Zamknij
REKLAMA

Jak pomóc sobie i dziecku w leczeniu płaskostopia

08:18, 16.02.2021 | tekst nadesłany

Zdrowe i sprawne stopy są niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Jak zachować zdrowie i zapobiegać powstawaniu nieprawidłowej postawy? Pozwólmy dziecku jak najczęściej biegać boso. Bieganie boso po piasku lub po łące najlepiej przyczynia się do prawidłowego rozwoju sklepienia stopy. Obserwujmy jak chodzi nasze dziecko.

W wielu przypadkach nieprawidłowościom i wadom postawy można by stosunkowo łatwo zapobiegać, gdyby rodzice zawczasu zwracali uwagę dzieciom na nieprawidłowe chodzenie i poprawiali je. Płaskostopie jest jedna z najczęstszych wad obserwowanych już od wczesnego dzieciństwa. Często towarzyszy mu wykręcenie stopy na zewnątrz.

Wkładki na płaskostopie
Wkładki mogą ustabilizować stopę w bucie i do pewnego stopnia stymulować właściwą wyściółkę buta. Dobrze jest już przy kupowaniu butów zwracać uwagę, czy zelówka jest dobrze wyprofilowana i ma podwyższoną krawędź podłużną od wewnętrznej strony stopy. Jeśli buty są zbyt ciasne lub niedopasowane jeszcze bardziej osłabiają mięśnie stopy.

Gimnastyka stopy
Gimnastyka może pomóc zlikwidować istniejące płaskostopie u dzieci, a u dorosłych przynajmniej usunąć wynikające z niego złe ustawienie stopy. Ważne aby przy gimnastyce stóp nie nosić butów; najlepiej wykonywać ćwiczenia boso i powtarzać je kilka razy dziennie.

Dzieci mają często skłonność do "klapiącego" chodu, a młodociani - zwłaszcza w okresie pokwitania - "człapią" bez odrywania stóp od ziemi. Oba sposoby chodzenia prowadzą do zaniku ważnych mięśni podporowych w stopie i podudziu.
Do wystąpienia płaskostopia mogą przyczyniać się następujące czynniki:
- nieprawidłowy rozwój szkieletu,
- rozciągnięcie i osłabienie więzadeł stopy,
- słabość mięśni stóp i podudzi.

Płaskostopie oddziałuje na cały kościec, przeważnie prowadzi do wykręcania stopy na zewnątrz, co może zakłócić statykę ciała. Wkładki na płaskostopie w połączeniu z gimnastyką stopy mogą zapobiec powstawaniu wielu dolegliwości kolan, bioder oraz kręgosłupa, które powstają na skutek nierównomiernego obciążania w wyniku płaskostopia. Skłonność do płaskostopia - szczególnie gdy zostało spowodowane przez nieprawidłową budowę kości - jest wrodzona. Mimo to możliwe jest wpływanie a stopień nasilenia wady przez specjalny trening mięśni oraz wkładki.

Istnieją również inne formy płaskostopia np. płaskostopie pourazowe, które może powstawać po złamaniach kości i zwichnięciach w okolicach stopy. Jeszcze rzadszą formą płaskostopia jest takie spowodowane zapaleniem, na przykład przy określonych chorobach reumatycznych.

(Reklama)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%