Zamknij
REKLAMA

Ważna informacja! Od soboty Zamość w strefie czerwonej!

20:39, 15.10.2020 | źródło: UM Zamość
Skomentuj
REKLAMA

Ważna informacja! Od soboty Zamość w strefie czerwonej.

Nowe powiaty w strefie czerwonej. Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowało się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich.

Które powiaty znajdą się w czerwonej strefie?

 • województwo dolnośląskie: powiat głogowski, kamiennogórski, legnicki, lubiński, milicki oraz polkowicki;
 • województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski, bydgoski, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, toruński, tucholski, włocławski, żniński, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń oraz Włocławek;
 • województwo lubelskie: powiat janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki, włodawski, Chełm, Lublin oraz Zamość;
 • województwo lubuskie: powiat gorzowski, krośnieński, międzyrzecki oraz żarski;
 • województwo łódzkie: powiat bełchatowski, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, wieluński, brzeziński, Łódź, Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice;
 • województwo małopolskie: powiat bocheński, chrzanowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki, wielicki, Kraków, Nowy Sącz oraz Tarnów ;
 • województwo mazowieckie: powiat garwoliński, legionowski, makowski, otwocki, przasnyski, radomski, szydłowiecki, Siedlce oraz Warszawa;
 • województwo opolskie: powiat głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, prudnicki oraz strzelecki;
 • województwo podkarpackie: powiat brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski, Przemyśl oraz Rzeszów;
 • województwo podlaskie: powiat białostocki, bielski, hajnowski, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski, Białystok oraz Suwałki;
 • województwo pomorskie: powiat chojnicki, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk oraz Sopot;
 • województwo śląskie: powiat cieszyński, częstochowski, kłobucki, żywiecki, Częstochowa oraz Ruda Śląska;
 • województwo świętokrzyskie: powiat buski, jędrzejowski, kielecki, pińczowski, skarżyski, włoszczowski oraz Kielce ;
 • województwo warmińsko-mazurskie: powiat działdowski, iławski, nowomiejski oraz Olsztyn;
 • województwo wielkopolskie: powiat gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński oaz Poznań;
 • województwo zachodniopomorskie: powiat sławieński, szczecinecki oraz Koszalin.

Co to oznacza?

Jak podaje Serwis Rządowy gov.pl regionalne obostrzenia wyglądają następująco:

Dotychczas w Polsce funkcjonowały trzy strefy – zielona, żółta i czerwona. W tych dwóch ostatnich obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października 2020 roku obostrzenia ze stref żółtych zostały rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami.

Organizacja kongresów i targów 

Organizacja tego typu wydarzeń jest obecnie dopuszczalna i będzie dopuszczalna w całym kraju z wyjątkiem strefy czerwonej:

1. Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.???;

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – zakaz 

2. W miejscu odbywania się imprezy takiej, jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – zakaz 

 

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenie kulturalne – prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z).

Odbywają się:

1. W pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zasady obowiązujące w całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej

2) w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zasady obowiązujące w całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej

3) na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób,

b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Zasady obowiązujące w całym kraju, z wyjątkiem strefy czerwonej

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej  

Odbywają się:

1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,

b) zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;

2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób,

b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

 

Gastronomia 

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Istnieje limit: 1 osoba na 4 m2.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

 

Działalność hotelarska

Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian 

 

Aquaparki i baseny

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian 

 

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających z tych miejsc była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – zakaz 

 

Kina

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych – 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian 

 

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

 

Ten sam warunek – będzie – po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia rozporządzenia w przypadku rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

Strefa Czerwona – bez zmian 

 

Zgromadzenia

Obecnie jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian 

 

Kościoły

1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa

2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa

 

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

Do 16.10.2020 r. na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17.10.2020 r. - do 75 osób, z wyjątkiem obsługi.

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50 osób, z wyjątkiem obsługi (obecnie i od 17.10.2020 r.)

Transport zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100% liczby miejsc siedzących albo

b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

 

Zasłanianie ust i nosa

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

1) w środkach transportu publicznego;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zasady obowiązujące w całym kraju

W strefie czerwonej – bez zmian

 

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian

 

Kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia (tzw. wolny parkiet)

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian

 

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

W strefie czerwonej – bez zmian

 

Siłownie oraz centra i kluby fitness

Działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

Siłownie oraz centra i kluby fitness w strefie czerwonej

Zasady obowiązujące w strefie czerwonej  

 

Działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

 

Transport lotniczy

Obecnie jest obowiązek:

 

1. Zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego.

 

2. Dezynfekcji statku powietrznego:

 

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

 

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

 

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin.

 

3) Przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Zasady obowiązujące w strefie czerwonej  

 

Współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

 

Zasady obowiązujące w całym kraju

 

Na stadionach i boiskach może być zajęte co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

 

W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

(źródło: UM Zamość)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (5)

nikt_61nikt_61

3 0

Tak się zastanawiam - nie chcąc przywoływać filmików z okresu od marca do początku czerwca 2020 -
w jaki, niepowtarzalny sposób, nasz prezydent Andrzej Wnuk, złożyłby dzisiaj swoje rączki komentując sytuację epidemiologiczną, w mieście Zamość i powiecie zamojskim?
Pewnie serduszko Lewandowskiego, w wykonaniu Pana Prezydenta, byłoby za skromnym ekwiwalentem działań - ogólnie władzy RP, wobec wszechogarniającej nas bezsilności - zwłaszcza urzędników siedziących za zasiekami Urzędów Miasta i Urzędów Gminy i nie przyjmujących interesantów, lekarzy POZ pozamykanych w obwarowanych dzwonkami i telefonami przychodniach.
Zalecam UG Zamość i UM Zamość szybkie spowodowanie rozszerzenia cmentarzy parafialnych i komunalnych. Panowie! Kopcie doły! Bo może zabraknąć i jak wtedy podejdziecie do tematu spekulacji miejscem na pochówek!!! 21:04, 15.10.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EmirhanEmirhan

4 0

Wnuk powinien wznowić codzienne komentarze tak jak to było na wiosne bo teraz sytuacja w mieście jest dużo gorsza. 03:21, 16.10.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

za dalekaza daleka

3 0

Podejrzany Andrzej W. znowu się zamknął ze swoją ekipą w ratuszu, a jeszcze kilka dni temu przekonywał w telewizji, że w Zamościu nic złego sienie może sie wydarzyć 13:22, 16.10.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

oboobo

0 0

Tak się kończy bezkrytyczna wiara w pisowskich bożków,w Sasina,Dudę,Morawieckiego i innych.Mieli nas chronić i gdzie teraz są?Zamość bardzo żle się przygotował do epidemii,naprawdę mozna się zacząć bać a le liczyc zawsze przede wszystkim na siebie anie na pisowskich aparatczykó wciskających kit naiwnemu społeczeństwu. 15:34, 16.10.2020


wyleczony w szpitaluwyleczony w szpitalu

1 0

epidemia sie rozszerza przez tych idiotów, ktorzy nie chca nosic maseczek i wszedzie rozsiewaja zarazki a po drugie, brak w Zamosciu oddziału zakaźnego, chorych trzeba wozic do szpitala w Tomaszowie Lubelskim lub Bilgoraju gdzie chodza lekarze i pielegniarze oslonieci kombinezonami od stóp do głów i jakos sobie radza z pacjentami przed swoim zarazeniem, naprawde szacunek dla nich 17:38, 16.10.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA