Zamknij
REKLAMA

Budowa linii kolejowej CPK Trawniki - Zamość - Bełżec do granicy z Ukrainą

13.18, 13.09.2022 Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Budowa linii kolejowej CPK Trawniki - Zamość - Bełżec do granicy z Ukrainą. We wtorek, 13 września 2022 r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której eksperci CPK przekazali najnowsze informacje, wyjaśniali najważniejsze kwestie i odpowiadali na pytania. Natomiast przed budynkiem zgromadzili się pełni obaw mieszkańcy z transparentami. 

Wśród tematów poruszonych na Kolejowym Śniadaniu Prasowym CPK w Zamościu znalazły się między innymi odpowiedzi na pytania: Na jakiej podstawie wybrana będzie trasa? Na ile % realny jest wybór jednego z trzech wariantów z tunelem pod miastem? Jakie jest zaawansowanie prac nad studium wykonalności (STEŚ) dla linii CPK Trawniki – Krasnystaw – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec? Kiedy zostanie ogłoszony wariant inwestorski dla tego odcinka? W jaki sposób linia CPK przejdzie w okolicach Bełżca i czy zostanie doprowadzona do granicy z Ukrainą? Jakich kwot mogą spodziewać się mieszkańcy, których czeka wywłaszczenie? Kiedy będą prowadzone wyceny nieruchomości i pojawią się pierwsze kwoty odszkodowania za wywłaszczenie? 

Po konferencji mieszkańcy podkreślili, że nie uspokoiły ich zapewnienia przedstawicieli spółki CPK i Koordynatora Projektu CPK Trawniki - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec. Obawiają się, m.in. że nie otrzymają godziwych pieniędzy za swoje nieruchomości i konieczności szybkiej wyprowadzki oraz zmian w ustawach. Zapowiedzieli, że będą m.in. proponować kolejne warianty społeczne. 

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Bartosz Guszczak, Koordynator Projektu CPK Trawniki - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec (Biuro Strategii i Planowania Programu Kolejowego)
 • Adam Nalewajko, Koordynator Projektu CPK Trawniki - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec (Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji)
 • Konrad Majszyk, Rzecznik Prasowy spółki CPK (Biuro Prasowe)
 • Dominik Zasadziński, Starszy Specjalista ds. Komunikacji (Biuro Prasowe)

Ostatecznie wybrany wariant odcinka Trawniki - Zamość będzie ogłoszony jeszcze w tym roku. Potem odbędą się konsultacje społeczne.

Więcej w nagraniu i podsumowaniu przygotowanym przez CPK poniżej. 👇 

PODSUMOWANIE: 

Budowa „szprychy” CPK nr 5: Trawniki – Zamość – Bełżec. Linia dotrze aż do granicy z Ukrainą. Wariant inwestorski przed końcem roku

Linia Trawniki - Bełżec.

W IV kwartale z czterech przebiegów wybierzemy jeden

Wariant inwestorski i wniosek o decyzję środowiskową

 • Dla ok. 100-kilometrowego odcinka tzw. „szprychy” CPK nr 5, czyli linii kolejowych nr 54 Trawniki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska - Zamość - Bełżec spółka Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie w zaawansowanej fazie przygotowań studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) - czyli w uproszczeniu: studium wykonalności.
 • W tej chwili trwają prace projektowe dla czterech wariantów tego odcinka. Celem STEŚ jest opracowanie dla linii kolejowej CPK specjalistycznej dokumentacji na potrzeby projektowe wraz ze wskazaniem jej wariantu inwestorskiego, czyli rekomendowanego przebiegu.
 • W rejonie Zamościa trzy z czterech wariantów zakładają budowę tunelu o długości ok. 6 km, a także podziemnego dworca w centrum miasta. Takie rozwiązanie pozwoliłoby przejść bezkolizyjnie pod zabytkową częścią miasta, a także zminimalizowałoby ewentualne kolizje z zabudową.
 • Wybór wariantu inwestorskiego powinien zakończyć się w IV kwartale tego roku. W przyszłym roku wariant inwestorski - wraz z wariantami alternatywnymi - spółka CPK włączy do wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o decyzję środowiskową. Jej uzyskanie to będzie ważny etap poprzedzający wniosek o decyzję lokalizacyjną i wniosek o pozwolenie na budowę, a następne właściwą realizację.
 • Nowość jest taka, że szprycha nr 5, nie skończy się w Bełżcu, jak było to pierwotnie planowane, ale zostanie wybudowana do granicy z Ukrainą. Dodatkowy odcinek z Bełżca do granicy będzie miał ok. 15 km. Stąd w przyszłości - jeśli zapadnie taka decyzja - będzie można ją przedłużyć do Lwowa, a docelowo do Kijowa.
 • Dzięki wydłużeniu linii do granicy możliwe będzie zaproponowanie przez CPK wariantów omijających Bełżec. W tym celu spółka koryguje obecnie warianty na odcinku między Zamościem i granicą polsko-ukraińską. Jest to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców tej miejscowości, obawiających się wyburzeń. Kolizje z zabudową mieszkalną w Bełżcu byłyby nie do uniknięcia, gdyby linia kończyła się w tym mieście.
 • Jak wynika z obowiązujących harmonogramów, linia Trawniki - Bełżec ma zostać wybudowana do końca 2032 r. w dwóch etapach:
  • Trawniki - Zamość: do końca I kwartału 2030 r.
  • Zamość - Bełżec - granica polsko-ukraińska: do końca III kwartału 2032 r.

Linia Trawniki - Bełżec. Dotychczasowe konsultacje

Studium wykonalności (STEŚ) krok po kroku

 • Dla odcinka Trawniki - Bełżec spółka CPK jest po II turze spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach STEŚ. Od marca do maja tego roku odbyło się w sumie 31 spotkań, w każdej gminie przez którą przechodzi projektowana linia kolejowa (m.in. miasto i gmina Krasnystaw, miasto i gmina Tomaszów Lubelski, Trawniki, Łopiennik Górny, Izbica, Nielisz, Zamość, Krynice, Tarnawatka, Bełżec, Adamów, Komarów-Osada, Łabunie, Sitno). Wcześniej – w listopadzie ubiegłego roku – w ramach I tury konsultacji spółka CPK zorganizowała 20 spotkań z mieszkańcami wszystkich gmin, przez które przechodziło siedem ówczesnych wariantów.
 • Równolegle do tych spotkań odbywały się rozmowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W ramach I tury (wrzesień-październik 2021 r) i II tury (luty-maj 2022 r.) odbyło się łącznie 29 takich spotkań z samorządowcami.
 • Dzięki spotkaniom konsultacyjnym i analizie wielokryterialnej zmniejszyliśmy liczbę wariantów z siedmiu do czterech i opracowaliśmy korekty oraz szczegółowe rozwiązania techniczne (np. dotyczące przebiegów bezkolizyjnych). W trakcie zbierania uwag od mieszkańców każdy z wariantów można było obejrzeć ze szczegółami na interaktywnych mapach na stronie www.cpk.pl
 • Spotkania konsultacyjne pomogły w dokonaniu korekt wariantów. Działo się to wszędzie tam, gdzie było to możliwe od strony technicznej, ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Efektem konsultacji była m.in. zmiana rozwiązań drogowych na terenie miasta Krasnystaw.
 • Dotychczasowe konsultacje, czyli spotkania z samorządowcami i mieszkańcami, nie były wymagane prawem. Wynikały z transparentności procedury inwestycyjnej i z chęci podzielenia się przez CPK z mieszkańcami wiedzą o projekcie już na wstępnym etapie przygotowań. Obligatoryjne konsultacje ze stroną społeczną będą prowadzone przez RDOŚ na etapie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Z Zamościa do Warszawy pociągiem w 2 godziny

Nowe czasy przejazdu i korzyści dla pasażerów

 • Docelowo kolejowa „szprycha” CPK nr 5 zapewni skrócenie czasów przejazdu. Dla przykładu z Zamościa do Warszawy przejedziemy pociągiem w 2 godz. 15 min (dziś taka podróż trwa ok. 4 godz. 30 min). Z Tomaszowa Lubelskiego dojedziemy pociągiem dzięki tej inwestycji w 2 godz. 30 min (dziś jest to niemożliwe, ponieważ pociągi do tego miasta nie docierają).
 • Na głównym ciągu planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 250 km/h (lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Z Polski na Ukrainę.

Wydłużenie „szprychy” CPK nr 5 do Lwowa i Kijowa

 • Przygotowywany przez spółkę CPK odcinek „szprychy” nr 5 Warszawa – Lublin – Trawniki – Zamość – Bełżec – granica z Ukrainą (wraz z inwestycjami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe) będzie gotowy do przedłużenia w kierunku Lwowa i Kijowa. Taka linia zapewniłaby również możliwość obsługi położonych na jej trasie innych ukraińskich miast, jak np. Tarnopol, Chmielnicki i Winnica.
 • Szczegółowo analizujemy potencjał połączenia Kolei Dużych Prędkości w kierunku Lwowa. Wszystkie rozwiązania techniczne po polskiej stronie przygotowywane są w taki sposób, żeby mogły zostać zrealizowane, kiedy tylko zapadnie taka decyzja.
 • Wydłużenie odcinka KDP przygotowywanego przez CPK do Lwowa i dalej, wpisuje się w zaprezentowany przez Komisję Europejską plan odbudowy Ukrainy i koncepcję wydłużenia korytarzy TEN-T na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Na razie w tej sprawie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Proces inwestycyjny będzie mógł się rozpocząć po ewentualnym ustaleniu na szczeblu międzyrządowym formuły jego realizacji.
 • Jeśli chodzi o potencjalny tabor do obsługi takiego połączenia, to istnieje kilka możliwości. Jedna z nich to tabor o zmiennym rozstawie kół. Zmiana szerokości mogłaby następować w Rawie Ruskiej lub we Lwowie (zakładając inwestycję po stronie ukraińskiej w tor o europejskiej szerokości 1435 mm na odcinku Rawa Ruska – Lwów).
 • Najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się jednak budowa nowej linii kolejowej w europejskim standardzie KDP o rozstawie 1435 mm na odcinku: Rawa Ruska – Lwów – Kijów, co pozwoliłoby na eksploatację taboru bez zmiany szerokości toru.

Program kolejowy CPK

Większość miast w zasięgu 2,5 godz. podróży do Warszawy i CPK

 • Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2.000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.
 • W tej chwili CPK opracowuje 10 studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – CPK – Łódź; Łódź – Sieradz – Wrocław (dla tych dwóch odcinków o łącznej długości 240 km w czerwcu i sierpniu spółka CPK przedstawiła warianty inwestorskie); Sieradz – Kalisz – Poznań; Żarów – Wałbrzych – granica z Czechami; Łętownia – Rzeszów; Ostrołęka – Łomża – Giżycko; Katowice – Ostrawa; Trawniki – Zamość – Bełżec; CPK – Płock – Włocławek i Węzeł CPK.
 • Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1.300 km z planowanych ok. 2.000 km nowych linii kolejowych.
 • Nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK, a większością największych miast w Polsce w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. 

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (9)

123tralala123tralala

6 4

Biorąc pod uwagę ogromne poparcie dla PiS-u w naszym regionie, to ta inwestycja winna cieszyć się równie dużym poparciem. A może protestują tylko Ci z opozycji? ALE MAM DOBRĄ WIADOMOŚĆ DLA WAS, CPK NIGDY NIE POWSTANIE, TO TYLKO BAJANIE... 21:08, 13.09.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Xxxxx Xxxxx

1 2

Na chwilę obecną to raczej PIS nie ma aż tak dużego poparcia jak kilka lat temu. Ludzie chyba przejrzeli na oczy.
To ja np. z węglem,
Na ogrzania domu średnio potrzeba ok. 3 ton węgla. Rok temu koszt zakupu trzech ton wynosił 2400 zł. Na chwilę obecną ten sam węgiel kosztuje 3500 za tonę, czyli 10500 zł. za trzy tony. Od 10500-2400-3000 które daje PIS. Czyli wychodzi że jesteśmy do tyłu 5100 zł do tyłu. Więc co nam daje PIS?
A pełne składy z węglem wyjeżdżają ciodziennie przez przejście kolejowe w Zosinie na Ukraine. I tłumaczą nam że nie ma węgla. 11:00, 14.09.2022


a co!!!a co!!!

1 0

no właśnie nie rozumiem dlaczego nie cieszy się inwestycja poparciem tych co głosowali na nich!!! to aż trzeba wiadrem wody na głowę żeby zrozumieli na kogo głosowali??przecież prezes już był u władzy i wtedy jakoś ludzie zrozumieli ,że nie tedy jego droga a teraz co??pieniądze zaślepiły mózgi??? ale dali dzieciom i sobie przyszłość 21:38, 14.09.2022


ciekawyciekawy

1 0

widzieliście to wyliczenie ???z TOMASZOWA pociag bedzie jechał do Zamościa 15 min???? bo z Zamościa do Warszawy ma jechać 2g.15 min a z Tomaszowa 2.30 min 21:35, 14.09.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PinokioPinokio

3 0

Tak tak , ciemny lud wszystko kupi będzie to jak centralny port komunikacyjny , jak te auta elektryczne , mieszkania , helikoptery , wybory kopertowe i inne cuda . 19:46, 16.09.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

 ZAMOŚCIANKA ZAMOŚCIANKA

3 0

Wywieziemy PIS W NADCHODZĄCYCH WYBORACH 20:14, 21.09.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

GoskaGoska

0 0

nie wierzę!!! przekupią ludzi pieniędzmi znowu wymyślą jakieś 20stki,trzydziestki a narracja będzie ,że Tusk winny 22:24, 21.09.2022


..... ........ ...

0 0

..... ... 17:38, 23.09.2022


KłamcaKłamca

0 0

A mnie tam nikt nie przekona, że czarne jest czarne a białe jest białe . 17:17, 23.09.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%