Zamknij
REKLAMA

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa
StPr/20/1347
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
StPr/20/1348
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
StPr/20/1349
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym
StPr/20/1350
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
StPr/20/1351
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych
StPr/20/1352
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych
StPr/20/1353
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych
StPr/20/1354
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Wykonywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych.
StPr/20/1356
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres oraz wykonywanie bieżących zakupów.
StPr/20/1338
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN