Zamknij
REKLAMA

120 000 zł "na kulturę". Kto otrzyma środki? 

13:04, 17.03.2021 | Redakcja
Skomentuj
REKLAMA

Realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa zostanie wsparte kwotą 120 000 zł. Kto otrzyma środki? 

Publikujemy Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Zarządzenie Nr 52/2021

Prezydenta Miasta Zamość

z dnia 16 marca 2021 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 3 lutego 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. 


Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje: 


W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygam otwarty konkurs ofert z dnia 3 lutego 2021 r. na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sposób określony w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia. 


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Załącznik nr I do Zarządzenia Nr 52/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 marca 2021 r. 
Rodzaj wspieranego zadania — Realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa 

 

Lp. Podmiot zgłaszający ofertę / Nazwa zadania  / Kwota przyznanej dotacji w zł 

 

 1. Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej „CONTRA" ul. Lazurowa 97 22-400 Zamość
  XI Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek —Zamość 2021
  / 6 000,00 
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna" ul. Partyzantów 13 22-400 Zamość
  19. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk —Zamość"
  / 30 000.00 
 3. Stowarzyszenie Zamość — 1920 ul. Mariana Buczka 24 22-400 Zamość
  / Zamość 1920 — Przywrócić w pamięci w następne stulecie...
  / 13 000,00 
 4. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne ul. Wyszyńskiego 28 A 22-400 Zamość
  / Organizacja wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz", Konkursu fotograficznego „Zamojskie Zdjęcie Roku" i wystawy plenerowej pt. „Wschodnia" 
  / 15 000.00 
 5. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza ul. Szczebrzeska 3 22-400 Zamość
  Zamość Jazz Festival 2021
  / 21 000,00 
 6. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą — Bądź z Nami" ul. Piłsudskiego 36 22-400 Zamość
  XVI Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej —Niepodległa
  / 5 000,00 
 7. Stowarzyszenie Turystyka z pasją ul. Infułacka 19/6 22-400 Zamość
  Lato z pasją / 10 000.00 
 8. Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa ul. Partyzantów 13 22-400 Zamość
  Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała"
  / 3 000,00
 9. Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa W. Partyzantów 13 22-400 Zamość
  VII Przegląd Fotografii Zamojskiej
  / 5 500.00
 10. Stowarzyszenie Wszystko Gra ul. Tuwima 32 22-400 Zamość
  Wszystko Gra 2021
  / 11 500.00 

Łącznie 120 000,00 
 

(Redakcja)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Adam Adam

0 0

Mlodziezowy Dom Kultury nic 14:04, 17.03.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%