Zamknij
REKLAMA

Kierowca kat. b

Nr oferty: StPr/21/2837Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Szwedzka 26, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Sprzedaż obwoźna pieczywa i towarów spożywczych
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 20.09.2021
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie zawodowe
  Uprawnienia:
  • prawo jazdy kat. B
  • dobry kontakt z klientem
  • komunikatywność
   Wymagania pożądane
   Uprawnienia:
   • Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: Doświadczenie zawodowe mile widziane.
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EWAGNES"-Piekarnia Kozłowski Antoni
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Szwedzka 26, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
    Osoba do kontaktu: Agnieszka Witkowska
    Numer telefonu: 606385978
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: CV
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: telefon
    Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.
    StPr/21/2890
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    Przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.
    StPr/21/2895
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 3 000 PLN

    Trasnoport towarów przy budowie dróg.
    StPr/21/2859
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych, Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych, Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
    StPr/21/2860
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

    Prace porządkowo-gospodarcze
    StPr/21/2869
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN

    - prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym i w wersji papierowej, - sporządzanie umów cywilno-prawnych, - znajomość programu Płatnik, - ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, - sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych, - wystawianie zaświadczeń na wniosek pracownika (o zatrudnieniu i innych), - udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i raportów, - nadzór nad korespondencja przychodzącą i wychodzącą Działu Kadr, Szkoleń i Płac, - sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu, - wypełnianie świadectw pracy, - nadzór nad ewidencją czasu pracy, - prowadzenie akt osobowych, - nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych i kontrolnych pracowników, - udział przy ewentualnych kontrolach PIP, US, ZUS dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielenie wyjaśnień, - monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy
    StPr/21/2883
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

    - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, - nadzór i przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, - udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Szpitala, - przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - dokonywanie analizy ofert pod względem braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej wraz ze wszystkimi załącznikami, - weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, - współpraca z zespołem radców prawnych i komorkami merytorycznymi, - sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu Zamówień Publicznych, - udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala wszelkich wyjaśnień w zakresie udzielania zamówienia publicznego
    StPr/21/2884
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

    Przerób owoców i warzyw w hali produkcyjnej (praca na taśmie), rozładunek i sortowanie przyjmowanych owoców i warzyw, mycie plastikowych opakowań.
    StPr/21/2882
    data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
    wynagrodzenie od od 18,3 PLN

    - Obsługa klientów firmy. - Obsługa systemów sklepowych. - Diagnozowanie i naprawianie problemów zgłaszanych przez klientów. - Ustawianie konfiguracji w panelach sklepowych klientów. - Odpowiadanie na wiadomości ze skrzynki e-mailowej. - Współpraca z innymi działami firmy.
    StPr/21/2877
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

    Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu.
    StPr/21/2880
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
    wynagrodzenie od od 2 800 PLN