Zamknij
REKLAMA

Żegnamy Doktora Sławomira Górnika

17:07, 29.06.2020 | grafika i tekst: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. w Zamościu
Skomentuj
REKLAMA

23 czerwca 2020 r. odszedł  zasłużony lekarz i wyjątkowy człowiek lek.med. Sławomir Górnik. Przeżył zaledwie 60 lat.

Sławomir Górnik  pracował w ochronie zdrowia na Zamojszczyźnie od 1984 roku.  Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie (1978-1984).Staż podyplomowy odbywał w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zamościu. Specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych uzyskał w 1989 r.,  II stopnia w 1996 r. ,specjalizację w zakresie hematologii w 2001 roku.  W latach 1984-1996 był związany ze służbą  zdrowia MSW, od stanowiska lekarza internisty do Kierownika Polikliniki. Pod jego kierownictwem jednostka ta rozwinęła się z małej przyzakładowej przychodni w pełnoprofilową przychodnię lecznictwa podstawowego i specjalistycznego. Przez wszystkie lata był dodatkowo zatrudniony  w Oddziale Chorób Wewnętrznych SPZZOZ w Zamościu. W 1997 roku podjął pracę w tym oddziale w pełnym wymiarze, prowadząc dziewięciołóżkowy Pododdział Hematologii. Od 1stycznia 2005 zatrudniony w strukturach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. Został Ordynatorem Oddziału Hematologii, który z jego inicjatywy wydzielono ze struktury oddziału chorób wewnętrznych. Poza pracą w oddziale, udzielał  również świadczeń ambulatoryjnych w  Poradni hematologicznej.

Początkowo 12-łóżkowy oddział hematologiczny, w kolejnych latach zwiększał bazę łóżkową , docelowo osiągając  34 łóżka zlokalizowane na dwóch kondygnacjach. Rozwój Oddziału Hematologii  był  niekwestionowaną zasługą Ordynatora Sławomira Górnika, który  z determinacją i uporem  poszukiwał dodatkowych źródeł finansowania  szeroko zakrojonych planów rozwoju tego oddziału. Z jego inicjatywy  oddział uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego  w dziedzinie hematologii oraz chorób wewnętrznych. Był inicjatorem i współorganizatorem konferencji naukowych „Zamojskie Spotkania Hematologiczne”, które odbyły się już dziesięciokrotnie, zdobywając uznanie i prestiż środowiska lekarskiego.   Lek.med. Sławomir Górnik prowadził  działalność edukacyjną w formie  wywiadów publikowanych  w  lokalnej prasie, które trafiały do dużej grupy czytelników przybliżając im problematykę chorób nowotworowych układu krwiotwórczego.

Aktywnie uczestniczył w  pracach Polskiej Grupy Szpiczakowej i Polskiej Grupy  Białaczek  Dorosłych (PALG). W ramach działalności we wskazanych stowarzyszeniach na potrzeby prowadzonych rejestrów, brał udział w  zbieraniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych  dotyczących przewlekłej białaczki szpikowej, zespołów mielodysplastycznych oraz innych wybranych nowotworów. Był  współautorem  prac poglądowych oraz oryginalnych publikowanych w Acta Haematologica Polonica oraz Polskim Merkuriuszu Lekarskim (2010-2011) Zaangażowany społecznie i otwarty do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Delegat Izby Lekarskiej MSW, następnie delegat kilku kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie oraz Sędzia Sądu Lekarskiego w Lublinie w latach 1993-2010, biegły sadowy w zakresie chorób wewnętrznych, a następnie hematologii w latach 1998-2010. Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi, które działa od 2006 roku. Od chwili powstania wiceprzewodniczący stowarzyszenia, a od 2013 roku prezes honorowy stowarzyszenia. Zainicjował i doprowadził do przekształcenie stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego ( 2014), co umożliwiło pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia, które  wspiera zakupy  sprzętu i wyposażenia  oddziału. W ramach działalności w stowarzyszeniu podjął inicjatywę i doprowadził do utworzenia Zamojskiego Oddziału Akademii Walki z Rakiem, które prowadzi działalność edukacyjną oraz zapewnia wsparcie psychologiczne  pacjentom zmagającym się z chorobą nowotworową. Wymiernym efektem pracy  i zaangażowania w działalność stowarzyszenia było utworzenie biblioteki dla pacjentów. Zgromadzone zbiory liczą ponad kilkaset pozycji i stale się powiększają dzięki ofiarności darczyńców.      

W Szpitalu pełnił funkcję lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Obowiązki służbowe wykonywał   z niezwykłą skrupulatnością. Uruchomienie i rozwój Oddziału Hematologii to zasługi o ogromnym znaczeniu społecznym, które przełożyły się na wymierne korzyści  w postaci zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych  dla  pacjentów  ze schorzeniami nowotworowymi układu krążenia. Niewątpliwie lek.med. Sławomir Górnik był  profesjonalistą oddanym pracy i pacjentom, który cały swój wysiłek kierował na zapewnienie  leczenia  zgodnego ze standardami medycznymi i najnowocześniejszymi  osiągnięciami w tej dziedzinie. Jego zaangażowanie i dbałość o zapewnienie najwyższych standardów opieki, znalazły potwierdzenie   w  projekcie „ONKOMAPA - przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych”  zrealizowanym przez Alivię- Fundację Onkologiczną Osób Młodych.   

Działalność zawodowa i społeczna  Ordynatora Oddziału Hematologii  Sławomira Górnika  była wielokrotnie nagradzana.  W roku 2011  został uhonorowany  przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową   statuetką „Serce – zasłużony dla życia”.

Za wyjątkowe zasługi i zaangażowanie w rozwój ochrony zdrowia w roku 2015  został uhonorowany  Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w  roku 2019 otrzymał  Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Poza medycyną, Jego pasją była fotografia krajobrazowa i podróżnicza. W czasie wolnym,   przemierzał wzdłuż i wszerz Roztocze i Zamojszczyznę, utrwalając jej piękno w fotografii.

                     

 

grafika i tekst: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. w Zamościu

(grafika i tekst: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. w Zamościu)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

ZamośćZamość

1 0

Przykro jak umiera człowiek i lekarz.. 23:44, 01.07.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA