Zamknij
REKLAMA


Statystyki Kiedy podacie wyniki za wrzesień? 03-10-2019 12:11:56

Czytelnik
63

komentarz (3)

roztocze.netroztocze.net

2 8

Już jest: https://roztocze.net/pl/692_od_redakcji/339937_wrze_niowy_spadek_w_roztocze_net.html ❤️❤️❤️ 16:26, 07.10.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

I co na to reklamodaI co na to reklamoda

5 4

I co na to reklamodawcy? 18:20, 07.10.2019


roztocze.netroztocze.net

2 7

Cieszy nas i ogromnie buduje troska "I co na to reklamoda" o dobro reklamodawców. Śpieszymy poinformować, że również roztocze.net leży i leżało zawsze na sercu dobro reklamodawców i skuteczność kampanii reklamowych, jest to dla nas bardzo ważna kwestia, o którą dbamy z zachowaniem najwyższej staranności, wszystko, co ponadto stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą (np. dane klientów, wiedzę o ich zapotrzebowaniach, wszelkie koszty usług, istotne kontakty, know-how), co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności". 10:08, 08.10.2019