Zamknij
REKLAMA

100 obwodnic w Polsce, 7 w Lubelskim, 1 w Zamościu

15:37, 21.02.2020 | Redakcja, źródło: www.gov.pl
REKLAMA
Skomentuj
Kadr z filmu: Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 - 2030, GDDKiA kanał oficjalny

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne cele Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury.

W Zamościu odbędzie się na ten temat konferencja prasowa Zespołu Parlamentarno Samorządowego Zamojszczyzny (19 lutego). Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś, zastosowane zostaną środki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju. Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania jak np. Zamość, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

[ZT]340959[/ZT]

  • Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2025 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Zamościa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Ponadto obwodnica będzie stanowiła uzupełnienia układu drogowego wokół miasta powiatowego w związku z projektowaną drogą ekspresową S17 Lublin – Hrebenne.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74

Stan prac przygotowawczych: Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace projektowe są w trakcie. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Szczebrzeszyna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości tego połączenia.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74

Stan prac przygotowawczych: Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości, realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 74 w tym rejonie jako zadanie komplementarne. Prace projektowe są obecnie na ukończeniu. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie Budowy 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2021 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Dzwoli jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74

Stan prac przygotowawczych: Zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej  nr 74 w tym rejonie w ramach zadań komplementarnych. Prace projektowe są na ukończeniu. Uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2021 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Gorajec jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74

Stan prac przygotowawczych: Zostały zabezpieczone środki z budżetu państwa na rozpoczęcie prac przygotowawczych na obejście miejscowości.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Janowa Lubelskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi i będzie prowadzić przez tę miejscowość w związku zrealizowaną obecnie drogą ekspresową S19. Dzięki realizacji tej obwodnicy samochody zjeżdżające z S19 nie będą wjeżdżać do centrum miejscowości.

Wraz z innymi planowanymi inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od S19 aż do Hrubieszowa, przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego do Zamościa i dalej do przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2023 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łęczna jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przebiega przez tę miejscowość. Jest to największa miejscowość na tej drodze krajowej łączącej stolicę województwa z północno-wschodnią częścią województwa, m.in. docierając do Włodawy i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości połączenia drogowego z Włodawy. Połączenie to będzie miało również charakter uzupełniający do realizowanej trasy S19.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

  • Obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
 
Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy miejscowości Łuków jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi i będzie prowadzić przez tę miejscowość z uwagi na oddaną niedawno drogę S17 oraz planowaną S19, dla której drogi krajowe nr 63 i 76 stanowią integrujące połączenie, prowadzące z Warszawy do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia drogowego.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Finansowanie programu

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Poprawa bezpieczeństwa

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pomimo sukcesywnej poprawy jakości dróg i działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu państw Unii Europejskiej. Do większości wypadków dochodzi na terenie zabudowanym (71,2% ogółu). W wielu wypadkach biorą udział niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści.

Na terenie miast  zbiegają się wszystkie rodzaje ruchu: towarowego - samochodów ciężarowych i dostawczych, pasażerskiego - autobusów i samochodów osobowych, transportu miejskiego, rowerowego czy też pieszego. Dlatego tak ważne jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane.

Zwiększenie przepustowości sieci drogowej

Przez tereny zabudowane miejscowości przebiegają drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu, w tym samochodów ciężarowych. Często drogi krajowe przebiegają przez centra miast. Drogi te często stanowią jedyną przeprawę przez rzekę w całej miejscowości czy też okolicy tych miast, co wynika z kształtowania się infrastruktury w czasach historycznych.

W efekcie budowy obejść miejscowości oraz rozdzielenia ruchu nastąpi poprawa sytuacji na istniejącej sieci drogowej oraz w otoczeniu dróg krajowych.  Poprawi się  płynności ruchu, zwiększy przepustowość sieci dróg krajowych, nastąpi redukcja korków i zatłoczenia miast, szczególnie w miejscach newralgicznych (drogi śródmiejskie, główne skrzyżowania, mosty i wiadukty). 

Czystsze powietrze, mniejszy hałas

Istotnym efektem budowy obwodnic jest również redukcja zanieczyszczeń w miastach, gdzie na relatywnie niewielkim obszarze, przy  dużym zatłoczeniu, koncentruje się wiele pojazdów emitujących różnego rodzaju zanieczyszczenia. Transport samochodowy jest istotnym źródłem zanieczyszczenia na terenie miast. Ma to znaczący wpływ na zdrowie mieszkańców. Zanieczyszczenia  z transportu drogowego przyczyniają się do skrócenia średniej długości życia, a także chorób, szczególnie związanych z układem oddechowym czy krążenia.

Poprzez budowę obejść miejscowości następuje także redukcja hałasu na ich terenie. Narażenie na hałas może wywołać zaburzenia snu, a w efekcie pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców. Wpływa też w długiej perspektywie na pogorszenie samopoczucia, wzrost ciśnienia krwi, a także choroby układu krążenia.

Wpływ programu na rozwój kraju

Budowa obwodnic miast zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju, przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług. Realizacja planowanych w Programie inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją.

Budowa obwodnic poprawi funkcjonowanie miast najbardziej dotkniętych niedogodnościami wynikającymi z ruchu tranzytowego.

(Redakcja, źródło: www.gov.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (5)

Ad111Ad111

15 1

5 lat do planowanego terminu ogłoszenia przetargu, później okres inwestycyjny i tak coś za około 10 lat będzie obwodnica Zamościa. Szybko zleci, akaurat będzie to dobre udogodnienie dla dzieci odwiedzających swoich staruszków rodziców raz do roku na święta, bo innych, młodszych mieszkańców już tu raczej zbyt dużo nie będzie... 11:48, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

realist.realist.

13 2

PIS się spręży i za 10 lat po tej obwodnicy Zamościa będzie jeździło milion samochodów elektrycznych ha ha ha 17:57, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bhhbhh

12 6

Kto wierzy w te pisowskie bzdury?Oni doskonale wiedzą,że wciskają kit.Przebudowa 74 w granicach Zamościa jakoś wciąż sie nie rozpoczęła.Jak można głosować na Pis i Dudę?Przeciez oni mają za zadanie wciskać kit. 23:11, 22.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

lko.lko.

2 13

Trzeba głosować na PIS, żeby pogonić złodzieji z ub i ich przydupasów i żeby cokolwiek dobrego sie zadziało. Jeśli macie krótką pamięć to się doedukować. 15:01, 23.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

observerobserver

7 0

a kiedy wykopanie kanału do morza? kotwicę już mamy, podobno prom się już buduje. 13:48, 24.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© roztocze.net | Prawa zastrzeżone