Zamknij
REKLAMA

W 2022 r. budowa domu jednorodzinnego do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę

12.16, 28.12.2021 Aktualizacja: 12.21, 28.12.2021

W 2022 r. budowa domu jednorodzinnego do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę

3 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowela ta wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.

W 2022 r. budowa domu jednorodzinnego do 70 m kw. będzie możliwa bez uzyskania pozwolenia na budowę, uruchomione zostaną także państwowe gwarancje dla kredytów mieszkaniowych, które będą udzielane za pośrednictwem BGK - wynika ze zmian prawnych wchodzących w życie w 2022 r.

Zgodnie z nowymi przepisami budynki takie mają być wolnostojące, z nie więcej niż dwiema kondygnacjami, a obszar ich oddziaływania ma się mieścić w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Zastrzeżono, że budowa ma być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Również 3 stycznia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Rozporządzenie to określa jednolity wzór wniosku. Dzięki temu każdy będzie mógł z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo (dostępnej pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl) złożyć cyfrowo wniosek o decyzję o warunkach zabudowy, bez konieczności odwiedzania urzędu lub poczty. Wniosek zawierać będzie też wskazówki dot. prawidłowego wypełnienia oraz załączania wymaganych dokumentów.

27 maja 2022 r. wejdzie w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Zgodnie z nią państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

1 lipca 2022 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG). Nowe rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym oraz zaufanie konsumentów do deweloperów i oferowanych przez nich usług. Regulują m.in. kwestie dot. umów rezerwacyjnych i deweloperskich, nadzoru nad wydatkowaniem środków z mieszkaniowych rachunków powierniczych (MRP), usuwania wad na koszt dewelopera, ochrony nabycia miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej razem z mieszkaniem oraz możliwości odstąpienia od umowy. Z DFG zwracane będą środki wpłacone przez osoby kupujące mieszkanie lub dom w przypadku upadłości dewelopera albo banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP), a także odstąpienia przez nabywcę od umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie.

Wprowadzane w 20022 r. zmiany będą dotyczyć także osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. 1 stycznia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, stopa składana SARON zastąpi w każdej umowie i instrumencie finansowym na terenie UE stopę CHF LIBOR. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów we frankach szwajcarskich automatycznie zmieni się w sumę stawki SARON i marży.

Według analityków zmiana ta nie powinna mieć wpływu na wysokość rat. Jednak wpłynęła już pierwsza skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie. Frankowiczka, która ją złożyła, argumentuje m.in., iż rozporządzenie stanowi "ingerencję bez precedensu w obowiązujące umowy", mimo że do tej pory w dyskusji na temat ustawowego rozwiązania problemu kredytów frankowych dominowały opinie, że umów na takie kredyty nie można zmodyfikować ustawą. Nie wiadomo ponadto, jak wskaźnik SARON będzie się zachowywał w dłuższym okresie, bo metoda jego wyliczania jest zupełnie inna niż w wypadku wskaźnika LIBOR, który był zorientowany na przyszłość, a w wypadku SARON-u dane będą pobierane z przeszłości. (PAP)

kmz/ maja/ mmu/

REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%