Zamknij

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu w 2020 roku

10:31, 14.01.2020 | źródło: Powiat Zamojski
Skomentuj
Obraz Gerd Altmann z Pixabay
REKLAMA

Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Zamojskiego w 2020 roku.

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

I punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez adwokatów: II piętro, pokój 208;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;

Wtorek 8:00 - 12:00;

II punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez radców prawnych: II piętro, pokój 208;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;

Wtorek 12:00 - 16:00;

III punkt, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna wraz z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 11:30;

Wtorek w godz. 8:00 – 12:00;

IV punkt, w którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz
z nieodpłatną mediacją, prowadzony przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 11:30 - 15:30;

Wtorek w godz. 12:00 – 16:00;

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza punktem, w miejscu zamieszkania lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje udzielane są pod numerem podanym do rejestracji zgłoszeń.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu 602 66 44 24. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
 • o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
 • w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym zawiązanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
 • w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA..., Dokument PDF, (~420 kB)

(źródło: Powiat Zamojski)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Idiotyzm w tym zamośIdiotyzm w tym zamoś

3 0

Wszystkie 4 punkty dla powiatu zamojskiego umieszczono w samym Zamościu, a przecież miasto Zamość ma dodatkowo swoje własne punkty (3 lub 4). Więc dochodzi do paradoksu, że 7/8 punktów jest umieszczonych w mieście Zamość.
Zobaczcie jak mądrzejsi od was to rozwiązali np. Chełm czy Biłgoraj - przykłady z naszego regionu.
Dla przypadku miasto ma swoje punkty i to nie podlega dyskusji ale kolejne punkty już z powiatu są rozłożone w ten sposób, że jeden lub dwa zostały umieszczone w samym mieście a pozostałe są lokowane w gminach powiatu. Na zasadzie rotacji, tzn. że każda gmina przynajmniej raz w miesiącu będzie gościć taki punkt. W ościennych powiatach pomyśleli, tymczasem w powiecie zamojskim od 3 lat jest tak samo, bez zmian. Myślałem, że jak władza w powiecie się zmieniła to zmienią się również zasady punktów prawnych. Niestety nowa władza = stare idiotyzmy.
Wyobraź sobie panie starosto czy jakiś tam urzędniku starostwa, który o tym decydujesz, dajmy na to starą, schorowaną babcie z jakiejś wsi pod Komarowem. Ma problem prawny i jak ona ma się w zimie np. dostać do Zamościa aby zasięgnąć bezpłatnej porady prawnej? Często nie ma autobusu, często musi dużo iść pieszo, a jeszcze jak jest schorowana to już całkiem. Tymczasem te punkty miały powstawać właśnie dla takich osób. Co robicie? Robicie aby kolegom z żabotami żyło się lepiej i aby nie musieli jeździć po komarowach czy innych gminach.
Wstyd starostwo w zamościu. 15:58, 14.01.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA