Zamknij
REKLAMA

Specjalista ds. rachunkowości

Nr oferty: StPr/21/3465Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Prowadzenie bieżącej księgowości firmy (KPiR oraz pełna księgowośc)
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.01.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Uprawnienia:
  • podstawy rachunkowości
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Minimum 3 letnie doświadczenie w księgowości.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: BIURO RACHUNKOWE "ELMAR" ELŻBIETA MAZUREK,MARIUSZ MAZUREK SPÓŁKA CYWILNA
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu: 660-513-151
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
   1. Sporządzenie miesięcznych bilansów energetycznych oraz analiz wskaźników technicznych dotyczących systemu ciepłowniczego zakładu Zamość sprawności produkcji, sprzedaży, zużycia czynników energetycznych i paliw). 2. Sporządzanie danych pod kątem sprawozdawczości wewnętrznej (spółki, grupy) i zewnętrznej (GUS, ARE, URE) oraz taryf dla ciepła. 3. Nadzór nad właściwym utrzymaniem zapasów paliw w źródłach Zakładu Zamość. 4. Prognozowanie krótko i długoterminowe wielkości technicznych i finansowych związanych z produkcją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej, a także zużycia paliw i czynników energetycznych. 5. Współudział w planowaniu modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego. 6. Współudział w kosztorysowaniu planowanych modernizacji i remontów systemu ciepłowniczego.
   StPr/21/3621
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   1. Wydawanie warunków na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, opracowywanie programów i analiz pracy sieci, programów awaryjnych wyłączeń i planów rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Zamość, 2. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych, przygotowywanie dokumentacji do zgłoszeń i pozwoleń na budowę, udział w naradach koordynacyjnych, opiniowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. 3. Kosztorysowanie przyłączy, modernizacji, remontów, konserwacji i przeglądów, 4. Opracowywanie propozycji modernizacji celem poprawy efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła w Zamościu oraz minimalizacji częstotliwości zakresu usterek i awarii, 5. Dokonywanie uzgodnień z właścicielami działek i infrastruktury podziemnej w zakresie kolizji 6. Nadzór nad dokumentacja
   StPr/21/3622
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   - montaż instalacji fotowoltaicznej; - montaż innych urządzeń związanych z instalacją; - budowa konstrukcji pod instalacje; - inne prace instalacyjne
   StPr/21/3626
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Murowanie, prace ogólnobudowlane.
   StPr/21/3617
   data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Bieżąca naprawa pojazdów samochodowych, wymiana płynów eksploatacyjnych w pojazdach, wykonywanie prac demontażowo-montażowych, ustalanie i usuwanie usterek w pojazdach osobowych, wymiana części eksploatacyjnych.
   StPr/21/3613
   data rozpoczęcia pracy od 13.12.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

   Nocny nadzór nad obiektem, drobne prace gospodarcze.
   StPr/21/3614
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Zadaniem zatrudnionej osoby będzie utrzymywanie czystości w pawilonie handlowym, oraz w pomieszczeniach przynależnych.
   StPr/21/3615
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Rozliczanie środków płatniczych, wydawanie reszty, dbanie o poprawne saldo kasy.
   StPr/21/3616
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   1. Utrzymanie urządzeń wytwarzających, przesyłających energię cieplną w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości do pracy. 2. Dążenie do bezawaryjnej i ciągłej produkcji oraz dostawy energii cieplnej dla odbiorców. 3. Bieżąca konserwacja urządzeń takich jak wentylatory, zawory pompy itp. oraz usuwanie bieżących awarii. 4. Eksploatacja i kontrola urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi ( dokumentacja techniczno-ruchową ). 5. Bieżąca analiza procesów spalania pod względem dopuszczalnych norm emisji, osiąganiem maksymalnej sprawności kotłów oraz DTR wszystkich eksploatowanych urządzeń. 6. Przestrzeganie przepisów BHP. 7. Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Realizacja zadań przypisanych w/w stanowisku pracy określonych w procedu
   StPr/21/3603
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 400 PLN

   1. Obsługa węzłów wymiennikowych i sieci a szczególności obsługa , konserwacja , remont urządzeń elektrycznych AKP oraz instalacji NN do 1 kV. 2. Stały dozór nad właściwą pracą urządzeń elektrycznych i aparatury AKP. 3. Usuwanie na bieżąco usterek instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej oraz aparatury AKP. 4. Kontrola poprawności pracy układów pomiarowych, wymiana uszkodzonych urządzeń. 5. Obsługa telemetrii Vector na układach pomiarowych, montaż, programowanie, kontrola poprawności odczytów. 6. Bieżące monitorowanie urządzeń ciepłowniczych na węzłach , uczestnictwo w dokonywaniu rozruchu, zatrzymań i przełączeń na węzłach, sieciach ciepłowniczych, instalacjach odbiorczych, rozdzielaczach c o.. 7. Dbałość o porządek i estetyczny wygląd stanowiska pracy oraz węzłów cieplnych.
   StPr/21/3604
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
   wynagrodzenie od od 3 400 PLN