Zamknij
REKLAMA

Bezpłatne przejazdy MZK, miejskie oświetlenie... na XVIII Sesji RM

13:04, 24.02.2020 | Redakcja
REKLAMA
Skomentuj

Trwa XVIII Sesja Rady Miasta Zamość. Radni podniosą m.in. problem bezdomności, wrócą do tematu dodatków dla nauczycieli w związku ze zgłoszonymi uwagami przez Wojewodę Lubelskiego.

- W związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka, dotyczącym wprowadzenia ulg na przejazdy komunikacją miejską dla Kombatantów, oraz Honorowych Dawców Krwi, będącym odpowiedzią na apele zainteresowanych środowisk reprezentujących powyższe grupy mieszkańców, Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu, po przeanalizowaniu sprawy, uznaje potrzebę wprowadzenia w tym zakresie nowych regulacji za zasadne, oraz zbieżne z regulacjami przedmiotowych kwestii w innych miastach Polski. Mając powyższe na uwadze, MZK Sp. z o.o. w Zamościu przedstawia projekt uchwały: "w sprawie ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu", regulującej tę kwestie. - możemy przeczytać w uzasadnieniu do Uchwały.

Stowarzyszenie Zamość nasz wspólny dom zaproponowało bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla zasłużonych honorowych krwiodawców. - Kobiety, które oddały 15 litrów krwi i mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi będą mogli jeździć za darmo. Po wielu miesiącach negocjacji nareszcie mamy to! - skomentowało sukces na Facebooku.

[WIDEO]925[/WIDEO]

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Przyjęcie informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2019 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zamość z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

9. Przyjęcie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2019 roku oraz zamierzenia na 2020 rok.

10. Przyjęcie informacji z działalności Komisji Rady Miasta Zamość za 2019 rok.

11. Przyjęcie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta za 2019 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi Prokuratora Rejonowego w Zamościu na uchwałę Nr X/143/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu czystości i porządku na terenie miasta Zamość",

2) dostosowania godzin załączania i wyłączania miejskiego oświetlenia ulicznego do zmieniających się warunków oświetlenia naturalnego- modyfikacja układów sterujących oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem czujników zmierzchowych, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Zamość uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów,

4) określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

5) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023,

6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Miasta Zamość w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

7) zmiany uchwały Nr XXIX/280/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród,

8) ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu ,

9) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

10) zmian w uchwale budżetowej na 2020 r.

13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

14. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Komunikaty i informacje.

17. Zamknięcie obrad.

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

HisshadowHisshadow

2 0

To dyskryminacja ze względu na płeć. Zawiadamiam organizacje walczące o równość płci. Jak można tak dyskryminować... Kobiety 15, mężczyźni 18. Co za idiotyzm w tym pisowskim mieście. Leci skarga. 17:21, 25.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© roztocze.net | Prawa zastrzeżone