Zamknij
REKLAMA
Montaż systemów hydraulicznych i wentylacyjnych.
StPr/21/1842
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa klienta, obsługa hali, wykładanie towaru.
StPr/21/1847
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Przyjmowanie pacjentów w gabinecie oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych.
StPr/21/1834
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

-wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych, -kierowanie zespołem projektowym, -reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, -koordynowanie projektów, -terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu, -opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem,
StPr/21/1839
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 500 PLN

- pomoc przy sprawowaniu nadzoru nad robotami drogowymi przy realizacji inwestycji prowadzonej przez spółkę, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, - kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, - uczestnictwo w naradach technicznych odbiorach i kontrolach, - prowadzenie korespondencji z wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
StPr/21/1840
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 500 PLN

- przyjmowanie dostaw mięsa i jego przetworów, - przechowywanie mięsa i jego przetworów w punkcie sprzedaży, - obsługiwanie klientów podczas sprzedaży mięsa i jego przetworów zgodnie ze standardami jakości
StPr/21/1832
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Układanie( komponowanie) bukietów, wiązanek kwiatowych, obsługa klienta tj. obsługa sprzedażowa.
StPr/21/1835
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- wykonywanie opracowań projektowych, koncepcji programowo-przestrzennych, projektów budowlanych i wykonawczych, - weryfikacja dokumentacji kontraktowej, - reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, - koordynowanie projektów, - terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu, - wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi i staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść pracodawcy.
StPr/21/1836
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

Trasnoport towarów przy budowie dróg.
StPr/21/1837
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

- pomoc przy wykonywaniu opracowań, koncepcji programowo-przestrzennch, prjektów budowlanych i wykonawczych, -pomoc przy weryfikacji dokumentacji kontraktowej, -reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, -pomoc przy koordowaniu projektów, -terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób, aby zapewnić koordynacje pracy pozostałych członków personelu, -wykonywanie swoich obowiazków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą inwestycji i niepodejmowaniu działań na niekorzyść pracodawcy
StPr/21/1838
data rozpoczęcia pracy od 28.06.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 3 500 PLN