Zamknij
REKLAMA

Komunikat LAWP dotyczący naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

18:35, 31.07.2020 | LAWP
Skomentuj Obraz _Alicja_ z Pixabay
REKLAMA

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2020 r. dotyczący naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 22:00 został zakończony nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 PLN. W ramach naboru zostało złożonych 15 840 wniosków o dofinansowanie, na łączną wartość wnioskowanego wsparcia 513 558 719, 31 zł

Poniżej zamieszczono Listę złożonych projektów, która obejmuje wszystkie złożone projekty w ramach naboru wraz z ich numerami ewidencyjnymi oraz czasem ich wpływu do LAWP, z podziałem na wnioski o dofinansowanie, które będą podlegały weryfikacji i ocenie, tj. których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji oraz na wnioski, które wpłynęły do LAWP, po przekroczeniu 140% alokacji przeznaczonej na nabór, zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności, RPO WL na lata 2014–2020.

W odniesieniu do czasu złożenia przez Wnioskodawców wniosków o dofinansowanie w ramach naboru informujemy, że nabór rozpoczął się w sposób automatyczny dokładnie o godzinie 10:00, na podstawie czasu serwera aplikacyjnego obsługującego stronę https://covidlsi2014.lubelskie.pl, natomiast generowane potwierdzenie złożenia pakietu opatrzone było znacznikiem czasu z serwera bazy danych. Powyższe oznacza, że przed godziną 10:00 składanie pakietów było niemożliwe, o czym Wnioskodawca informowany był stosownym komunikatem o nierozpoczętym naborze przy próbie wysłania pakietu. Względy technologiczne dotyczące synchronizacji czasów na serwerach spowodowały, iż pomiędzy serwerem aplikacyjnym a serwerem bazy danych zaistniała różnica czasu (więcej informacji).

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/files/336435/lista_zlozonych_wniosow_o_dofinansowanie_w_ramch_naboru_nr_rplu_03_07_00.pdf

Zgodnie z treścią Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naborunr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20, nabór rozpoczął się w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 10:00. Czas rozpoczęcia naboru ustalany był według czasu serwera udostępniającego stronę https://covidlsi2014.lubelskie.pl, który to czas był prezentowany na powyższej stronie i był widoczny dla każdego wnioskodawcy.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Cyfryzacji i Usług IT UMWL w Lublinie:

w ramach mechanizmów kontrolnych zaimplementowanych na stronie https://covidlsi2014.lubelskie.pl każdy pakiet danych przesyłany przez wnioskodawców był weryfikowany pod kątem czasu wpływu na serwer udostępniający wskazaną wcześniej stronę. Mechanizmy te uniemożliwiały przyjęcie pakietu, który wpłynąłby przed godziną 10:00(o czym wnioskodawca był informowany stosownym komunikatem);

po wywołaniu akcji przyciskiem „Kliknij by złożyć pakiet” na stronie https://covidlsi2014.lubelskie.pl, pakiet  przesyłany był do serwera, co odnotowywane było w bazie danych. Zapis w bazie danych był potwierdzany komunikatem, który zawierał również czas zapisu w tejże bazie;

z przyczyn technologicznych czasy serwera bazy danych z serwerem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl różniły się (czas serwera bazy danych był wcześniejszy o mniej,niż 1 sekundę). W związku z powyższym część wnioskodawców otrzymała komunikat potwierdzający zapis pakietu w bazie danych, który był wcześniejszy, niż godz. 10:00, co jednak było wynikiem opisanego wcześniej braku pełnej synchronizacji czasu serwera strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl z serwerem bazy danych.

W związku z powyższym Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości wskazuje, iż czasem złożenia wniosku jest czas wpływu pakietu danych na serwer strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl i kolejność złożenia wniosków ustalana jest w oparciu o tenże czas.

(LAWP)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA