Zamknij
REKLAMA

Podwyżka wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość o ponad 68%

11:11, 30.11.2021 | Redakcja
Skomentuj fot. www.andrzejwnuk.pl
REKLAMA

Radni Miasta Zamość dyskutowali wczoraj o ustaleniu wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość, ostatecznie 16 Radnych zagłosowało "ZA" podniesieniem wynagrodzenia o ponad 68% do kwoty 18 240 zł brutto (wcześniej 10 840 zł). 

Rada Miasta miała obowiązek podnieść wynagrodzenie w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz wyrównać je do trzech miesięcy wstecz. (PLIK .pdf, 520 KB, z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Radny Marek Kudela wnioskował o minimalną wysokość wynagrodzenia, jaką Rada Miasta może ustalić zgodnie z Rozporządzeniem - 16 339,68 zł (podwyżkę o 60%). 

Wynagrodzenie Prezydenta to suma czterech składowych: 

1. Wynagrodzenie zasadnicze 5 000,00 zł (poprzednio od 1 lipca 2018 r.)

2. Dodatek funkcyjny 2 100,00 zł (poprzednio od 1 lipca 2018 r.)

3. Dodatek specjalny 2 840,00 zł (poprzednio od 1 lipca 2018 r.)

4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% po 20 latach stażu pracy. (poprzednio)

Po podwyżce wynosi 18 240 zł:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie — 9 900,00 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie — 2 760,00 zł

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, (3 798,00 zł)

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego (1 782,00 zł), który wzrastać będzie o 1% za każdy dalszy rok pracy poczynając od dnia 01 grudnia 2021 roku, do wysokości maksymalnej 20%.

Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w 8:50:43 minucie nagrania. 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość,

ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (16)

 • Błażewicz Piotr
 • Buryło Jolanta
 • Ćwik Sławomir
 • Fugiel Jolanta
 • Josik Franciszek
 • Kitka Szczepan
 • Lizut Tadeusz
 • Matwiejczuk Jan Wojciech
 • Pawlik Adam
 • Sowa Krzysztof
 • Stręciwilk- Gościcka Maria
 • Szpatuśko Andrzej
 • Walewander Marek
 • Wojtak Zdzisław
 • Zagdański Dariusz
 • Zawiślak Monika

PRZECIW (2)

 • Kudela Marek
 • Kupczyk Janusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 • Klimczuk Agnieszka

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

 • Godzisz Ireneusz
 • Nowakowski Wiesław
 • Podgórski Grzegorz
 • Zwolak Rafał

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3 oraz art. 37 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), oraz § 6 załącznika nr 1 tabela I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) uchwala się, co następuje:

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Prezydentowi Miasta Zamość — Panu Andrzejowi Wnukowi w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie — 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset zł 00/100),

2) dodatek funkcyjny w kwocie — 2 760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt zł 00/100),

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego, który wzrastać będzie o 1% za każdy dalszy rok pracy poczynając od dnia 01 grudnia 2021 roku, do wysokości maksymalnej 20%.

§ 2. Zastosowanie ustalonego wynagrodzenia miesięcznego Prezydenta Miasta Zamość należne jest od dnia 01 sierpnia 2021 roku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 11/6/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 listopada 2018 roku w spraw ie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zamość.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W uzasadnieniu do Uchwały możemy przeczytać - "W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1960) (PLIK .pdf, 520 KB, z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych), zmianie ulegają kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. W zaistniałej sytuacji konieczne jest dostosowanie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość do stawek określonych w ww. rozporządzeniu. Proponuje się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9900,00 złotych, dodatek funkcyjny w kwocie 2760,00 złotych i dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr 11/6/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 listopada 2018 w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5000,00 zł, dodatek funkcyjny 2100,00 złotych, zaś dodatek specjalny 2840,00 złotych. Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji uchwały."

 

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (12)

ZeroZero

12 1

"Te pieniądze mu się po prostu należały" 12:05, 30.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

..

12 0

Czyli teraz czas na podwyżki dla radnych i zapewne tak będzie. 14:00, 30.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

janjan

10 0

A ile dostali pracownicy UM ? Rozumiem, że pan Prezydent z racji urzedu ma wyższą opłatę: za energie w sklepie automatycznie ma wyższe rachunki no i za paliwo płacie więcej niż każdy obatel? Jeśli nie to dlaczego taka podwyżka ach bo wcześniej był obniżka i teraz jest rekompensata. 15:14, 30.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

9 0

To aż taka inflacja jest??no no na wschodzie kraju takie zarobki ??jacy radni zgodni,tak mu podziękowali podwyżką ,tak dba o odśnieżanie ,o alejki na Plantach całe w wodzie,o inwestycje ,brawo ,brawo 16:46, 30.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bakunbakun

6 0

Temu Panu to już chyba tylko mokasyny z Kaczej d..y wystaja;) 21:24, 30.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

no i w peace duno i w peace du

4 0

Może w ten sposób został namaszczony za ochocze podskakiwanie przed kamerami i usłużność w spr. wyborów kopertowych? 10:55, 01.12.2021


GoskaGoska

6 0

Ach jacy wspaniali radni !!!jemu przegłosowali podwyżkę a nam powinni obniżkę podatków,wywozu śmieci !!!my takich podwyżek nie dostajemy ,wstydzili by się być aż tak jednogłośni 11:00, 01.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZośkaZośka

6 0

Gośka nie dziw się bo sobie też na początku kadencji dali kasę, jak to mówią przysłowia - jaki pan taki kram, trzeba o tym pamiętać przy urnach a nie nabierać się na obiecanki brane z księżyca 11:43, 01.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HahaHaha

5 0

To pewnie za te palmy nad zalewem aż maksymalnie mu dali🤭 12:23, 01.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123123

6 0

To w ramach tarczy antyinflacyjnej ? I Pan Josik i Ćwik proszę jakie zgodne towarzystwo a takie fajne konferencje robiliście. 14:53, 01.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Thomas Thomas

8 0

Te pieniądze można by przeznaczyć na fundusz płac dla Oddziału Pediatrii i byłby to dodatkowy atut. Wydaje mi się, że problemem nie jest brak lekarzy, tylko to ile im się zaproponuje,. 17:27, 01.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

kogutkogut

6 0

18000 PLN miesięcznie w naszym biednym mieście takie zarobki, to jest aż niesmaczne a człowiek nie wie jak związać koniec z końcem. 03:04, 03.12.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%