Zamknij
REKLAMA

Jerzy Tyburski ponownie wybrany na stanowisko dyrektora BWA Galerii Zamojskiej

17:11, 31.12.2020 | źródło: BWA Galeria Zamojska
Skomentuj Fot. Andrzej Szumowski
REKLAMA

Jerzy Tyburski ponownie wybrany na stanowisko dyrektora BWA Galerii Zamojskiej.

Jerzy Tyburski                                                                              

  • dyrektor BWA Galerii Zamojskiej,
  • menedżer kultury, historyk sztuki,
  • animator kultury, artysta malarz

Miasto Zamość 30.09.2020 r. ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

Kandydaci musieli spełnić kryteria m.in. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym bądź doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, ponadto udokumentować działalność w zakresie prezentacji sztuki w szczególności działalności wystawienniczej.

Treść ogłoszenia konkursu (.pdf, 1,3 MB)

Poniżej Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej na kolejne lata 2021-2024:

Autorska koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej na kolejne lata 2021-2024

Jerzy Tyburski  

 

Ugruntowana pozycja BWA Galerii Zamojskiej, kształtowana jest od szeregu lat. Świadczy też o tym udział Galerii w wielu artystycznych przedsięwzięciach oraz rankingach. BWA Galeria Zamojska od dziesięciu lat bierze udział w prestiżowym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, pod nazwą „Kompas Sztuki”, na najlepszych artystów plastyków w Polsce, jak i najmłodszych artystów rozpoczynających swoją karierę. Dzięki udziałowi BWA Galerii Zamojskiej, w tym rankingu wypromowani zostali również młodzi artyści z rodowodem zamojskim- Jakub Julian Ziółkowski, Marcin Kowalik, Tomasz Kowalski i Katarzyna Karpowicz.

Jak podkreślają organizatorzy, BWA Galeria Zamojska należy do bardzo wąskiej grupy najlepszych galerii uczestniczących w rankingu, których decyzje pomagają wyznaczyć kierunki rozwoju rynku sztuki polskiej.

 

W BWA Galerii Zamojskiej można obejrzeć nie tylko interesujące wystawy, ale także uczestniczyć w różnego rodzaju formach edukacyjnych. W ich ramach prowadzone są prelekcje o sztuce, spotkania z autorami wystaw, pogadanki na prezentowanych wystawach, warsztaty i zajęcia plastyczne, które odbywają się w czasie roku szkolnego, jak też w czasie ferii i wakacji. Zajęcia skierowane są zarówno do młodego odbiorcy, jak też do słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   

 

Odbywają się również cykliczne konkursy : „Maska teatralna” i „Moje miasto dziedzictwem kultury”. Ponadto w planach na przyszły rok 2021 znajdą się wystawy pokonkursowe prac dzieci i młodzieży.

 

Organizowane z mojej inicjatywy, co dwa lata, Przeglądy Plastyki Zamojskiej , prezentują dokonania około 50 artystów z regionu Zamojszczyzny (teren byłego woj. zamojskiego). Liczba ta świadczy o stabilizacji i zakorzenieniu licznej grupy artystów, osiadłych w Zamościu i okolicznych miejscowościach.

 

Wznowione zostały kontakty z moim osobistym udziałem, z przedstawicielami dawnej sieci Biur Wystaw Artystycznych („Zachętą”, Narodową Galerią Sztuki w Warszawie (ostatnio zamojskie BWA pomogło w realizacji retrospektywnej wystawy malarstwa Marii Anto),BWA w Tarnowie, Rzeszowie, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sieradzu i in.), co daje dodatkowe możliwości realizacji wspólnych projektów. Dzięki tym kontaktom, zacieśniła się także współpraca z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jak też z Domem Aukcyjnym Agra Art w Warszawie.

Owocnie rozwija się współpraca BWA Galerii Zamojskiej z menadżerem Galerii „Stalowa” w Warszawie, Krzysztofem Fabijańskim w zakresie prezentacji najmłodszych, utalentowanych przedstawicieli polskiej sztuki, promowanych przez tę galerię.

 

Będzie kontynuowana współpraca partnerska ze Stowarzyszeniem ODIN z Krakowa przy organizacji międzynarodowych spotkań w Krzemieńcu (Ukraina), z udziałem artystów zamojskiego środowiska.

 

Optymistycznie zapowiada się rozwój kontaktów ze środowiskiem artystycznym w Norwegii, poprzez współpracę z tamtejszą animatorką kultury, panią Magdalenę Tutką-Gwóźdź, odnośnie organizacji Międzynarodowych Plenerów Ilustratorów w Zwierzyńcu, organizowanych przez BWA Galerię Zamojską.

 

Zamierzam rozwijać współpracę z Instytutem Słowackim w Warszawie oraz Instytutem im. Adama Mickiewicza, jak również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dobrze układa się i dobrze rokuje na przyszłość współpraca z zamojskimi instytucjami i stowarzyszeniami kultury, Uniwersytetem III Wieku, Liceum Plastycznym, oraz Liceum Społecznym. Również pomyślnie układa się współpraca ze środowiskiem akademickim Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie.

 

Znakomitą tradycją i marką, dzięki której BWA Galeria Zamojska jest rozpoznawalna, jest od ponad 30 lat działalność w propagowaniu i pielęgnowaniu oryginalnej dziedziny sztuki, jaką jest ilustracja artystyczna. Galeria posiada bogatą kolekcję, tworzoną od wczesnych lat 80 - tych ubiegłego wieku, liczącą obecnie 3.400 prac. Wśród autorów znajdują się m.in. twórcy tzw. „polskiej szkoły ilustracji” (M.Bylina, O.Siemaszko, Z.Rychlicki, K.Mikulski, J.Wilkoń, A.Boratyński, W.Majchrzak, J.Stanny, Z.Witwicki, B.Truchanowska i wielu innych).

 

Ostatnimi laty, dzięki moim kontaktom, kolekcja uzupełniana jest poprzez prace młodszego pokolenia ilustratorów - Magdaleny Wosik, Piotra Rychela, Zuzanny Orlińskiej, Mikołaja Kamlera, Alicji Kocurek, Joanny Hrk, Magdaleny Żmijowskiej, Marianny Jagody, Marcina Minora i innych.

 

Organizowane cyklicznie plenery ilustratorów , dzięki mojej inicjatywie, posiadają rangę plenerów międzynarodowych, (od 2004 r.) , w których uczestniczą także artyści z Ukrainy, Rosji, Słowenii, Słowacji, czy USA.

 

W przyszłości zamierzamy dalej także rozbudowywać reprezentację uczestników z innych krajów (np. z Norwegii).

W kolejnych latach planujemy pokazywać efekty dokonań artystów biorących udział w tych plenerach i publikować towarzyszące wystawom poplenerowym, profesjonalne albumy, które od lat są znakiem wysokiej jakości naszej Galerii.

 

Dzięki moim staraniom odbyło się szereg wystaw ilustracji ze zbiorów BWA Galerii Zamojskiej w wielu ośrodkach w Polsce, m.in. w Muzeum w Zabrzu, Muzeum w Przeworsku, BWA w Sandomierzu, Galerii „Resursa” w Żyrardowie, Galerii „Jackiewicz” w Gdańsku i innych.

 

Wystawa ilustracji ze zbiorów BWA Galerii Zamojskiej, pn. „Polska ilustracja dla dzieci” odbyła się także w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w miesiącu sierpniu br.

 

Z żywym zainteresowaniem Hanny Wróblewskiej, dyrektor „Zachęty”, spotkała się nasza propozycja wystawy ilustracji ze zbiorów, której perspektywa możliwa byłaby do realizacji w 2021 r.

 

Od paru lat BWA Galeria Zamojska posiada nowoczesną i atrakcyjną dla odbiorców stronę internetową, która wciąż jest doskonalona i uzupełniana o nowe informacje. Tematyczne zestawy z posiadanej kolekcji, można obejrzeć w wersji elektronicznej (www.bwazamosc.pl). Do tej pory sfotografowano większość kolekcji.

W kolejnych latach planowana jest dalsza digitalizacja zbiorów ilustracji.          

 

Rozwój BWA Galerii Zamojskiej, związany jest z planowanym powołaniem Zamojskiego Centrum Ilustracji, które znajdzie swoje miejsce w „Akademii Kultury”, zlokalizowanej w budynku Akademii Zamojskiej (po jego rewitalizacji).

 

Przeniesienie zbiorów ilustracji i stworzenie miejsca ich prezentacji pozwoli na uzyskanie dodatkowej przestrzeni w magazynie dzieł sztuki, a także umożliwi zwiększenie ilości wystaw innych dyscyplin plastycznych w głównej siedzibie BWA -Galerii Zamojskiej.

 

Do innowacyjnych działań BWA Galerii Zamojskiej należy zaliczyć w przyszłości następujące aktywności :

            - promocja sztuki i działań Galerii w sieci, drogą online, poprzez realizację

              filmów i pokazy multimedialne,

           - zwiększenie ilości pokazów plenerowych, w tym instalacji sztuk wizualnych  artystów działających w plenerze

           - zwiększenie atrakcyjności pokazów zasobów ilustracji metodą nowoczesnych środków multimedialnych, w związku z nową rewitalizowaną  częścią Akademii Zamojskiej pod nazwą Zamojskie Centrum Ilustracji.

 

Będzie to także miejsce do utworzenia centrum animacji ilustracji, gdzie zapraszani będą artyści zajmujący się filmem animowanym, prowadzący warsztaty z udziałem dzieci i młodzieży (Joanna Polak, Magdalena Żmijowska, Natasza Ziółkowska-Kurczuk (reżyser), Marianna Jagoda, Elżbieta Wasiuczyńska i inni).

 

Ze względu na zaistniałą w 2020 roku sytuację pandemiczną, gro przedsięwzięć zmuszeni byliśmy przenieść na przyszły rok. Tak będzie m.in. z wystawą plakatów Lecha Majewskiego, wybitnego grafika, przedstawiciela „polskiej szkoły plakatu”, studenta Henryka Tomaszewskiego( ASP Warszawa), którego wystawę zaplanowaliśmy na miesiąc czerwiec 2021 roku.

 

Do ważnych planowanych wystaw w najbliższych 3 latach należy zaliczyć m.in.:    

 

1. W przyszłym roku planowana jest tradycyjnie co dwa lata organizowana przez BWA Galerię Zamojską, wystawa zamojskiego środowiska plastycznego, skupiająca blisko 50 artystów zamojskiego środowiska plastycznego, ciesząca się sporym zainteresowaniem społeczności lokalnej.

 

2. W maju zaplanowaliśmy pośmiertną, retrospektywną wystawę twórczości Marka Antoniego Terleckiego, zamojskiego niezwykle oryginalnego artysty, zmarłego w ubiegłym roku.

Trwają rozmowy i przygotowania z zaangażowaną w projekt rodziną artysty 

 

3. Corocznie realizowane będą poplenerowe wystawy ilustracji wraz z towarzyszącymi wydawnictwami,(poplenerowa wystawa ilustracji

 

4. Świetnie rozwija się współpraca z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dotycząca promocji kolekcji ilustracji BWA Galerii Zamojskiej, zaliczane do największych w Polsce.                             

 

 5. Odbędzie się wystawa malarstwa Andrzeja Fogtta- artysty z ogromnym dorobkiem, polskim przedstawicielem biennale sztuki współczesnej w Wenecji.

 

6. Wystawa malarstwa Wojciecha Ćwiertniewicza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

7. Wystawa rzeźby Wojciecha Mendzelewskiego, artysty rzeźbiarza, prezesa Oddziału Lubelskiego ZPAP w Lublinie.

 

8. Wystawa rzeźby Zygmunta Jarmuła, artysty rzeźbiarza, nauczyciela Liceum Plastycznego w Zamościu.

 

9. Wystawa malarstwa Agnieszki Żak- Biełowej, młodej artystki promowanej przez Galerię „Stalowa”.

 

10. Wystawa tkaniny artystycznej znakomitej krakowskiej artystki Lilli Kulki.

 

W przyszłym roku planujemy tradycyjnie aplikować do MKiDN w celu wsparcia naszych przedsięwzięć.

 

Jako dyrektor BWA Galerii Zamojskiej, zamierzam nadal rozwijać jej status -renomowanej galerii sztuki , funkcjonującej na przecięciu dwu kultur – Wschodu i Zachodu, ukazującej istotne zjawiska plastyczne tego regionu Europy i świata.

 

Dzięki doświadczeniu całego zespołu BWA Galerii Zamojskiej, mojej pracowitości i umiejętności pracy w zespole, Galeria nadal będzie się rozwijać poprzez organizowanie wystaw znanych i wybitnych artystów z innych ośrodków twórczych w kraju i na świecie, jak i prezentowanie indywidualnych i zbiorowych wystaw promujących dokonania zamojskiego środowiska plastycznego ( w formie „Letnich Przeglądów Plastyki Zamojskiej”).

 

Galeria nadal będzie miejscem integracji zarówno zamojskich plastyków, jak i zainteresowanych sztukami plastycznymi mieszkańców Zamościa i Zamojszczyzny.

 

Galeria będzie zapraszać również artystów zamojskiego środowiska do promocji własnej twórczości na stronie internetowej galerii. Nadal będą przyjmowane materiały artystów, którzy chcą pokazywać swoje artystyczne dokonania tą drogą.

 

Nadal prowadzony będzie dział sprzedaży dzieł sztuki na korzystnych warunkach dla zamojskiego środowiska plastycznego, którego członkowie za naszym pośrednictwem mogą zaoferować zainteresowanym mieszkańcom naszego miasta i turystom swoje prace.

 

W ciągu kolejnych lat zamierzam rozwijać i umacniać współpracę z licznymi instytucjami, stowarzyszeniami i środowiskami kulturalnymi w Polsce i za granicą.

 

W miarę możliwości będę zabiegał o sponsorów dla BWA Galerii Zamojskiej.

Ci nieliczni jak np. EURO-CAR, stale wspierają galerię, ufając jej ugruntowanej pozycji.

 

Pracuję w BWA Galerii Zamojskiej jako menadżer, doskonale znający miejscowe środowisko, ale działam tu również jako animator kultury z talentami społecznikowskimi, promując miasto Zamość i Galerię w Polsce i na świecie.

 

W kontaktach międzynarodowych, pomaga mi znajomość języka angielskiego. Dzielę się bogactwem i renomą galerii z grupami gości, turystów i artystów odwiedzających nasze miasto.

 

Jestem autorem wielu tekstów o sztuce, jak i o artystach zamojskiego środowiska plastycznego, towarzyszących naszym wydawnictwom, folderom i katalogom. Umożliwia mi to zarówno warsztat historyka sztuki jak i praktyczne realizowanie się w pasji, jaką jest malarstwo.

 

W roku 2015 w Instytucie Historii Sztuki KUL, powstała praca magisterska na temat mojego malarstwa, autorstwa Katarzyny Mazur, zatytułowana „Dialog tradycji z nowoczesnością. O malarstwie Jerzego Tyburskiego”, a w 2017r. praca magisterska o mojej działalności jako dyrektora BWA Galerii Zamojskiej, zatytułowana „Działalność i dorobek BWA w Zamościu w zakresie upowszechniania kultury plastycznej”, której autorem jest Łukasz Zawiślak, absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

 

W 2012 r. zostałem nominowany do tytułu „Zamojska Osobowość Roku Morando 2012”.

 

Moja działalność jako animatora kultury, została doceniona również poza środowiskiem plastycznym miasta Zamościa.

 

W 2017 roku zostałem nagrodzony tytułem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.     

 

Od lat wspieram organizacje charytatywne przekazując na aukcje swe obrazy, m.in. dla Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu, czy Stowarzyszenia Chorych na Mukowiscydozę „MATIO” w Krakowie.

 

 

Jerzy Tyburski           

(źródło: BWA Galeria Zamojska)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (14)

TomTom

6 1

Masakra... 17:48, 31.12.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HeheheheeeHeheheheee

7 0

Malarz, artysta... artysta, malarz... 03:30, 01.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ABAB

3 1

Czytam powyżej, że: "Jerzy Tyburski ponownie wybrany na stanowisko dyrektora BWA Galerii Zamojskiej". Ale kto tego Pana "ponownie" wybrał, też chciałbym się dowiedzieć, jeżeli to oczywiście nie jest tajemnicą? Chciałbym też poznać uzasadnienie wyboru. Czy aby😐 to w niniejszym artykule jest napisane? 16:24, 02.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sobiepansobiepan

2 0

Hola, hola panowie szlachta... czy ten typ zrezygnował, wziął odprawe i z powroten na stołek?????!!!!! 18:07, 02.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ValgodescoValgodesco

7 0

Przepraszam, ale nie jestem zorientowany... Kto finansuje takie ciepłe posadki na których niczego się nie robi i za nic nie odpowiada? Czyżby Miasto? 22:31, 02.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

1 0

To już nie ma innych kandydatów tylko ciągle ten sam. 13:19, 03.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ABAB

0 0

Gdyby prześledzić relacje z wenisaży w BWA Galerii Zamojskiej, a szczególnie te fotograficzne, to widać, że pojawia się na tych wernisażach stale wiele tych samych starszych osób. Za co im chwała. Młodych osób bywa tam jak mi się wydaje (relacje fotoraficzne dostępne w Internecie) niewiele (a mamy przecież szkołę sztuk plastycznych) i tu jak 😐uważam, że nie ma powodu do chwały. Jeśli tak rzeczywiście jest to raczej świadczy o porażce tej zamojskiej instutucji. Chyba, że niewłaściwie analizuję fotografie i jest inaczej? 15:34, 03.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do AB i nie tylkodo AB i nie tylko

0 0

Na wszystkich portalach widziałem ogłoszenie konkursu na Dyrektora - mógł każdy skaładac papiery.
W Zamosciu nie ma szkoły Sztuk Pastycznych a Państwowa Szkoła Sztuk Plastycznych. Sam chodzę i myslę , że to dobrze że starsi przychodzą nikt nikogo nie zmusza!!! Młodzi wolą siedzieć na "PIFKU" niż lizną kultury , no cóż wernisaże sa o 17 , nikt z młodzieży nie bedzie czekał na werrnisaż jak lekcje kończą się ok 13 , a krytykowanie z fotela i z za ekrany monitora a nie przyjscie na wernisaż i krytykowanie po zdjęciach ilości zwiedzających jest kpiną i nieporozumieniem . Czasami sam nie mogę uczestmiczyć na wsyzstkich wernisażach nie odpowiada mi tematyka lub inne sprawy. 17:14, 03.01.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ABAB

0 0

Dobrze było zauwazyć i nie krytykować, że użyłem małych liter pisząc "szkołę sztuk plastycznych". 😐 19:07, 03.01.2021


mitczysławmitczysław

1 0

Byłem tam raz kilkanaście lat temu i postanowiłem że więcej tam nie pójdę...
ps siedzial ten sam co teraz. 18:33, 03.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ceresceres

1 0

Temu panu tak zależy na krzewieniu kultury ja mi na końcu świata.../' 18:37, 03.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

dudaduda

1 0

Dziwne jest to, że nikt inny się nie zgłasza...? 18:40, 03.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ValgodescoValgodesco

7 0

To taki drugi Mieszkowicz, który będzie decydował kto jest a kto nie jest prawdziwym artystą? 23:31, 04.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NeronNeron

1 0

Tak się mada pęta-tyle lat-zero tożsamości. 11:38, 13.01.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA