Zamknij
REKLAMA

Główny księgowy

Nr oferty: StPr/20/2336Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Peowiaków 8, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz przepisów wykonawczych, w tym w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, odpowiedzialność za organizację i efektywność pracy podległych pracowników oraz skutki finansowe i prawne wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa, przestrzeganie zasad etycznego wykonywania zawodu, koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania, opracowywanie i modyfikowanie zakładowego planu kont, opracowywanie dokumentacji systemu przetwarzania i ochrony danych, opracowywanie analiz i planów gospodarczo-finansowych z zakresu działania Spółki, weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych techniką ręczną oraz z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, ocenianie zgodności stosowanych procedur z przyjętą polityką rachunkowości w Spółce, kontrolowanie poprawności zakwalifikowanych operacji gospodarczych, ich dekretacji i księgowania na kontach, opracowanie obiegu dokumentów księgowych, sprawdzanie procedury obiegu, nadzoru i archiwizowania dokumentów księgowych, przygotowywanie oraz udostępnianie dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych organom kontroli zewnętrznej, udzielanie wyjaśnień kontrolującym, analizowanie protokołów i zaleceń pokontrolnych, monitorowanie sytuacji finansowej Spółki, bieżące powiadamianie przełożonego o istniejących zagrożeniach oraz podejmowanie działań w celu ich eliminacji po uzyskaniu akceptacji przełożonego, opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności Spółki, kontrolowanie wydatków i zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów finansowych, nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu zobowiązań, przygotowywanie inwentaryzacji, nadzorowanie przebiegu i rozliczanie jej wyniku, planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, opracowywanie analiz finansowych, analizowanie i opiniowanie decyzji inwestycyjnych, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie prac związanych z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości, przygotowywanie raportów oraz współpraca z biegłymi rewidentami podczas badania sprawozdania finansowego, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozliczenia Spółki ze zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Statystycznego i Urzędu Miasta, sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki), nadzorowanie i kontrola pracy pracowników w podległej komórce organizacyjnej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.10.2020
Wynagrodzenie brutto: 5 000 - 7 500 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Uprawnienia:
  • praca w zespole
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Staż pracy minimum 5 lat w zakresie księgowości, w tym 2 lata na samodzielnym stanowisku,
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu sp. z o.o.
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Peowiaków 8, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu:
   Numer telefonu:
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: e-mail
   Drobne prace naprawcze, rozładunek towarów, prace porządkowe.
   StPr/20/2368
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   Kierowanie i nadzór nad procesami pakowania wyrobów. Planowanie i organizowanie pracy zespołu, Realizacja wyznaczonych zadań i celów, Zachowanie standardów organizacji pracy i porządku na powierzonym dziale Bieżąca współpraca z innym działami w firmie.
   StPr/20/2370
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od od 4 500 PLN

   - obsługa robota spawalniczego (CNC), - kontrola jakości wykonywanych elementów, - przygotowywanie i ustawianie maszyny, - nadzór nad prawidłową pracą maszyny, - praca z rysunkiem technicznym, - dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego maszyn i narzędzi.
   StPr/20/2372
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od od 4 500 PLN

   Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.
   StPr/20/2375
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od 3 000 - 5 000 PLN

   Projektowanie układów automatyki, programowanie sterowników PLC, programowanie wizualizacji HMI, SCADA, aktywna współpraca z innymi działami firmy.
   StPr/20/2376
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od 3 000 - 4 000 PLN

   Pozyskiwanie i praca z klientami w terenie, dobór urzadzeń, rozwiązań i polecanie oferty firmy.
   StPr/20/2384
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od 3 000 - 4 200 PLN

   Prace porządkowe i naprawcze.
   StPr/20/2386
   data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Transport towarów na terenie miasta i okolic.
   StPr/20/2352
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Prowadzenie zajęć i terapii legopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.
   StPr/20/2360
   data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
   wynagrodzenie od od 3 500 PLN

   Kontakt z firmami transportowymi, przewoźnikami i ich przedstawicielami.
   StPr/20/2354
   data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN