Zamknij
REKLAMA

Uprawnienia notariusza wobec organów administracji publicznej

09:48, 05.06.2021 | tekst nadesłany

Notariusz ma wobec organów administracji publicznej nie tylko obowiązki, ale również uprawienia.

Kiedy udamy się do notariusza

Notariusz to prawnik, do którego udamy się w nieco innych sytuacjach niż na przykład do adwokata czy radcy prawnego, po poradę prawną. To on tworzy dokumenty, które pozwalają na zabezpieczenie nadania mocy prawnej niektórym dokumentom, zapewniają bezpieczeństwo obrotu cywilnoprawnego. Do notariusz udamy się zawsze wtedy, gdy przepisy wymagają formy aktu notarialnego dla ważności danej czynności, na przykład w przypadku sprzedaży nieruchomości czy jeśli zachodzi potrzeba sporządzenia intercyzy. W tych wypadkach, działanie z pominięciem notariusza sprawi, że dana czynność nie będzie wywoływała skutków prawnych, co może mieć dla zainteresowanych bardzo poważne konsekwencje.

Co jeszcze załatwimy u notariusza? To on poświadcza zgodność kopii dokumentów z oryginałem, poświadcza też dziedziczenie spadku. Akt notarialny jest też potrzebny w procesie zakładania spółek i na etapie zawierania różnych umów cywilnoprawnych.

Uprawnienie notariusza

Notariuszy powołuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Są oni funkcjonariuszami publicznymi i w zakresie ich obowiązków i kompetencji leży reprezentacja klientów wobec państwa. Notariusz więc nie "obiera stron", ale dba o to, żeby na przykład w przypadku transakcji, które przedmiotem jest nieruchomość, dokonana czynność miała wagę prawną. W związku ze swoimi kompetencjami, notariusze mają obowiązek przekazywania informacji o dokonanych czynnościach organom administracji publicznej. Za tym idą także konkretne uprawnienia.

Notariusz, w zależności od rodzaju sprawy, w którą jest zaangażowany przekazuje wpisy sporządzonych aktów i poświadczeń konkretnym organom administracji publicznej - na przykład urzędom skarbowym, urzędom gminy, starostwom, urzędom wojewódzkim lub sądom. Ten obowiązek pociąga za sobą uprawienie do zwrócenia się do tychże organów z wnioskiem o udzielenie notariuszowi dostępu do informacji i związanej z nią dokumentacji. Może mieć to znaczenie na przykład gdy dany dokument jest istotny dla poświadczenia faktów, które znaleźć się mają w dokumencie notarialnym, sporządzanym przez notariusza (np. w poświadczeniu, testamencie, wekslu, czeku, odpisie czy wypisie). Notariusz może skorzystać ze swoich uprawnień na przykład jeśli chce sprawdzić wpis odnoszący się do gruntu i w tym celu złożyć wniosek do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego. Innym uprawieniem jest możliwość działania w imieniu urzędu skarbowego w zakresie obliczania i pobierania opłat podatkowych zaistniałych w związku z nabyciem lub zbyciem nieruchomości. Uprawienie to generuje obowiązek przesłania wypisów dokumentów do urzędu, w ustalonym odgórnie terminie.

Warto mieć na uwadze, że do są sytuacje, w których warto skorzystać z obsługi notarialnej, nawet jeśli nie wymaga tego prawo. Dokumenty sporządzone przez notariusza gwarantują nam bezpieczeństwo transakcji, obrotu cywilnoprawnego, mają moc dokumentów urzędowych. Mogą z tego powodu przydać się niejednokrotnie w czasie postępowania sądowego i znacząco je skrócić. W wielu wypadkach też (jak na przykład w sprawach spadkowych), dzięki udziałowi notariusza, można w ogóle postępowania sądowego uniknąć.

Więcej szczegółów znajdziesz na www.notariuszrataje.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%