Zamknij
REKLAMA

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
StPr/20/1782
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 2 269,76 PLN

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
StPr/20/1783
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 2 968 PLN

Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
StPr/20/1785
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
wynagrodzenie od od 3 392 PLN

Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w liceum w pełnym wymiarze godzin 28h/tyg
StPr/20/1788
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- Administrowanie urządzeniami, programami oraz użytkownikami sieci komputerowej, - prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa, - udzielanie lub organizowanie wsparcia technicznego pracownikom urzędu, - współpraca przy aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej, - użytkowanie oprogramowania i sprzętu, konserwacja sprzętu komputerowego, udzielanie fachowej pomocy i doradztwa w tym zakresie na rzecz wydziałów Starostwa, - zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym oraz kontrola przestrzegania "Polityki bezpieczeństwa", - współpraca techniczna przy aktualizacjach oprogramowania i zawartości portalu,
StPr/20/1749
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzątanie pokoi hotelowych. Praca w hotelu 77.
StPr/20/1753
data rozpoczęcia pracy od 05.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wulkanizaor pojazdów osobowych i ciężarowych.
StPr/20/1732
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w różnych grup wiekowych.
StPr/20/1738
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 45 - 60 PLN

Sprzątanie kawiarni, utrzymanie porządku w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych oraz w biurze
StPr/20/1739
data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

Przedstawianie ofert sprzedażowych, obsluga reklamacji, prace administracyjno-biurowe.
StPr/20/1741
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN