Zamknij
REKLAMA

Robotnik fizyczny

Nr oferty: StPr/21/3473Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Przygotowywanie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, wykonywanie przyłączy światłowodowych, przygotowywanie terenu pod instalacje
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • podstawowe
  Uprawnienia:
  • dobra organizacja pracy
   Wymagania pożądane
   Wykształcenie:
   • zasadnicze zawodowe
    Uprawnienia:
    • umiejętności informatyczne
    • umiejętności w zakresie elektroniki
    • dobra sprawność fizyczna
     Pozostałe wymagania
     Inne wymagania: Doświadczenie zawodowe mile widziane, chęć do pracy, istnieje możliwość przeszkolenia.
     Dane pracodawcy:
     Pracodawca: MODERN TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
     Adres: Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
     Osoba do kontaktu: Andrzej Stefański
     Numer telefonu: 668106442
     E-mail:
     Język aplikacji: polski
     Wymagane dokumenty: cv
     Sposób kontaktu
     przekazania dokumentów:
     Preferowane formy kontaktu: telefon
     1. Sporządzenie miesięcznych bilansów energetycznych oraz analiz wskaźników technicznych dotyczących systemu ciepłowniczego zakładu Zamość sprawności produkcji, sprzedaży, zużycia czynników energetycznych i paliw). 2. Sporządzanie danych pod kątem sprawozdawczości wewnętrznej (spółki, grupy) i zewnętrznej (GUS, ARE, URE) oraz taryf dla ciepła. 3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem zapasów paliw w źródłach Zakładu Zamość. 4. Prognozowanie krótko i długoterminowe wielkości technicznych i finansowych związanych z produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej, a także zużycia paliw i czynników energetycznych. 5. Współudział w planowaniu modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego. 6. Współudział w kosztorysowaniu planowanych modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.
     StPr/21/3621
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 4 000 PLN

     1. Wydawanie warunków na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, opracowywanie programów i analiz pracy sieci, programów awaryjnych wyłączeń i planów rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Zamość, 2. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentacji do zgłoszeń i pozwoleń na budowę, udział w naradach koordynacyjnych, opiniowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. 3. Kosztorysowanie przyłączy, modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów, 4. Opracowywanie propozycji modernizacji celem poprawy efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła w Zamościu oraz minimalizacji częstotliwości zakresu usterek i awarii, 5. Dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek i infrastruktury podziemnej w zakresie kolizji 6. Nadzór nad dokumentacja
     StPr/21/3622
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 4 000 PLN

     - montaż instalacji fotowoltaicznej; - montaż innych urządzeń związanych z instalacją; - budowa konstrukcji pod instalacje; - inne prace instalacyjne
     StPr/21/3626
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 PLN

     Murowanie, prace ogólnobudowlane.
     StPr/21/3617
     data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 PLN

     Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.
     StPr/21/3613
     data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
     wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

     Nocny nadzór nad obiektem, drobne prace gospodarcze.
     StPr/21/3614
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 PLN

     Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.
     StPr/21/3615
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 PLN

     Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.
     StPr/21/3616
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 010 PLN

     1. Utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości do pracy. 2. Dążenie do bezawaryjnej i ciągłej produkcji oraz dostawy energii cieplnej dla odbiorców. 3. Bieżąca konserwacja urządzeń takich jak wentylatory, zawory pompy itp. oraz usuwanie bieżących awarii. 4. Eksploatacja i kontrola urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi ( dokumentacja techniczno-ruchową ). 5. Bieżąca analiza procesów spalania pod względem dopuszczalnych norm emisji, osiąganiem maksymalnej sprawności kotłów oraz DTR wszystkich eksploatowanych urządzeń. 6. Przestrzeganie przepisów BHP. 7. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Realizacja zadań przypisanych w/w stanowisku pracy określonych w procedu
     StPr/21/3603
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 400 PLN

     1. Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a szczególności obsługa , konserwacja , remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV. 2. Stały dozór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP. 3. Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP. 4. Kontrola poprawności pracy układów pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń. 5. Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów. 6. Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach , uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań i przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c o.. 7. Dbałość o porządek i estetyczny wygląd stanowiska pracy oraz węzłów cieplnych.
     StPr/21/3604
     data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
     wynagrodzenie od od 3 400 PLN