Zamknij
REKLAMA
Diagnozowanie usterek i ocena stanu technicznego pojazdów, wymiana uszkodzonych podzespołów pojazdów.
StPr/21/0197
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa allegro, sprzedaż internetowa.
StPr/21/0198
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Instalacje wodne, sanitarne, gazowe
StPr/21/0202
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 4 000 - 6 000 PLN

Usługi opiekuńcze u podopiecznych PCK
StPr/21/0180
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przygotowanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, archiwizowanie dokumentacji, opracowanie sprawozdań.
StPr/21/0183
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii u pacjentów szpitala zgodnie z zaleceniami lekarza, uzupełnianie dokumentacji dot. przeprowadzonych zabiegów.
StPr/21/0184
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Sprzątanie terenów zewnętrznych
StPr/21/0185
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Prace porządkowe na terenie obiektów szpitala, drobne prace remontowe, transport bielizny, utrzymywanie w czystości oddziałów szpitala
StPr/21/0186
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przygotowywanie posiłków według ustalonego jadłospisu, utrzymanie czystości w miejscu pracy.
StPr/21/0187
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

-jako strażnik ochrony wód wykonuje prace związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony wód, zwalczaniu kłusownictwa i ochrony wód przed zanieczyszczeniami, -uczestniczy czynnie przy zagospodarowaniu wód Okręgu poprzez udział w ich zarybianiu oraz prowadzeniu odłowów kontrolnych, gospodarczych i interwencyjnych, -uczestniczy w odłowach Ośrodków Hodowli Ryb będących własnością Związku,, -ściśle współpracuje z komendantami grup SSRyb Kół PZW Okręgu w zakresie przestrzegania obowiązujących zasad i norm dotyczących połowu ryb, zwalczania kłusownictwa i zanieczyszczenia wód, -współpracuje z Policją, Państwową Strażą Rybacką i innymi instytucjami w zakresie ochrony środowiska i w akcjach przeciwko kłusownikom -prowadzi nadzór, ochronę oraz otacza szczególną opieką miejsca rozrodu, zimowania, wędrówek i gromadzenia się ryb, -kontrole w terenie, -praca biurowa, program AQARIUS
StPr/21/0190
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN