Zamknij
REKLAMA

Oświadczenia Zarządu TBS w sprawie umorzenia śledztwa

14.00, 14.09.2022 Magdalena Godek, Prezes Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Skomentuj Obraz fancycrave1 z Pixabay
REKLAMA

Publikujemy oświadczenia Zarządu TBS w sprawie umorzenia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu TBS zawiadamia, iż w dniu 23 sierpnia 2022 r. Prokuratura Okręgowa w Lublinie wydala postanowienie o umorzeniu śledztwa wszczętego z urzędu na podstawie treści zawartych w artykule Tygodnika Zamojskiego opublikowanym w dniu 3 marca 2021 r., nr 9/2001 pod tytułem „Interesy ZAMOŚĆ na dziatkach". Śledztwo dotyczyło „nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zarządzające sprawami finansowymi TBS Sp. z o.o. w Zamościu poprzez doprowadzenie do podziału gruntów o powierzchni ok 60 arów, uprzednio wniesionych do spółki aportem z zasobów nieruchomości miasta Zamościa, na mocy uchwały Rady Miasta Zamościa, usytuowanych przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu, a następnie na zamianie sąsiadujących ze sobą dziatek, co spowodowałoby straty w nieustalonej wysokości, nie mniejszej niż 200.000 zł, na szkodę TBS Sp. z o.o. w Zamościu, tj. o czyn z art. 296 §1 kk" - wobec ustalenia, iż czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego (na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kok). 

W uzasadnieniu decyzji Prokuratury Okręgowej w Lublinie czytamy:

„(...) Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz uzyskaniu negatywnej informacji od Najwyższej Izby Kontroli, a także opinii biegłego z Fundacji Polski Instytut Wyceny w zakresie szacowania wartości nieruchomości ustalono następujący stan faktyczny:

Wartość nieruchomości TBS po dokonaniu zamiany wzrosła. Korzyść z samej tylko zamiany dziatek oszacowano na kwotę 181.000 zł. Wzrost wartości nieruchomości po dokonaniu zamiany działek wynikał z połączenia zamienianych działek z pozostałymi, będącymi w dyspozycji Spółki posesjami. Dodatkowo biegły określił, że wzrost wartości nieruchomości zamienianych pomiędzy TBS a PRBUD należy zwiększyć, o wynikającą z umowy zamiany, wartość dokonania przez PRBUD przyłączy i infrastruktury na działce przekazywanej do TBS. Zgodnie z umową zamiany nieruchomości —protokołem rokowań i uzgodnień co do zamiany - PRBUD zobowiązał się wykonać przyłącza oraz infrastrukturę, której wartość oszacowano na 258.000 zt. Tym samym łączne korzyści dla TBS związane z zamianą wyniosły ok 439.000 zł. 

W zaistniałym stanie faktycznym nie sposób doszukać się nadużycia uprawnień przez pracowników, ani inne osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w TBS. Decyzja o zamianie sąsiadujących gruntów z lokalnym deweloperem wynikała z przeprowadzonych analiz prawnych, architektonicznych oraz geodezyjnych. Zamiana została dokonana w celu realizacji głównych zadań Towarzystwa, tj. budowy mieszkań i ich najmu. Dzięki przeprowadzonej zamianie zarówno TBS, jak i deweloper uzyskali nieruchomości bardziej ustawne, które można lepiej zagospodarować, co zostało potwierdzone zgromadzonym materiałem dowodowym.

Nie można więc uznać, iż TBS sp. z o.o. poniosła jakąkolwiek szkodę majątkową na transakcji wymiany ww. nieruchomości gruntowych. Wręcz przeciwnie, transakcja ta stała się rentowna i mieściła się w ramach uprawnień zmierzających do realizacji celów ustawowych TBS (...)" 
 

(Magdalena Godek, Prezes Zarządu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%