Zamknij
REKLAMA

Trwa nabór do miejskich przedszkoli

15:39, 06.04.2021 | źródło: Urząd Miasta Zamość
Skomentuj Zdjęcie autorstwa Alexander Dummer z Pexels
REKLAMA

Trwa nabór do miejskich przedszkoli. Podobnie jak w przypadku naboru do szkół podstawowych, potrwa do 30 kwietnia. Rekrutacja do przedszkoli miejskich i publicznych szkół podstawowych Miasta Zamość jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci na rok szkolny 2021/2022 zamieszczono na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Rodzice kandydatów, wypełniający dokumenty o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego lub szkoły podstawowej, mogą zrobić to na dwa sposoby:

1.       elektronicznie: na stronie http://nabor.pcss.pl/zamosc, – należy wypełnić odpowiednie dokumenty w systemie informatycznym i po podpisaniu, dokumenty należy zeskanować lub zrobić zdjęcia a następnie można je wysłać elektronicznie, korzystając z nowej funkcjonalności systemu nabór, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie placówki. Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do wybranej placówki,

2.       w formie papierowej (formularze dostępne na stronie naboru, w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych) – należy wypełnić i po podpisaniu przez oboje rodziców złożyć w wybranej placówce.

Rodzice dzieci, uczęszczających do przedszkoli miejskich w Zamościu w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola, aby ich dzieci mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym w harmonogramie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA?

W procesie rekrutacyjnym uczestniczą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Zamość, które w roku szkolnym 2020/2021 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub chcą zmienić przedszkole.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta Zamość mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego Miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

 

DZIECI  3 – 5 letnie (rok urodzenia 2018 – 2016)

Od 1 września 2017 roku, dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym.

DZIECI  6 – LETNIE (rok urodzenia 2015)

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte będą wszystkie dzieci urodzone w 2015 r. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem 1 września 2021 r., tj. początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zgodnie z powyższym, dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Dzieci w wieku 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Zamość będą miały zapewnione miejsca w przedszkolach.

 

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.  / Rodzaj czynności  / Termin w postępowaniu rekrutacyjnym /  Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola miejskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

/ od  29 marca do 30 kwietnia

/ od 14 czerwca  do 18 czerwca 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

/ od 4 maja do 21 maja

/ od 21 czerwca do 25 czerwca

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

/ 24 maja o godz. 1200

/ 28 czerwca o godz. 1200

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia

/ od 24 maja  do 6 czerwca

/ od 28 czerwca  do 9 lipca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

/ 10 czerwca o godz. 1200

/ 12 lipca o godz. 1200

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

- W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnejz wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

/ od 10 czerwca od godz. 1200

/ od 12 lipca od godz. 1200

7. Wolne miejsca w przedszkolach.

/ do 30 sierpnia

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w 2014 r.  Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu do szkoły obwodowej.

Jeżeli rodzice zdecydują się na wybór szkoły obwodowej, składają do dyrektora tej szkoły wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenia” i wypełniają oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice wypełniają wniosek oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Komplet podpisanych dokumentów, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.  Rodzaj czynności / Termin w postępowaniu rekrutacyjnym / Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

/ od 1 marca do 30 kwietnia

/ od 14 czerwca do 18 czerwca

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

/ od 4 maja do 11 maja

/ od 21 czerwca do 25 czerwca

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

/ 12 maja do godz. 1200

/ 28 czerwca do godz. 1200

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

/ od 12 maja do 28 maja

/ od 28 czerwca do 12 lipca

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

/ 10 czerwca do godz. 1200

/ 30 lipca do godz. 1200

6. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

- W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

- W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

/ od 10 czerwca

/ od 30 lipca

 

Pliki do pobrania:

informator_.pdf [479.34 kb]

(źródło: Urząd Miasta Zamość)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%