Zamknij
REKLAMA
Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych.
StPr/20/2666
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Rozładunek i załadunek towarów.
StPr/20/2644
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.
StPr/20/2645
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od 3 900 - 4 500 PLN

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przyrządzanie napojów i dań ciepłych, utrzymywanie czystosci, serwowanie napojów i dań.
StPr/20/2648
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie zajeć, opieka nad dziećmi, realizowanie podstawy programowej, grupa 3-latki
StPr/20/2649
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1. Przygotowywanie dokumentacji tj. przedmiary, kosztorysy ślepe, kosztorysy inwestorskie do przeprowadzenia wyboru ofert na roboty budowlane i remontowe oraz usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wnioskowanie o przeprowadzenie wyboru ofert i powołanie komisji. 2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w zarządzanych nieruchomościach, budynkach wspólnot mieszkaniowych. 3. Sporządzanie rozliczeń z robót remontowych i protokołów odbiorów robót. 4. Odbieranie wykonanych robót, organizowanie przeglądów gwarancyjnych. 5. Branie udziału w opracowaniu rocznych planów gospodarczych administracyjnych/zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i WAM Lublin w zakresie robót remontowo-budowlanych. 6. Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych, przeglądów budynków oraz książek obiektów zgodnie z ustawą prawa budowlanego. 7. Współpracowanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie zlecania robót remontowych, budowlanych i konserwacyjnych. 8. Opracowywanie rocznego planu gospodarczego zarządzanych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych. 9. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z przeprowadzaniem przetargów, wyborem ofert. 10. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynków, teczek obiektów itp.
StPr/20/2650
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

opieka nad osobami chorymi-Pomoc chorym w utrzymywaniu czystości osobistej, utrzymaniu czystości w otoczeniu pacjenta, pomoc w pozostałych czynnościach fizjolegicznych
StPr/20/2638
data rozpoczęcia pracy od 14.11.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Przewóz towarów na trasach międzynarodowych i krajowych, transport cystern spożywczych i chłodni.
StPr/20/2640
data rozpoczęcia pracy od 13.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dokumentacji projektowej, w obiektach będących w realizacji oraz w obiektach przekazywanych do użytkowania
StPr/20/2617
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego. Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.
StPr/20/2620
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN