuje bywalca wszystkich protestów - wolnych obywateli, błyskawic itd. Niech się ogarnie najpierw, a potem bez szczęść Boże może będzie wiarygodna. 18:04, 25.11.2022


PodatnikPodatnik

2 0

Kontrola Komisji Rewizyjnej dot. piłki nożnej wybiórcza, a szczególnie w piłce nożnej. Hetman - NIE ROZLICZONY, tam gdzie coś jest w 2 dziwnych stowarzyszeniach (dwa czy jedno tego nie wie nikt) cała kasa poszła na wynagrodzenia, AMSPN - nie kontrolowany?, Gaudium - 2021 i 2019 rok nie ma żadnych danych. Przypadek? 1870.000 zł. 3 lata temu, a teraz z tego co pisze ma być 900.000 zł. ? Czyli o połowę mniej z tego co było, a to i tak mniej niż za czasów poprzedniej władzy. Okręgówka niektórym pasuje. 20:11, 24.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Sportowiec Sportowiec

1 0

Cała kasa nie mogła pójść na wynagrodzenia bo to niezgodne z ogłoszeniem konkursu. Mnie dziwi, że jest propozycją by działacze klubowi sprawdzali oferty, sobie chyba wzajemnie? Hahaha. Podsumowania sezonu nie było kilka lat, ale o tym kontrola nie wspomina. 21:24, 24.11.2022


Mieszkaniec z rodzinMieszkaniec z rodzin

2 0

Oczekuję od Komisji Rewizyjnej i organu nadzoru podania składu zarządu stowarzyszenia Hetman i podania informacji po co powstało skoro fundatorzy - spółki miejskie powołały fundację, która złożyła ofertę, otrzymała dotację i jej nie rozliczyła. 09:29, 25.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nolens volens nolens volens

1 1

w moim wieku nie mam wielu oczekiwań ze strony organu... 12:56, 25.11.2022


do Radnych i Mieszkado Radnych i Mieszka

6 0

pozwolę sobie na skopiowanie posta:
"Najlepsze jest to, że gdy miasto tonie w długach to w nowej spółce córce mamy do "utrzymania " nowe organy ze nazwiskami, które już gdzieś słyszałem.. ? :
Organy Spółki/ Zgromadzenie Wspólników – w osobie Prezes Zarządu PGK Spółka z o.o. w Zamościu.
Rada Nadzorcza w składzie: Klaudia Malec / Sylwia Klikicka / Piotr Zając
Zarząd w składzie: Małgorzata Agnieszka Popławska - Prezes Zarządu
I z pewnością wszystko jest lege artis, tylko powiedzcie PO CO jeszcze istnieje PGK?
Jakie nowe spółki można jeszcze utworzyć , jakie wydziały czy jednostki, ilu kolejnych wiceprezydentów powołać?? Drodzy Radni przyjrzyjcie się tym poczynaniom, bo wychodzi na to, że każda nowa inicjatywa ratusza to nowy stołek- nowy wydatek dla MIASTA czyli dla NAS!
Ale co tam, podniesie się opłaty za wodę, ścieki czy śmiecie?
Komentujcie moi drodzy i patrzcie na łapki lokalnej władzy! "

Jednak nowe stołki?! Po raz kolejny /3-ci,4-ty?/mamy podejście ze starą sprawą! Ktoś policzył koszty owczego pędu PAW do tworzenia nowych jednostek? Spółka-córka, a teraz to? Co go tak uwiera? 12:49, 25.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Podatnik Podatnik

2 0

Też gdzieś słyszałem te nazwiska. I wszystko jasne, oszczędności na całego. Dziwne, że kibice Hetmana oczekują więcej kasy, a tak naprawdę pieczętują nie rozliczenie dotacji Hetmana, bagatela pół miliona i powstanie nowego stowarzyszenia, które powstało by pieniądze podatników były wyrzucone w błoto. Dajcie nazwiska tych macherów z Hetmana, pewnie też o nich słyszeliśmy. 10:35, 26.11.2022


Nobel z ekonomi !Nobel z ekonomi !

5 0

W załączniku do uchwały jest mowa o 280tys oszczędności w pierwszym roku działalności CUW.
Praktyka wskazuje, że pierwsze lata działania firmy to są koszy, czyli de facto straty. Rozumiem, że podpisany pod załącznikiem p. Michalski dokonał głębokiej, kompleksowej, ekonomicznej oceny przedsięwzięcia? Może wpadł na przełomowy i magiczny sposób na cięcie kosztów? Wszyscy po minimalnej krajowej?
Ciekawi mnie też prognozowana ilość odejść z administracji jednostek - 50-70 osób.
Rozumiem, że powstanie CUW w sposób cudowny zahamuje ten trend? Te osoby z CUW po kilku latach nie odejdą na emerytury? Skąd p. Michalski zapewni następstwo kadry specjalistów i to zapewne ( patrz: cięcie kosztów) za najniższą krajową? Może wychodzi z założenia, że za tych kilka lat to już nie będzie jego ani prezydenta zmartwienie?
Ktoś nas robi w bambuko ... 13:41, 25.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do przewodniczącego Do przewodniczącego

4 0

Przeglądając głosowania w radzie pan Sowa bardzo często wstrzymuje się od głosu. Nie rozumie pan pytania czy zagadnienia? Albo się jest na tak, albo na nie. Taki ciepły katolik najgorszy. A pan chyba katolik. Jak tu głosować na prawicę jak wy tacy niezdecydowani. 22:30, 26.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do wyzej do wyzej

3 0

nie tylko on nie głosuje, z opozycji też wiele radnych nie głosuje- strach przed utratą stołków dobrze płatnych nie pozwala? chyba tak 09:42, 27.11.2022


wio konikuwio koniku

4 0

Czas przewietrzyć RM, a i wągry z UM usunąć- towarzystwo wzajemnej adoracji... Wybory przesunęli ale my nie zapomnimy Radnym ich bierności i usłużności. 15:24, 27.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

frytki z parapetufrytki z parapetu

0 0

sesja, godz.14.31... Panie Kowal i Antos - jeżeli dyskutuje się ze ZZ o czymś DWA lata temu, a fakt ten podnosi się dziś, to okoliczności i ogólna sytuacja może ulec i często ulega zmianom! Macie mieszkańców, związkowców i niezrzeszonych pracowników oświaty za za idiotów?! 14:49, 28.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

tow.w teren!  tow.w teren!

0 0

Mam nieodparte wrażenie, że vice-dyrektor M. chce od lat zapunktować u prezydenta za pomocą CuWów.. Chłopina tak nie lubi oświaty czy po prostu do pracy na tym polu nie nadaje się?! Zero merytorycznego przygotowania , zero argumentów, zero wyliczeń( i jeszcze lekka drwina w głosie w stosunku do opinii radnego )- radni dobrze go wypunktowali... ! Może warto przesunąć doświadczonego pracownika, do innej odpowiedzialnej pracy? Niektórzy ludzie nie powinni piastować stanowisk kierowniczych.. Może jakaś anonimowa ankieta..? 🤣
Ludzie do pracy w administracji oświatowej nie przyjdą jeżeli im się nie zapłaci, a mam wrażenie, że oszczędności chcą robić kosztem płacy i cięcia etatów.. 20:49, 28.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

ThomasThomas

1 0

Czy Radni którzy zostali wybrani na cztery lata, w tym prezydent. W PIĄTYM ROKU SZTUCZNIE PRZEDŁUŻONEJ KADENCJI ZREZYGNUJĄ Z POBIERANIA DIET, DOTAKWÓW? 21:08, 28.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%