Zamknij
REKLAMA

Układanie kostki brukowej
StPr/20/1363
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Opieka nad dziećmi, prowadzenie zajęć dydaktycznych, organizowanie uroczystości.
StPr/20/1367
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Organizacja i prowadzenie imprez rozrywkowych z wykorzystaniem sprzętu wideo
StPr/20/1371
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.
StPr/20/1376
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa
StPr/20/1347
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
StPr/20/1348
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
StPr/20/1349
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym
StPr/20/1350
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
StPr/20/1351
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych
StPr/20/1352
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN