Zamknij
REKLAMA

Sprzątaczka

Nr oferty: StPr/21/2827Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Górna 44, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Utrzymanie czystości w zakładzie pracy.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 0.5
Zmianowość: dwie zmiany
Liczba godzin pracy w tygodniu: 20
Data rozpoczęcia: 20.09.2021
Wynagrodzenie brutto: od 1 400 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • podstawowe
  Uprawnienia:
  • osoba dokładna
  • osoba sumienna
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Mile widziane doświadczenie zawodowe.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: PUBLIMAR Spółka Jawna Lucjan Staniszewski i Spółka
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Związkowa 10, 20-148 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu: Wiesław Kabziński
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, inny - kontakt 10-13
   Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.
   StPr/21/2890
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   Przewóz osób na terenie powiatu zamojskiego.
   StPr/21/2895
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   Trasnoport towarów przy budowie dróg.
   StPr/21/2859
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych, Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi przy realizacji Inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. Kontrola terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac, uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach. Opracowanie wytycznych projektowych, kosztorysów i przedmiarów, wycen prac dla planowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych, Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym Przygotowywanie sprawozdań i raportów z realizowanych zadań.
   StPr/21/2860
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

   Prace porządkowo-gospodarcze
   StPr/21/2869
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN

   - prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym i w wersji papierowej, - sporządzanie umów cywilno-prawnych, - znajomość programu Płatnik, - ewidencjonowanie zwolnień lekarskich, - sporządzanie planów urlopów, ewidencjonowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych, - wystawianie zaświadczeń na wniosek pracownika (o zatrudnieniu i innych), - udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień i raportów, - nadzór nad korespondencja przychodzącą i wychodzącą Działu Kadr, Szkoleń i Płac, - sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu, - wypełnianie świadectw pracy, - nadzór nad ewidencją czasu pracy, - prowadzenie akt osobowych, - nadzór nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych i kontrolnych pracowników, - udział przy ewentualnych kontrolach PIP, US, ZUS dostarczanie wymaganej dokumentacji i udzielenie wyjaśnień, - monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy
   StPr/21/2883
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

   - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, - nadzór i przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, - udział w pracach komisji przetargowych powoływanych przez Dyrektora Szpitala, - przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, - dokonywanie analizy ofert pod względem braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przetargowej wraz ze wszystkimi załącznikami, - weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, - współpraca z zespołem radców prawnych i komorkami merytorycznymi, - sporządzanie niezbędnej korespondencji i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Działu Zamówień Publicznych, - udzielanie komórkom organizacyjnym Szpitala wszelkich wyjaśnień w zakresie udzielania zamówienia publicznego
   StPr/21/2884
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 000 PLN

   Przerób owoców i warzyw w hali produkcyjnej (praca na taśmie), rozładunek i sortowanie przyjmowanych owoców i warzyw, mycie plastikowych opakowań.
   StPr/21/2882
   data rozpoczęcia pracy od 17.09.2021
   wynagrodzenie od od 18,3 PLN

   - Obsługa klientów firmy. - Obsługa systemów sklepowych. - Diagnozowanie i naprawianie problemów zgłaszanych przez klientów. - Ustawianie konfiguracji w panelach sklepowych klientów. - Odpowiadanie na wiadomości ze skrzynki e-mailowej. - Współpraca z innymi działami firmy.
   StPr/21/2877
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

   Utrzymanie czystości i porządku na osiedlu.
   StPr/21/2880
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
   wynagrodzenie od od 2 800 PLN