Zamknij
REKLAMA

1. Sporządzanie potraw 2. Porcjowanie i wydawanie posiłków 3. Sporządzanie listy zakupów
StPr/20/2404
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie rejestru przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatników VAT, sporządzanie sprawozdań finansowych, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, pełna księgowość.
StPr/20/2405
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

nadzór nad instalacją i urządzeniami elektrycznymi
StPr/20/2406
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 900 PLN

Wykonywanie badań psychologicznych na potrzeby Resortu Obrony Narodowej (kandydatów do czynnej służby wojskowej)
StPr/20/2409
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 3 000 - 3 200 PLN

Obsługa klientów, sprzedaż towaru, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbałość o wygląd salonu.
StPr/20/2390
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie mebli na zamówienie.
StPr/20/2394
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Układanie podłóg, tarasów, elewacji. Pokrycia dachowe. Cyklinowanie podłóg.
StPr/20/2397
data rozpoczęcia pracy od 28.09.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

Układanie wiązanek z kwiatów ciętych, wykonywanie wiązanek ze sztucznych kwiatów.
StPr/20/2399
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przygotowywanie potraw kuchni polskiej.
StPr/20/2400
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, przyjmowanie korespondencjiwpływającej i znakowanie jej pieczęcią wpływu, rozdzielanie przyjetej korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych, stosowanie do wewnętrznych ustaleń zawartych w instrukcji kancelaryjnej, sporządzanie wykazów korespondencyji, ekspedycja akt i korespondencji, obsługa programu komputerowego, sporządzanie projektów pism, podkładanie do akt zwrotów poswiadczeń odbioru. współpraca z pracownikami merytorycznymi.
StPr/20/2402
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN