Zamknij
REKLAMA

Konsultacje społeczne w sprawie zamojskiej "spalarni"

18:57, 15.11.2020 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Urząd Miasta rozpoczął konsultacje społeczne projektu. Oznacza to, że każdy może wnieść uwagi, wnioski i sugestie dotyczące przedsięwzięcia, które chce zrealizować zamojska spółka Veolia Wschód. Konsultacje rozpoczęły się 14 listopada 2020 r. i potrwają do 14 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta Zamość podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” zlokalizowanej przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu (dz. nr 132/1).

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” zlokalizowanej przy ul. Hrubieszowskiej 173 w Zamościu (dz. nr 132/1).

 

Z treścią wniosku oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ciepłowni w Zamościu w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego” i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z 28 lipca 2020 r. znak: WOOŚ.4241.19.2019.KK.9, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 5 czerwca 2018 r. (znak: LUZZŚ.3.436.81.2018.ML), opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z 23 października 2019 (znak: NZ.700.26.2019) można się zapoznać oraz złożyć uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość, ul. Partyzantów 10, pok. 3, w godzinach pracy Urzędu Miasta po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (84 6772 438).

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni – od 14 listopada 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. w formie:

 • ustnej do protokołu,
 • pisemnej na adres:
  Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub do urny
  (w przypadku korespondencji listowej decyduje data stempla pocztowego),
 • za pomocą środków komunikacji:
  telefonicznej na numer 84 6772 438 i 84 6772 431,
  elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: [email protected] oraz za pomocą skrzynki ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zamość.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) wnioski złożone po upływie wskazanego wcześniej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

5 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Veolia Wschód Sp. z o.o. złożyli w urzędzie miasta Raport Środowiskowy liczący 490 stron. 10 kwietnia Prezydent Miasta Zamość wznowił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Decyzja dostępna jest TUTAJ.

16 kwietnia 2019 r. raport zgodnie z ustawą został przekazany do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Wód Polskich. Miasto Zamość ma obowiązek zasięgnąć opinii tych organów, które w ciągu 30 dni powinny wydać postanowienia z opinią na temat raportu. Raport dostępny jest TUTAJ (UWAGA, duży plik 11,3 MB).

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu i Wody Polskie wydał postanowienia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodniła realizację przedsięwzięcia i określiła warunki. Jeden z punktów postanowienia nakłada ograniczenie, że odpady "należy pozyskiwać wyłącznie z Regionu Zamość wyznaczonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, ewentualnie z terenu województwa lubelskiego." POSTANOWIENIE W CAŁOŚCI DO POBRANIA (UWAGA, duży plik 17,5 MB)

Teraz Urząd Miasta zapewni możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, czyli przeprowadzi konsultacje społeczne projektu. Oznacza to, że każdy będzie mógł wnosić uwagi, wnioski i sugestie dotyczące przedsięwzięcia, które chce zrealizować Veolia. Konsultacje rozpoczęły się 14 listopada 2020 r. i potrwają do 14 grudnia 2020 r.

[ZT]342726[/ZT]

[ZT]342394[/ZT]

[ZT]342857[/ZT]

[ZT]341239[/ZT]

Plik źródłowy BIP ZAMOŚĆ

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (6)

rexrex

19 10

Strasznie długo trwają te formalności. Niech szybciej budują. Na szczęście chyba też ma powstać w Lublinie. W całej Polsce jest tylko kilka nowoczesnych spalarni i w efekcie co chwilę 'przypadkiem' płoną wysypiska albo składy opon 01:20, 16.11.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ThomasThomas

4 8

Skoro na szczescie w Lublinie, to dlaczego tam nie budują? Juz widze zadowolonuch mieszkancow Lublina. 19:20, 17.11.2020


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


ThomasThomas

0 0

Spalanie śmieci to nie tylko spalanie węgła, ale znacznie coś gorszego. 14:19, 19.11.2020


SesjaSesja

1 1

Fakty - - wkład do konsultacji
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w opinii sanitarnej z dnia 28 V 2020 r zastrzega :
„zobowiązania prowadzącego instalację do przekształcanych odpadów komunalnych …… w ilości od 11.188 do 11.438 Mg/rok, w perspektywie do roku 2028 z Regionu Zamość - RIPOK w Dębowcu”
Co zmieniło się między 28 V 2019 a 23 X 2019 ( kolejna opinia sanepid-u ),że nie mówi się już o limicie dopuszczalnej masy ?

2. W opinii z 28 V 2019 są warunki : „zastrzeżeń zagwarantowania” pkt 1 i „zobowiązania
prowadzącego instalację” pkt 2,3 i 4
-a w opinii z 30 IX 2019 nieśmiałe prośby: :„wskazania zasadne jest..”- pkt 1 i „wskazania pożądane jest ..”- pkt 2
Zmiany nastąpiły m.in. po otrzymaniu pisma Prezydenta Miasta Zamość z dnia 30 września 2019 r. znak BOSZM.6220.7.2018.DT

Takie „zmiękczenie” stanowiska jest co najmniej niezrozumiałe - nie wnikając w szczegóły czym było podyktowane - tak naprawdę nie wnosi NIC, gdyż inwestor nie musi zastosować się do „wskazań pożądanych i zasadnych

3. W opinii Sanepid pisze -„W zasięgu oddziaływania projektowanej instalacji znajdują się miejscowości: Szopinek, Kalinowice oraz Osiedle przy ul. Hrubieszowskiej, osiedle Słoneczny Stok wraz ze Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła Il w Zamościu, osiedle Małe Ciche i część wschodnia osiedla Jana Zamoyskiego”-
Wniosek: proszę spytać w drodze referendum mieszkańców w/w miejscowości i osiedli o ich opinię na temat budowy spalarni w najważniejszej dla zdrowia i życia sprawie (podstawowe zasady demokracji i samorządności )

Stwierdzenia z pisma nr WOOŚ.4241.19.2019.KK.9 REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

1. Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko” str 10 –
2. Nie był rozpatrywany wariant innej lokalizacji planowanej inwestycji str.12
Też dają do myślenia
15:01, 21.11.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA