Zamknij
REKLAMA

Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

13:38, 28.04.2022 | tekst nadesłany

W przypadku otrzymania pozwu o podwyższenie alimentów, powinniśmy się do niego ustosunkować. Należy to zrobić w odpowiedzi na pozew.

Pozew o podwyższenie alimentów – o co chodzi?

Raz ustanowione alimenty mogą ulec zmianie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje sytuację, w której następuje zmiana stosunków, będąca podstawą do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem zarówno od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i od zarobkowych czy majątkowych możliwości osoby zobowiązanej. Nietrudno wobec tego wyobrazić sobie sytuację, w której potrzeby uprawnionego rosną, na przykład z powodu konieczności opłacenia leczenia. Aby wnieść pozew o podwyższenie alimentów, zmiana stosunków musi być istotna na tyle, aby w ocenie sądu ocena czynników, które brał pod uwagę przy wyroku również zmieniła się. Co istotne, to powód ponosi ciężar udowodnienia faktu, iż stan faktyczny jest inny niż dotąd. 

Samo wniesienie pozwu nie oznacza, że sąd przychyli się do roszczeń powoda. Znaczenie dla oceny sprawy będzie mieć również perspektywa przedstawiona w odpowiedzi na pozew.

Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów?

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów powinna zawierać elementy charakterystyczne dla każdego pisma procesowego. Zawrzeć należy w niej oznaczenie sądu, rodzaju pisma, osnowę wraz z dowodami, podpis strony lub jej pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego oraz listę załączników.

Niezwykle istotne jest dokładne wskazanie żądania. Możemy żądać na przykład oddalenia powództwa w całości lub tylko w części. To właśnie tę część musimy poprzeć dowodami. Mogą być to na przykład rachunki wskazujące na koszty utrzymania uprawnionego lub umowy czy faktury prezentujące poziom dochodów zobowiązanego do płacenia alimentów.

Należy pamiętać o złożeniu odpowiedzi na pozew w dwóch egzemplarzach, w wyznaczonym przez sąd terminie (nie może być on krótszy niż dwa tygodnie). Jeśli sąd nie wyznaczy terminu, odpowiedź złożyć można aż do momentu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę.

Warto wiedzieć, że na stronie https://jakwyjsczdlugow.pl/forum/jak-napisac-odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow/ znajdziemy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów. Można z niego skorzystać i ułatwić sobie działanie w postępowaniu.

(Reklama)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%