Zamknij
REKLAMA

Prezydent Andrzej Wnuk otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

16:31, 17.07.2020 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Rada Miasta podczas XXII Sesji Rady Miasta Zamość głosami 15 radnych udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok podejmując uchwałę w tej sprawie. 5 Radnych było przeciw.

[ZT]342480[/ZT]

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), art 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.920) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 15zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Rada Miasta Zamość uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,

- sprawozdaniem finansowym za 2019 r.,

- informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zamość rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z objaśnieniami,

- uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o uchwale Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość :

udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Zamość z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

 • Błażewicz Piotr
 • Fugiel Jolanta
 • Josik Franciszek
 • Kitka Szczepan
 • Klimczuk Agnieszka
 • Lizut Tadeusz
 • Małysz Piotr
 • Matwiejczuk Jan Wojciech
 • Pawlik Adam
 • Sowa Krzysztof
 • Stręciwilk- Gościcka Maria
 • Szpatuśko Andrzej
 • Walewander Marek
 • Wojtak Zdzisław
 • Zawiślak Monika

PRZECIW (5)

 • Kudela Marek
 • Kupczyk Janusz
 • Nowakowski Wiesław
 • Podgórski Grzegorz
 • Zwolak Rafał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

 • Ćwik Sławomir

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

 • Godzisz Ireneusz
 • Zagdański Dariusz
(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

TakTak

2 6

Brawo!!!!!!!!!!! 19:32, 17.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA