Zamknij
REKLAMA
Monitorowanie aktualnego stanu technicznego budynku, usuwanie usterek, drobne prace porządkowe.
StPr/22/1958
data rozpoczęcia pracy od 04.07.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sparowanie kabli światłowodowych
StPr/22/1960
data rozpoczęcia pracy od 04.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Obsługa pogrzebu
StPr/22/1948
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie izolacji pionowych ścian fundamentowych.
StPr/22/1944
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych. Układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
StPr/22/1946
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN

Obsługa klienta
StPr/22/1919
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przyjmowanie i wydawanie towaru, prace magazynowe.
StPr/22/1923
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

1. Prowadzenie nadzoru i monitoringu cyberbezpieczeństwa usług teleinformatycznych, sieci, systemów i infrastruktury teleinformatycznej 2. Utrzymanie i rozwój metod, środowisk oraz systemów nadzoru i monitoringu bezpieczeństwa 3. Przygotowywanie raportów, analiz i zaleceń poawaryjnych 4. Zarządzanie incydentami, organizowanie i koordynowanie prac naprawczych 5. Pozyskiwanie, utrzymywanie oraz zarządzanie informacją, dotyczącą cyberbezpieczeństwa środowisk, systemów i infrastruktury teleinformatycznej 6. Stała współpraca z innymi komórkami świadczącymi wsparcie dla jednostek sądownictwa MIEJSCE PRACY: SĄD OKRĘGOWY I REJONOWY W ZAMOŚCIU Informacje dot wymaganych dokumentów na stronie internetowej: www.lublin.sa.gov.pl K-111-10/2022
StPr/22/1905
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

Wykonywanie prac fizycznych zleconych przez przełożonego na terenie obiektu
StPr/22/1939
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Składanie mebli, montaż u klienta.
StPr/22/1904
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN