Zamknij
REKLAMA

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

16:49, 08.05.2021 | tekst nadesłany

Jeżeli jesteśmy spadkobiercami osoby zmarłej, mamy do wyboru dwa sposoby na przeprowadzenie postępowania spadkowego. Pierwszym, bardziej klasycznym sposobem jest postępowanie w sądzie. Ma ono tę zaletę, że jest dość tanie i możliwe do przeprowadzenia nawet w razie sporu spadkobierców bądź przy trudnościach ze znalezieniem wszystkich osób zainteresowanych. Drugi sposób to postępowanie u notariusza. Jest on zdecydowanie szybszy i mniej sformalizowany. Minusem jest jednak wyższy koszt oraz wymagana jednomyślność spadkobierców.

Postępowanie przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku

Zacznijmy od omówienia pierwszego sposobu. Postępowanie w sądzie otwiera się przez złożenie w nim wniosku o stwierdzenia nabycia spadku. Sąd wybiera się zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy. Do takiego wniosku trzeba dołączyć sporo dokumentów. Są to:

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet zamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • testament (o ile został sporządzony);
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

Jak widać, może to dotyczyć zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Ważne, by we wniosku wskazać wszystkich spadkobierców, którzy wchodzą w grę przy dziedziczeniu. Mogą oni jednak ustanowić pełnomocnika, jeśli nie są w stanie stawić się osobiście na rozprawie spadkowej.
Opłata od wniosku to zaledwie 50 zł. Sąd natomiast wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Od tej pory wiemy już niezaprzeczalnie, kto spadek dziedziczy.

Dział spadku w sądzie

Po stwierdzeniu nabycia spadku zwykle spadkobiercy decydują się także na dział spadku. Chcą wiedzieć, co komu przypada po zmarłym. Potrzebny jest wniosek o dział spadku, do którego należy dołączyć:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • spis inwentarza, jeżeli został sporządzony (jeśli nie, wskazuje się majątek)
 • a także podać, czy spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują,
 • odpis z KW, jeśli w spadku znajduje się nieruchomość.

Dział spadku ustala sąd. Może przychylić się do wniosku spadkobierców – zwłaszcza jeśli są oni jednogłośni. Warto też pamiętać, że w postępowaniu stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, a więc chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku. Oznacza to, że przy podziale sąd będzie uwzględniał wartość nieruchomości na dzień dokonywania działu.

Postępowanie przed notariuszem

Od 2009 r. mamy też możliwość potwierdzenia otrzymania spadku przed notariuszem. Wykonuje on notarialne poświadczenie dziedziczenia. Ma ono takie same znaczenie jak stwierdzenie przez sąd. Wygodne jest jednak to, że każdy notariusz może sporządzić to poświadczenie. Nie ogranicza nas więc właściwość sądu rejonowego.
Aby przeprowadzić postępowanie przed notariuszem, trzeba pamiętać o kilku zasadach:

 • Do kancelarii zgłaszają się wszyscy spadkobiercy.
 • Nie ma między nimi sporu co do spadku.

Ten tryb załatwienia sprawy spadkowej jest bardzo wygodny i szybki, pozbawiony też nadmiernego kłopotliwego sformalizowania. Najważniejsze jest umówienie się z notariuszem, który poinformuje nas, jakie dokumenty trzeba przygotować. Jest to m.in. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia/małżeństwa spadkobierców, testament – jeśli jest.

Źródło: Artykuł napisany przez Irynę Kowalczuk

(Reklama)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%