Zamknij
REKLAMA

Ustawa o ochronie lokatorów – co powinieneś wiedzieć?

11.59, 05.01.2023 artykuł sponsorowany Aktualizacja: 12.00, 05.01.2023

Chociaż współcześnie w całej Polsce powszechnie wynajmowane są nieruchomości, nadal ich właściciele często dopuszczają się pewnych nadużyć. Aby zapobiegać takim sytuacjom, przygotowano zestaw przepisów zabezpieczających najemców. Krótko omawiamy, czego dotyczy ustawa o ochronie lokatorów i co trzeba o niej wiedzieć!

Ustawa o ochronie lokatorów a obowiązki właściciela

26 marca 2020 roku weszło w życie Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611). Opisuje prawa i obowiązki właściciela lokalu, a także najemcy.

Właściciel mieszkania (wynajmujący) jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do sprawnych instalacji i urządzeń umożliwiających korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku (art. 6a ust. 1). Przed ponownym wynajmem musi również odpowiednio przygotować lokal, m.in. wymieniając zużyte elementy wyposażenia.

Do tego właściciel powinien utrzymywać w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczenia oraz urządzenia w budynku, przeznaczone do wspólnego użytku, a także wykonywać naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody (art. 6a ust. 3).

Kwestie związane z czynszem w ustawie o ochronie lokatorów

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa również sposób ogłaszania danych o wysokości czynszu. Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego przedstawia zestawienie danych dotyczących wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego. Określa wysokość czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem lokalizacji, wieku i stanu technicznego budynku, a także wielkości powierzchni użytkowej lokalu i jego standardu (art. 4a ust. 2). Dzięki temu najemcy mogą sprawdzić, czy czynsz naliczony przez właściciela nie jest zawyżony.

Wypowiedzenie mieszkania w świetle ustawy o ochronie lokatorów

Ustawa o ochronie lokatorów precyzyjnie określa, kiedy właściciel mieszkania ma prawo rozwiązać umowę. Jest to możliwe wtedy, gdy najemca:

  • wykorzystuje lokal niezgodnie z umową,
  • zaniedbuje swoje obowiązki, nałożone przez ustawę i umowę,
  • celowo dewastuje urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców budynku,
  • w sposób rażący występuje przeciwko porządkowi domowemu,
  • zalega z opłatą czynszu przez co najmniej trzy okresy płatności,
  • podnajmuje lokal bez zgody właściciela,
  • nie stosuje się do nakazu opuszczenia lokalu przeznaczonego do rozbiórki lub remontu.

Rozwiązanie umowy może nastąpić dopiero po wcześniejszym przesłaniu do najemcy pisemnego upomnienia.

Aktualnie najbezpieczniej jest zdecydować się na najem okazjonalny albo jeszcze korzystniejszy wariant, jakim jest najem instytucjonalny. Szukasz mieszkania w Lublinie? Sprawdź ofertę na: https://lublin.mdr.pl/.

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%