Zamknij
REKLAMA

Twój dłużnik nie wywiązuje się ze spłaty zobowiązań? Zobacz co możesz zrobić

16:26, 26.05.2021 | tekst nadesłany

Odzyskiwanie należności finansowych to ciężki orzech do zgryzienia. Są takie sytuacje, kiedy nawet spisana formalnie umowa pożyczki, w której nasz dłużnik zobowiązuje się do oddania pieniędzy w określonym czasie, nie jest wystarczająco motywującym czynnikiem do rzeczywistej, realnej spłaty zobowiązań. Co zrobić, kiedy nie możesz wyegzekwować należnych ci pieniędzy?

Raty łatwe do spłacenia

Zakładając, że osoba, która jest dłużna ci pieniądze, nie jest nieuczciwa, to jeżeli ma trudności ze spłatą, zapewne ma też tego jakiś poważny powód. Nie jest twoim zadaniem dociekanie tego powodu ani roztaczanie płaszcza ochronnego nad swoim dłużnikiem. Warto jednak mieć przed sobą cel, na którym ci zależy - a w tym przypadku jest nim odzyskanie przez ciebie twoich pieniędzy. Pierwszym krokiem do tego, aby zniwelować patową sytuację, jest otwartość na rozwiązania, które, z korzyścią dla obu stron, pomogłyby dłużnikowi w rzeczywistym spłaceniu pieniędzy. Rozłożenie długu na raty, może być kompromisem, dzięki któremu finalnie otrzymasz pożyczoną sumę, a druga strona po okresie spłacania rat, stanie się człowiekiem wolnym od zadłużenia. Oddawanie należności w mniejszych częściach, w niektórych przypadkach może realnie wykluczyć problem ze spłatą pożyczki - dzieje się tak wtedy, kiedy jednorazowe uzbieranie równowartości całego względem ciebie zobowiązania jest dla dłużnika niemożliwe, dlatego nieustannie rozciąga się w czasie. Co więcej, zamiast ciągle dopytywać o swoją należność, rozkładając ją na systematyczne raty, masz de facto większą kontrolę nad procesem spłacania. 

Negocjacje ostrzegawcze 

Jeśli pomimo starań nadal nie możesz doprosić się o spłatę zadłużenia, pora na wsparcie osób trzecich. Coraz popularniejsze stają się negocjacje, gdzie między pożyczkodawcą a dłużnikiem, w interesie tego pierwszego, staje negocjator. Pojawienie się eksperta i koordynatora w sprawie o zadłużenie bardzo często staje się skutecznym czynnikiem motywującym. Negocjacje powinny opierać się na umiejętnie poprowadzonej rozmowie. Celem ich jest znalezienie sposobów na rozwiązanie patowej sytuacji. Dla dłużnika obecność negocjatora jest demonstracją tego, że wierzycielowi zależy na odzyskaniu należności. Negocjatorem może być prawnik, który zaproponuje optymalne dla obu stron rozwiązania ugodowe. Wynegocjowana ugoda może być dla wierzyciela podstawą do wystąpienia z pozwem w postępowaniu nakazowym, jeżeli dłużnik nie zrealizuje jej postanowień. Prawników w rolach negocjatorów może zatrudniać agencja detektywistyczna, która niejednokrotnie jest w stanie pomagać wierzycielowi w postępowaniu przedsądowym -  zebrać wywiad środowiskowy na temat dłużnika, ustalać jego formalne i nieformalne źródła dochodu itp.

Windykacja i egzekucja długu

Ostatnią deską ratunku jest rozpoczęcie procedury windykacyjnej. W ramach windykacji podejmowane są ostateczne czynności faktyczne i prawne, które mają prowadzić wprost do odzyskania długu. Czynności faktyczne mogą opierać się na kontaktowaniu z dłużnikiem i grzecznym, aczkolwiek nieugiętym przypominaniu o konieczności zapłaty swoich zobowiązań, czy na wysyłaniu wiadomości i pism z wezwaniem do zapłaty.  Czynności prawne obejmować mogą np. wpisanie osoby zadłużonej do rejestru dłużników. W przypadku osoby prywatnej, figurowanie na liście oznacza kłopoty w przypadku chęci zaciągnięcie kolejnych pożyczek i kredytów, w przypadku firm zaś, dodatkowo utratę kontrahentów czy dobrej renomy. Dalszymi czynnościami windykacyjnymi regulowanymi prawnie jest postępowanie sądowe i egzekucje komornicze.

Co więcej, wiele kancelarii windykacyjnych czy innych firm, doskonale prowadzących postępowania tego typu, np. biuro detektywistyczne w Poznaniu, przyjmuje zlecenia windykacji również wtedy, kiedy egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Bardzo często w toku sprawy okazuje się, że nie jesteśmy jedynymi pożyczkodawcami, a na odzyskanie swoich pieniędzy czekają jeszcze inne osoby czy firmy. Wówczas niebagatelne znaczenie ma wyprzedzenie innych wierzycieli w odzyskiwaniu należności - po to, aby jak najszybciej zakończyć dochodzenie swoich spraw.

Wierzyciel, w celu odzyskania swoich pieniędzy, użyć może wszelkich dostępnych prawnie metod. Te najmniej inwazyjne, świadczące o dobrej woli wierzyciela, są ukłonem w stronę dłużnika i polegają na wyjściu naprzeciw potrzebom osoby, która jest w stosunku do nas zadłużona, np. rozłożenie zobowiązania na raty. Nieco bardziej twarde metody, ale wciąż pozostawiajace duże pole manewru dla obu stron, to negocjacje. Jeżeli mimo wszelkich starań długu wciąż nie można odzyskać, pozostaje skorzystanie z usług windykacyjnych.

(MATERIAŁY PARTNERA)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%