Zamknij
REKLAMA

Czy umowy "pożyczek chwilówek" są ważne?

07:13, 05.12.2019 | Radca prawny Tomasz Sowa
Skomentuj Obraz Frantisek Krejci z Pixabay
REKLAMA

Łatwość uzyskania tzw. "pożyczki chwilówki" oraz szerokie kampanie reklamowe tego typu produktów w mediach, skłaniają wiele osób do zaciągnięcia takich zobowiązań, czy to na pokrycie niespodziewanych wydatków, czy na spłatę innych zobowiązań. Zazwyczaj okres spłaty tego typu pożyczek jest bardzo krótki.

Firmy posiadające w swojej ofercie takie produkty zarabiają na przedłużaniu okresu kredytowania, oczywiście obciążając pożyczkobiorcę dodatkowymi opłatami z tego tytułu. W konsekwencji może okazać się, że po kilkukrotnym wydłużeniu okresu spłaty suma opłat dodatkowych może nawet kilkukrotnie przewyższyć wypłaconą pożyczkobiorcy kwotę pożyczki. Dodatkowo w przypadku gdy pożyczkobiorca dokonuje nie terminowych spłat firmy pożyczkowe pobierają dodatkowo opłaty za wysyłane wezwania (monity), koszt takiego wezwania może wynieść nawet 40 złotych.

Jednakże mając na względzie aktualne orzecznictwo sądów powszechnych okazuje się, że zawarte za pośrednictwem Internetu umowy są dotknięte wadami prawnymi. Aby doszło do zawarcia umowy pożyczki muszą zostać złożone zgodne oświadczenia woli przez dwie strony umowy. Jak wynika z art. 720 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W myśl § 2 cytowanego przepisu - umowa pożyczki, której wartość przenosi tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.- o kredycie konsumenckim, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Stosownie do treści ust. 2 tego przepisu, za umowę o kredyt konsumencki uważa się między innymi umowę pożyczki. Natomiast, w myśl art. 29 ust. 1 wskazanej ustawy, umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Przez umowę zawartą na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.- o prawach konsumenta należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zatem prawidłowo zawarta umowa pożyczki winna być zawarta w formie pisemnej oraz podpisana zarówno przez pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę (złożenie zgodnych oświadczeń woli). Oznacza to więc, iż w przypadku skierowania przez pożyczkodawcę sprawy na drogę sądową w większości przypadków celem oddalenia powództwa, wystarczy podnieść zarzut nieistnienia zobowiązania. Bowiem Sam przelew środków na rachunek bankowy pożyczkobiorcy nie prowadzi do zawarcia umowy pożyczki, gdyż jest to czynność jednostronna.

Niniejszy artykuł publikowany jest w ramach zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2019 roku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego w Izbicy w ramach projektu finansowanego z budżetu państwa realizowanego przez Powiat Krasnostawski we współpracy z Fundacją Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

(Radca prawny Tomasz Sowa)

Radca prawny, mediator sądowy, członek okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym oraz dochodzeniu odszkodowań. Przez wiele lat związany z branżą windykacyjną, posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia wierzytelności trudnych. Specjalizuje się również w postępowaniach przeciw instytucjom bankowym oraz parabankowym. Zaangażowany w inicjatywy świadczenia pomocy prawnej non profit.

Tomasz Sowa

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%