Zamknij
REKLAMA

Kierownik budowy (robót)

Nr oferty: StPr/20/1677Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Peowiaków 7, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.08.2020
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), budowlane, kierunek: Budowa dróg i mostów
  Uprawnienia:
  • prawo jazdy kat. B
  • uprawnienia budowlane
  • umiejętności budowlane
   Pozostałe wymagania
   Inne wymagania: Wymagane doświadczenie na danym stanowisku.
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Peowiaków 7, 22-400 Zamość, powiat: m. Zamość, woj: lubelskie
   Osoba do kontaktu: Anna Węs
   Numer telefonu:
   E-mail:
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV + podanie
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście
   Przewóz towarów po terenie Polski (opakowania tekturowe) w obrębie ok 300 km 2-3 razy w tyg.
   StPr/20/1801
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od od 17 PLN

   1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w wyznaczonym rejonie opiekuńczym, 2) świadczenie pracy socjalnej, 3) udzielanie wskazówek i pomocy klientom ośrodka w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy
   StPr/20/1807
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od 2 660 - 3 000 PLN

   Sprawdzanie dokumentów księgowych i kompletowanie ich wg rodzajów i dat zaistniałych zdarzeń, bieżące dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową i sporządzanie dekretów zbiorczych, rejestrowanie przygotowanych dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym, terminowe regulowanie zobowiązań Ośrodka na podstawie dokumentów źródłowych, oraz dokonywanie przelewów w systemie bankowym, prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia(dokonywanie wyceny spisanych składników majątku oraz porównanie ilości i wartości ze stanem księgowym, prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie spraw związanych z konkursem ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie umów o zlecenie realizacji zadań na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zaopatrzenia w sprzęt komputerowy, program komputerowy, programy komputerowe, materiały biurowe, druki, środki czystości i innych artykułów na potrzeby Ośrodka, jak również prowadzenie ewidencji wydanego sprzętu i przedmiotów wartościowych pracownikom Ośrodka, dokonywanie na podstawie wniosku zakupu tablic urzędowych i informacyjnych pieczęci urzędowych i pieczątek, obsługa pracowników Ośrodka w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom, dokonywanie przelewów świadczeniobiorcom na podstawie dokumentów źródłowych, prowadzenie składnicy akt.
   StPr/20/1809
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od 2 660 - 3 000 PLN

   Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.
   StPr/20/1824
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN

   Leczenie zwierząt towarzyszących.
   StPr/20/1826
   data rozpoczęcia pracy od 10.08.2020
   wynagrodzenie od 2 800 - 4 000 PLN

   Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
   StPr/20/1782
   data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 269,76 PLN

   Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
   StPr/20/1783
   data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 968 PLN

   Zadania rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka 1. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej; 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań; 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 2. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.
   StPr/20/1785
   data rozpoczęcia pracy od 15.08.2020
   wynagrodzenie od od 3 392 PLN

   Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w liceum w pełnym wymiarze godzin 28h/tyg
   StPr/20/1788
   data rozpoczęcia pracy od 01.09.2020
   wynagrodzenie od od 3 000 PLN

   Sprzątanie pokoi hotelowych. Praca w hotelu 77.
   StPr/20/1753
   data rozpoczęcia pracy od 05.08.2020
   wynagrodzenie od od 2 600 PLN